SurveyMonkey

Enquêtes maken

 • Enquêtepagina's gebruiken

  Pagina’s toevoegen en beheren

  U kunt een nieuwe pagina toevoegen of een bestaande pagina opsplitsen vanuit het gedeelte Opbouwfunctie van de zijbalk. Klik op het menu Meer acties boven aan een willekeurige pagina om de pagina te kopiëren, verplaatsen of verwijderen.

  Eindpagina voor enquête

  Met de verzamelprogrammaoptie Eindpagina voor enquête stelt u in wat enquêtedeelnemers te zien krijgen als ze uw enquête voltooien. Gebruik de standaard SurveyMonkey-eindpagina, leid om naar een andere website, sluit het venster of leid de enquête terug naar het begin om meer reacties te verzamelen.

  Paginatitels en paginabeschrijvingen

  Paginatitels bevatten informatie over welke soort vragen op een pagina worden weergegeven. Ze voegen extra informatie toe of instructies die respondenten mogelijk nodig hebben om de vragen op die pagina te beantwoorden.

  Enquête-introducties

  Een doeltreffende enquête-introductie opstellen, inclusief een voorbeeldinleiding.

  Kan een respondent dezelfde vraag of pagina meerdere keren invullen?

  U kunt respondenten toestaan om een enquête meer dan één keer in te vullen of vragen te kopiëren zodat respondenten zo veel reacties kunnen invullen als ze nodig hebben. Als deze opties niet in uw behoeften voorzien, is Wufoo wellicht geschikt voor u.

  Nummering van pagina’s en vragen

  Standaard worden paginanummers niet weergegeven en is automatische nummering van vragen ingeschakeld. U kunt de nummering van vragen en pagina's in- en uitschakelen in de opties van de enquête.

 • Enquêtes vooraf bekijken en testen
 • Logica toepassen
 • Meerkeuzevragen
 • Open vragen
 • Praktijkvoorbeelden voor enquêtes en sjablonen
 • Rangschikkings- en waarderingsvragen
 • Tekst, afbeeldingen en video's toevoegen
 • Thema's en opmaakopties
 • Uw enquête ontwerpen
 • Vraaginstellingen