Help voor SurveyMonkey

U kunt altijd de titel van uw enquête wijzigen. De enquêtetitel wordt boven aan elke enquêtepagina weergegeven terwijl uw respondenten de enquête invullen, tenzij u de titel verbergt.

De enquêtetitel bewerken:

  1. Go to the Design Survey section of your survey.
  2. In the design, hover over the survey title and click Edit.
  3. Enter the new title in the Survey Title field. You can use the rich text editor to change the font color, or to bold, underline or italicize text.
  4. Configure additional options (see below for details).
  5. Click Save.

Schakel het selectievakje Een bijnaam gebruiken in om een alternatieve naam toe te kennen aan uw enquête. Uw respondenten zien bijnamen van enquêtes niet, maar ze helpen u uw enquêtes geordend te houden, vooral wanneer u meerdere enquêtes hebt met dezelfde titel voor respondenten.

Bijnamen verschijnen op de pagina Mijn enquêtes of de nieuwe startpagina (bèta) en in de linkerbovenhoek van de secties Enquête ontwerpen, Reacties verzamelen en Resultaten analyseren wanneer u werkt aan een enquête.

U kunt ook selecteren in welke categorie het gebruiksgeval van uw enquête valt, zodat wij suggesties voor vragen uit de vragenbank kunnen doen die relevanter zijn voor uw project.

De enquêtetitel verbergen voor respondenten:

  1. Go to the Design Survey section of your survey.
  2. In the left sidebar, click OPTIONS.
  3. Click Survey Title to toggle the setting on and off.

De wijzigingen worden onmiddellijk doorgevoerd in het live weergavevoorbeeld aan de rechterkant van de pagina.