SurveyMonkey

De enquête-indeling Gesprek geeft uw vragen weer als een chatgespek in een chat-app.

Als u de indeling Gesprek wilt gebruiken, moet uw enquête aan de volgende vereisten voldoen:

De indeling Gesprek inschakelen:

  1. Ga naar de sectie Enquête ontwerpen van uw enquête.
  2. Klik in de linkerzijbalk op Formaat.
  3. Selecteer Gesprek.

Voordat u de enquête verzendt, kunt u in de sectie Voorbeeld en score bekijken controleren hoe deze bij respondenten wordt weergegeven.

In de indeling Gesprek kunnen enquêtedeelnemers geen vragen overslaan. Enquêtereacties worden geregistreerd nadat de vraag is beantwoord. Als iemand de enquête sluit voordat deze is voltooid, kunt u beantwoorde vragen bekijken. De reactiestatus wordt in de sectie resultaten analyseren getoond als Onvolledig of Gedeeltelijk.

Aangepaste avatar

Betaalde functie
Meld u aan om te zien of deze functie onderdeel is van uw abonnement.

In de indeling Gesprek kunt u de avatarafbeelding aanpassen om uw enquête persoonlijk af te stemmen. De standaard avatarafbeelding is het SurveyMonkey-logo.

De avatarafbeelding wijzigen:

  1. Ga naar de sectie Enquête ontwerpen van uw enquête.
  2. Klik in de linkerzijbalk op Formaat.
  3. Klik op Gesprek
  4. Klik op + Avatarafbeelding.
  5. Upload een afbeelding vanaf uw computer.
  6. Klik op Vervangen.