SurveyMonkey

Quota

Betaalde functie
Meld u aan om te zien of deze functie onderdeel is van uw abonnement.

Een quotum beperkt het aantal mensen waarop u zich richt om uw enquête in te vullen. U zorgt zo voor een evenwichtige steekproef en de exacte hoeveelheid gegevens die u nodig hebt.

Als uw quotum is bereikt, sluit u het verzamelprogramma, zodat niemand anders de enquête kan invullen. Daarna kunt u alle resultaten van uw quotum bekijken.

Maak eerst de enquêtevragen waaraan u een quotum wilt toevoegen. Gebruik alleen deze ondersteunde vraagtypen:

 • Meerkeuzevraag
 • Selectievakjes
 • Vervolgkeuzemenu

We raden aan om 1-3 gesloten vragen te gebruiken met antwoordkeuzes om de doelgroep te vinden waarvan u reacties wilt ontvangen. Bekijk het video-overzicht voor voorbeelden.

Zorgt dat u bekend bent met de termen die u tegenkomt wanneer u met een quotum werkt.

TermDefinitie
Eenvoudig quotumEen type quotum Bij een eenvoudig quotum gebruikt u één kwalificerende vraag in uw enquête om limieten in te stellen voor hoeveel respondenten specifieke antwoorden kunnen gebruiken. U kunt voor elke afzonderlijke vraag limieten instellen voor een of meer antwoordgroepen.
CombinatiequotumEen type quotum Bij een combinatiequotum kunt u uw enquête automatisch sluiten zodra u een specifieke combinatie van reacties voor twee tot drie vragen in uw enquête hebt ontvangen.
Het veld QuotumlabelIn dit veld geeft u uw eenvoudige of combinatiequotum een naam. Het label moet de gewenste doelgroep met respondenten aangeven.
AntwoordgroeplabelU kunt elke antwoordgroep die u voor uw quotum maakt een naam geven. Dit label geeft aan hoe een respondent uw kwalificerende vraag (of vragen) beantwoordt.
AntwoordgroepenDit zijn de antwoordselecties die mensen moeten selecteren bij het invullen van uw enquête. Antwoordgroepen kunnen één antwoordkeuze of meerdere antwoordkeuzen voor elke afzonderlijke vraag bevatten. Een quotum kan een of meer antwoordgroepen hebben, zoals bij een vraag met selectievakjes. Elke antwoordgroeplimiet moet worden bereikt voordat uw quotum is bereikt en het verzamelprogramma wordt gesloten.
Waarden toewijzenU wijst waarden toe om antwoordgroepen van twee tot drie kwalificerende vragen te combineren in een combinatiequotum. Als de antwoordengroepen eenmaal zijn geselecteerd, stelt u de limiet in voor reacties die nodig zijn met die exacte combinatie van antwoordgroepen. Bij een eenvoudig quotum kunt u geen waarden toewijzen.
VergelijkingenU kunt extra vergelijkingen toevoegen, zodat u waarden kunt toewijzen aan andere antwoordgroepen in uw combinatiequotum. Vergelijkingen worden niet gebruikt bij een eenvoudig quotum.
QuotumoptiesU kunt instellen wat enquêtedeelnemers na het beantwoorden van uw quotumvragen te zien krijgen als ze het quotum overschrijden.

Als uw enquêteontwerp is voltooid, kunt u een quotum toevoegen. Er is een limiet van één quotum per enquête. Weet u niet zeker of u een eenvoudig quotum of combinatiequotum moet gebruiken, bekijk dan de definities in de sectie Terminologie hierboven.

 • Een eenvoudig quotum toevoegen
 • Een combinatiequotum toevoegen

Als u een quotum aan uw enquête toevoegt, kunt u uw eerste vraag niet insluiten in een uitnodiging per e-mail .

kunt geen quotum aan uw enquête toevoegen als u van plan bent SurveyMonkey Audience-reacties aan te schaffen. Gebruik in plaats daarvan meerdere Audience-verzamelprogramma's om de respondentensteekproef te krijgen die u nodig hebt.

U kunt de quotumopties bewerken en kiezen wat enquêtedeelnemers zien nadat ze een antwoord verzenden dat de quotumlimiet overschrijdt. U kunt ook het bericht over een gesloten enquête bewerken voor mensen die proberen de enquête in te vullen nadat deze is gesloten.

OptieBeschrijving
Einde van de enquêteZij worden naar de eindpagina voor de enquête geleid.
Een aangepast bericht weergegevenZij krijgen het aangepaste bericht te zien dat u hebt ingevoerd.
Omleiden naar uw eigen webpaginaZij worden omgeleid naar de URL die u hebt ingevoerd.
Venster sluitenHun browservenster wordt gesloten.

De opmaak van het lettertype dat wordt gebruikt voor het aangepaste bericht van een quotum kan worden geregeld door de instelling voor het lettertype Antwoordkeuze in te stellen.

Als uw enquête actief is (en dus al reacties heeft), kunt u nog steeds een quotum bewerken of toepassen. Als u een quotum toepast op een actieve enquête, worden bestaande reacties niet meegeteld voor het quotum. Alleen uw reacties worden meegeteld.

Als uw enquête is gesloten omdat het quotum is bereikt, kunt u het quotum aanpassen, zodat er meer gekwalificeerde reacties worden geaccepteerd. U moet bovendien het verzamelprogramma opnieuw openen, zodat meer mensen uw enquête kunnen invullen.

Als u uw quotumresultaten wilt bekijken, gaat u naar de sectie Resultaten analyseren. De quotumstatusbalk laat zien welk deel van het quotum u hebt bereikt.

Als u een quotum toepast op een enquête, wordt er een opgeslagen weergave gemaakt voor elke set gekwalificeerde reacties. Als u meer dan één limiet hebt ingesteld voor uw quotum, hebt u meerdere opgeslagen weergaven.

Als u een opgeslagen weergave activeert, ziet u een gefilterde weergave met alleen voltooide reacties binnen de quotumlimiet.

Een opgeslagen weergave selecteren:

 1. Ga naar de sectie Resultaten analyseren van uw enquête.
 2. Klik in de linkerzijbalk op E Opgeslagen weergaven.
 3. Klik op de naam van de weergave.

Een groen selectievinkje ✅ naast een weergave betekent dat de weergave is geselecteerd. U kunt een weergave in- of uitschakelen door op de naam te klikken.

Quotumreacties exporteren:

 1. Ga naar de sectie Resultaten analyseren van uw enquête.
 2. Klik op E Opgeslagen weergaven.
 3. Klik op het pictogram Meer (...) naast de quotumweergave die u wilt exporteren.
 4. Selecteer Weergave exporteren.
 5. Kies Overzichtsgegevens of Alle reactiegegevens.
 6. Selecteer de gewenste bestandsindeling en instellingen.
 7. Klik op Exporteren.

Op het tabblad Individuele reacties van de sectie Resultaten analyseren is de reactiestatus voor elke respondent te zien.

Alleen voltooide reacties tellen mee voor uw quotum. Deze worden opgenomen in uw opgeslagen weergave. Reacties boven het quotum en onvoltooide reacties worden niet opgenomen in uw quotum.

Als u een individuele reactie verwijdert die is meegeteld voor het quotum, wordt het quotum nog steeds als bereikt beschouwd. Als u meer gekwalificeerde reacties wilt verzamelen, verhoogt u het quotum.