SurveyMonkey

Knopinfo geeft enquêtedeelnemers meer informatie over een specifiek woord of een specifieke zin in uw enquête. Met knopinfo kunt u bijvoorbeeld een woord definiëren in uw enquête dat mensen mogelijk niet kennen. Of u kunt extra context geven bij het beantwoorden van een enquêtevraag.

U kunt één knopinfo-item toevoegen per enquêtevraag of blok met aanvullende enquêtetekst. Het is niet mogelijk om knopinfo toe te voegen aan antwoordtekst, de enquêtetitel of inleidende alinea’s.

Knopinfo toevoegen:

 1. Ga naar de sectie Enquête ontwerpen van uw enquête.
 2. Klik op een vraag of een veld met aanvullende tekst.
 3. Markeer de tekst waaraan u de knopinfo wilt toevoegen.
 4. Klik op het pictogram Knopinfo op de werkbalk Opmaak.
 5. Voer de tekst van de knopinfo in.
 6. Klik op OK.

Knopinfo verwijderen:

 1. Ga naar de sectie Enquête ontwerpen van uw enquête.
 2. Klik op een vraag of de aanvullende tekst.
 3. Markeer de tekst met de knopinfo.
 4. Klik op het pictogram Knopinfo op de werkbalk Opmaak.
 5. Klik op het pictogram Verwijderen.

Woorden met knopinfo zijn onderstreept. Enquêtedeelnemers kunnen het woord aanwijzen om de knopinfo te lezen.