SurveyMonkey

Een optie N.v.t. (Niet van toepassing) toevoegen

U kunt een kolom N.v.t. (Niet van toepassing) toevoegen aan elk vraagtype waarbij gebruik wordt gemaakt van gewichten:

  • Matrix/beoordelingsschaal (met de optie Gewichten gebruiken toegepast)
  • Rangschikking

Als respondenten de antwoordoptie N.v.t. selecteren, wordt dat antwoord niet meegerekend in het gewogen gemiddelde dat wordt berekend in het gedeelte Resultaten analyseren.

U kunt als volgt een kolom N.v.t. toevoegen aan een vraag van het type Matrix/beoordelingsschaal of Rangschikking:

  1. Klik op het tabblad Enquête ontwerpen.
  2. Klik op een vraag van het type Matrix/beoordelingsschaal of Rangschikking om deze te bewerken. Of voeg een nieuwe vraag toe.
  3. Onder de antwoordkeuzevelden selecteert u Een kolom N.v.t. toevoegen. Opmerking: als u een vraag met een matrix/beoordelingsschaal gebruikt, ziet u deze optie pas als u de optie Gewichten gebruiken selecteert.
  4. Het veld met de antwoordkeuze N.v.t. wordt samen met de overige keuzen weergegeven. Als u een ander label dan 'N.v.t.' wilt, kunt u een nieuw label invoeren (optioneel).
  5. Klik op Opslaan.

Als u een kolom N.v.t. toevoegt aan een vraag van het type Matrix/beoordelingsschaal (met de optie Gewichten gebruiken toegepast), wordt een kolom N.v.t. waaraan geen gewicht is toegekend toegevoegd aan de antwoordkeuzen.

Als een beoordelingsitem niet van toepassing is op een respondent, stelt een kolom N.v.t. de respondent in staat om de vraag over te slaan in plaats van een onnauwkeurig antwoord te kiezen.

Als u de optie N.v.t. toevoegt aan een vraag van het type Rangschikking, komt het selectievakje N.v.t. aan het einde van elke rij te staan. Vinkt een respondent het selectievakje N.v.t. aan, dan wordt die rij grijs weergegeven en niet meegenomen in de rangschikking van die respondent.

Respondenten beantwoorden een vraag van het type Rangschikking door hun antwoorden in volgorde van voorkeur te slepen, zodat u ervoor kunt zorgen dat zelfs de opties met de laagste rangschikking nog steeds gelden voor die respondent. Als een respondent niet aan kan geven dat een rangschikkingsitem niet op hem of haar van toepassing is, wordt hij of zij gedwongen die keuze toch in de rangschikking op te nemen. Hierdoor kan een vertekend beeld ontstaan.

U kunt ook een optie N.v.t. toevoegen als extra antwoordkeuze aan andere vraagtypen, zoals Meerkeuze, maar het systeem verwijdert deze keuze niet automatisch uit de analyse.

Als u meer wilt weten over de voor- en nadelen van de antwoorkeuze N.v.t. bekijkt u ons blogbericht hier: De antwoordkeuze N.v.t.: wanneer wel gebruiken en wanneer niet (alleen in het Engels).