SurveyMonkey

Vraag met schaal voor beste/slechtste

Bètafunctie: het vraagtype Schaal beste/slechtste is momenteel beschikbaar voor sommige klanten.

Betaalde functie: het vraagtype Beste/slechtste schaal is alleen beschikbaar voor klanten bij sommige betaalde abonnementen.

De vraag met een schaal voor beste/slechtste is een gesloten vraag waarbij enquêtedeelnemers de beste en de slechtste optie kunnen selecteren uit een lijst met items. Zo weet u wat enquêtedeelnemers waarderen. Mensen zijn beter in het aangeven van uitersten dan in het beoordelen of rangschikken van items. Enquêtedeelnemers kunnen u dus gemakkelijk laten weten wat de beste en slechtste, meest en minst belangrijke optie is, of de optie met de hoogste of laagste prioriteit.  

Dit vraagtype wordt gebruikt met onze MaxDiff-oplossing, waarbij vragen van de beste en slechtste schaal op een programmatische manier worden herhaald om inzicht te krijgen in het relatieve belang van een langere lijst met items.

Dit vraagtype toevoegen: 

  1. Ga naar de sectie Enquête ontwerpen.
  2. Kies in de sectie Opbouwen de optie Schaal beste/slechtste.
  3. Voer uw vraag en items in. U kunt maximaal 10 items toevoegen. 
  4. (Optioneel) Stel eventuele extra opties in.
  5. Klik op Opslaan

Bekijk voordat u uw enquête verzendt een voorbeeld van uw enquêteontwerp. Zo weet u hoe uw enquête bij deelnemers wordt weergegeven.

Op het tabblad Opties kunt u de vraag op de volgende manieren aanpassen:

De vraag met een schaal voor beste/slechtste werkt niet in een enquête die als gesprek is ingedeeld of als u een klassiek thema gebruikt, en is niet compatibel met de offlinemodus.

Vragen met een schaal voor beste/slechtste zijn gemakkelijk te analyseren omdat ze gesloten zijn. Uw resultaten worden gepresenteerd in een diagram en in een tabel met de items onderaan de eerste kolom en de beste en de slechtste op de eerste rij. 

Gebruik regels voor filteren en vergelijken als u uw resultaten nog verder wilt analyseren.  

Met de weergaveoptie Diepte kunt u kiezen tussen de volgende opties:

  • Distributie: hierbij wordt het absolute aantal of percentage respondenten in kaart gebracht dat elke antwoordkeuze heeft geselecteerd
  • Gewogen gemiddelde: hierbij wordt de gemiddelde waardering voor elke antwoordkeuze in kaart gebracht.

De beschikbare diagramtypen zijn afhankelijk van het vraagtype en de weergaveopties die u instelt. Voor meer informatie: Aangepaste diagrammen en gegevenstabellen

Alle exporttypen zijn beschikbaar voor vragen met een schaal voor beste/slechtste.

Als u uw resultaten wilt delen met anderen, kunt u uw exports delen of een pagina met gedeelde gegevens maken.