SurveyMonkey

A/B-testen (willekeurige toewijzing)

A/B-tests

Betaalde functie
Meld u aan om te zien of deze functie onderdeel is van uw abonnement.

Met onze functie voor A/B-tests kunt u verschillende versies van een vraag, afbeelding of vrijstaande tekst weergeven en de percentages van uw respondenten instellen die elke variant te zien krijgen. Bij de analyse van uw resultaten kunt u beoordelen hoe de verschillende stimuli de reacties hebben beïnvloed.

Stel uw A/B-test samen op de pagina Enquête ontwerpen.

  • Afbeelding A/B test
  • A/B-test voor tekst
  • A/B-test voor vraagtekst
  • A/B-test voor video

Terwijl u varianten toevoegt, worden de percentages respondenten gelijkmatig verdeeld over alle varianten. U kunt ook gewoon uw eigen percentages instellen. Alle variantpercentages bij elkaar opgeteld moeten op 100% uitkomen. Deze percentages bepalen de kans dat een nieuwe respondent die variant te zien krijgt bij het invullen van uw enquête.

Voordat u uw enquête uitstuurt, kunt u enkele keren een voorbeeld bekijken van uw enquêteontwerp om te controleren hoe uw enquête er uitziet bij respondenten. Telkens als u een voorbeeld van uw enquête weergeeft, worden er verschillende A/B-testvariabelen weergegeven.

Tijdens het invullen wijst SurveyMonkey op willekeurige wijze aan elke respondent een bepaalde variant toe op basis van de door u gedefinieerde percentages.

Er zijn verschillende onderdelen in de sectie Resultaten analyseren waar u de resultaten van uw A/B-test kunt bekijken en analyseren.

  • Op het tabblad Vragenoverzicht staat het aantal en percentage respondenten dat elke variabele te zien heeft gekregen.
  • In de sectie Huidige weergave van de linkerzijbalk kunt u Filteren op A/B-test of Vergelijken op A/B-test kiezen.
  • Op het tabblad Individuele reacties kunt u bekijken welke variabele elke respondent te zien heeft gekregen.
  • U kunt filteren of vergelijken op A/B-test voor de volgende vraagtypen: meerkeuze, selectievakjes, sterrenscore, vervolgkeuzemenu, matrix/beoordelingsschaal, rangschikking en afbeeldingskeuze.

Misschien valt u op dat de verdeling van respondenten die elke variabele te zien hebben gekregen, niet exact overeenkomt met de percentages die u hebt gedefinieerd. Hoe meer reacties u verzamelt, des te waarschijnlijker het wordt dat uw resultaten overeenkomen met deze percentage. Aangezien varianten willekeurig worden toegewezen, kunnen we niet garanderen dat de verdeling exact is, met name bij kleinere aantallen deelnemers. Wij stellen voor ten minste 50 reacties te verzamelen.

Tip: bekijk of er sprake is van significante verschillen in hoe respondenten die de verschillende variabelen hebben bekeken, uw enquête hebben beantwoord.

Als een regel voor Filteren op A/B-test wordt toegepast, kunt u alleen overzichtsgegevens in PDF- of PPT-indeling exporteren. De vragen voor de A/B-test zelf zijn echter uitgesloten van PPT-exports, omdat er geen diagrammen en gegevenstabellen zijn om weer te geven in de presentatie.

Als een regel voor Vergelijken op A/B-test wordt toegepast, kunt u alleen overzichtsgegevens in PDF-indeling exporteren.