SurveyMonkey

ENTERPRISE-FUNCTIE: De volgende functies zijn betaalde functies. Sommige van deze functies zijn uitsluitend beschikbaar bij bepaalde betaalde abonnementen. Controleer of dat bij uw abonnement het geval is.

Gebruik de offline modus en de SurveyMonkey Anywhere-app om reacties te verzamelen zonder een internetverbinding. Upload deze daarna naar SurveyMonkey zodra u weer een internetverbinding hebt.

Deze functie is niet beschikbaar als u gegevens hebt opgeslagen in ons Europese datacenter. U kunt zien of dit voor u geldt door uw accountgegevens te controleren.

Met de offline modus verzamelt u enquêtereacties in de SurveyMonkey Anywhere-app als u geen internetverbinding hebt.

✅ Maak uw enquête in SurveyMonkey en deel deze met uw team

✅ Maak een verzamelprogramma voor kioskenquêtes in SurveyMonkey

✅ Verzamel reacties in de SurveyMonkey Anywhere-app*

✅ Upload uw reacties vanuit de app naar SurveyMonkey

✅ Open uw enquête of het verzamelprogramma, of analyseer uw resultaten in SurveyMonkey

* Bepaalde functionaliteit in de offline modus is alleen beschikbaar voor Power-licenties. Lees meer over licenties, rollen en machtigingen voor het Enterprise-team

Voor het verzamelen van reacties in de offline modus moet u eerst een nieuwe enquête maken. Als uw enquête incompatibele functies gebruikt, wordt u eerst gevraagd deze te verwijderen.

Als u de enquête wilt delen, moet u ingelogd zijn met een Enterprise-account terwijl de offlinemodus ingeschakeld is. Vervolgens kunt u slots voor uw apparaten registreren met een Power-licentie die de reacties gaat verzamelen. Zo kunnen ze de enquête downloaden in de SurveyMonkey Anywhere-app.

Tip: u kunt enquêtes ook delen met Casual-licenties of met iemand buiten uw team. Deze persoon kan de enquête alleen online uitvoeren.

 • Incompatibele functies

Als u de offline modus wilt inschakelen, maakt u eerst een verzamelprogramma voor een kioskenquête. U valideert daarna uw enquête, zodat u zeker weet dat deze offline werkt.

Een verzamelprogramma voor kioskenquêtes maken:

 1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
 2. Maak een verzamelprogramma voor kioskenquêtes.
 3. Klik op De enquête valideren om de offline modus in te schakelen. Als uw enquête incompatibele functies gebruikt, wordt u eerst gevraagd deze te verwijderen.
 4. Klik op Een sms met een downloadkoppeling sturen om de downloadkoppeling voor de SurveyMonkey Anywhere-app naar uw teamleden te sturen via een eenmalige sms. U kunt de link ook kopiëren en delen.

Als de offline modus is ingeschakeld, wordt de enquête vergrendeld en kan deze niet meer worden bewerkt. U moet de offline modus uitschakelen om uw enquête te bewerken.

Nadat u zich bij de SurveyMonkey Anywhere-app hebt aangemeld, downloadt u een enquête voor offline gebruik en verzamelt u reacties zonder internetverbinding. U uploadt de reacties naar SurveyMonkey als u weer een internetverbinding hebt.

 • Reacties verzamelen
 • Reacties beheren
 • Reacties uploaden

Als u de offline modus wilt uitschakelen, moet u geopende verzamelprogramma’s voor kioskenquêtes sluiten.

Een verzamelprogramma sluiten:

 1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
 2. Klik op de drie stippen (...) naast een geopend verzamelprogramma voor kioskenquêtes en selecteer Verzamelprogramma sluiten.
 3. Kies Markeren om te sluiten of Nu sluiten.
 4. Klik op Bevestigen.

Als u Markeren om te sluiten kiest, krijgt iedereen die de enquête heeft gedownload in de SurveyMonkey Anywhere-app een bericht te zien. Hierin staat dat ze hun reacties naar SurveyMonkey moeten uploaden. Zodra alle reacties zijn geüpload, wordt het verzamelprogramma automatisch gesloten.

Als u Nu sluiten selecteert, wordt het verzamelprogramma direct gesloten. Iedereen die de enquête invult in de app, wordt onderbroken en kan zijn of haar reactie niet afmaken. Reacties die nog niet zijn geüpload naar SurveyMonkey, worden definitief verwijderd.

Als de offline modus is ingeschakeld, wordt op de verzamelprogrammapagina het aantal apparaten weergegeven dat de enquête heeft gedownload om offline reacties te verzamelen. Klikt u op Alles weergeven naast het aantal apparaten, dan ziet u:

 • De apparaatnaam
 • Het e-mailadres van de accounthouder
 • De datum waarop de enquête op het apparaat is gedownload

Op de pagina Offline apparaten kunnen beheerders in het vervolgkeuzemenu Mijn teams zien hoeveel beschikbare plekken voor apparaten er zijn en een lijst weergeven met alle ingeschakelde apparaten voor alle enquêtes. Klik op - naast een apparaat om een offline apparaat te verwijderen en een plek vrij te maken.