SurveyMonkey

Antwoordkeuzes sorteren, randomiseren of omwisselen

Randomisatie van vragen en pagina's

Betaalde functie
Meld u aan om te zien of deze functie onderdeel is van uw abonnement.

Als een vraagtype een lijst met meerdere antwoordkeuzen of velden voor open antwoorden bevat, kunt u de antwoordkeuzen omwisselen, sorteren of in willekeurige volgorde weergeven (randomiseren). Dit geldt niet voor de vraagtypen Commentaarvak en Enkel tekstvak.

Antwoordkeuzen sorteren, willekeurig verdelen of omwisselen:

 1. Klik op het tabblad Enquête ontwerpen.
 2. Klik op een vraag om deze te bewerken. Of voeg een nieuwe vraag toe.
 3. Klik op het tabblad Opties.
 4. Klik op Keuzen sorteren, randomiseren of omwisselen.
 5. Kies uit de volgende opties:
  • Keuzes alfabetisch sorteren: deze optie sorteert automatisch de antwoordkeuzes of rijen in alfabetische volgorde.
  • Keuzes voor elke respondent randomiseren: de keuzes worden in willekeurige volgorde weergegeven voor iedere respondent die de enquête opent.
  • Keuzes voor elke respondent omwisselen: gemiddeld ziet de helft van de respondenten een omgewisselde antwoordkeuze. Respondent 1 krijgt bijvoorbeeld de keuzen te zien in de volgorde hond, kat, vogel. Respondent 2 ziet de keuzen vervolgens in de omgekeerde volgorde: vogel, kat, hond.
 6. Als uw vraag een antwoordkeuze Andere of Geen van de bovenstaande bevat, selecteer dan Laatste keuze niet in willekeurige volgorde weergeven, zodat deze altijd aan het eind van de lijst met keuzen komt te staan. Dit is logischer voor uw respondenten.
 7. Klik op Opslaan.