SurveyMonkey

Matrixvraag

Betaalde functie
Meld u aan om te zien of deze functie onderdeel is van uw abonnement.

Een matrixvraag is een vraag met een gesloten einde waarin respondenten worden gevraagd een of meer rij-items te beoordelen aan de hand van dezelfde reeks met kolomkeuzen.

Een vraag met een beoordelingsschaal, die vaak een Likert-schaal wordt genoemd, is een variant van de matrixvraag. Hierbij kunt u gewichten toekennen aan elke antwoordkeuze. Beoordelingsschalen berekenen automatisch een gewogen gemiddelde voor elke antwoordkeuze in het gedeelte Resultaten analyseren.

Tip: houd kolomkeuzen kort en maak niet te veel rijen en kolommen. Bij grote matrices werken respondenten soms te gehaast om sneller klaar te zijn met de vraag.

Dit vraagtype toevoegen:

 1. Sleep een Matrix/beoordelingsschaal naar uw enquête vanuit de sectie Bouwen in de zijbalk.
 2. Voer in de velden voor rijen de items in die u wilt laten beoordelen door respondenten.
 3. Voer in de velden voor kolommen de meetcriteria in die u respondenten wilt laten gebruiken om de rij-items te beoordelen. Kolomkeuzen moeten van toepassing zijn op elk rij-item.
 4. Configureer de overige opties.
 5. Klik op Opslaan.

Als deze optie wordt geselecteerd, gebeuren er drie dingen tegelijk:

 • De velden met rijen worden verwijderd. U hoeft alleen nog vraagtekst en kolomkeuzen in te voeren.
 • De optie Gewichten gebruiken wordt toegepast, zodat een gewogen beoordeling kan worden berekend in het gedeelte Resultaten analyseren.
 • De optie om logica voor het overslaan van vragen toe te voegen wordt ingeschakeld, zodat respondenten naar een punt verderop in de enquête springen op basis van hun antwoordkeuze.

Gebruik selectievakjes om respondenten meer dan één antwoordkeuze per rij te laten selecteren.

Ken een gewicht toe aan iedere kolom, waarbij de vraag wordt omgezet in een vraag met beoordelingsschaal of Likert-schaal met meerdere rijen.

 • Een kolom N.v.t. toevoegen: voeg een kolom met de optie N.v.t. toe die respondenten kunnen selecteren als geen van de andere opties op hen van toepassing is. De antwoorden van respondenten die de optie N.v.t. selecteren, worden niet meegenomen bij het berekenen van het gewogen gemiddelde. Deze optie wordt alleen weergegeven als u gewichten gebruikt.

Laat respondenten hoogstens één keuze per kolom selecteren. Hiermee worden respondenten gevraagd om de rijkeuzen met elkaar te vergelijken, net als bij een rangschikkingsvraag. Deze optie wordt alleen weergegeven als u maximaal één reactie per rij toestaat.

Bekijk voordat u uw enquête verzendt een voorbeeld van uw enquêteontwerp. Zo weet u hoe uw enquête bij respondenten wordt weergegeven.

Afhankelijk van de schermgrootte van respondenten moeten ze bij vragen met grote matrices/beoordelingsschalen en veel kolommen naar rechts schuiven om alle beschikbare keuzes in de kolommen te zien. Als u vragen met matrices/beoordelingsschalen kort en eenvoudig houdt, verbetert u de voltooiingspercentages. Lees in ons blog meer over de invloed van typen vragen op mobiele en niet-mobiele voltooiingspercentages: Uw enquêterespondenten tevreden houden bij mobiel gebruik

Als respondenten een specifiek aantal rijen moeten beantwoorden of binnen een bereik moeten blijven, stemt u de foutmelding af op de vereisten. Zo weten respondenten hoe ze de vraag correct moeten beantwoorden.

Als u Geforceerde rangschikking (één respons per kolom) hebt geselecteerd, kunnen respondenten elke kolomkeuze aan maximaal één rij-item toevoegen. Als een respondent probeert dezelfde kolomkeuze te selecteren voor een andere rij, verdwijnt de vorige selectie.

Uw resultaten worden gepresenteerd in een tabel met de vragen of uitspraken in de eerste kolom en de antwoordkeuzen op de eerste rij.

Als u de optie Gewichten gebruiken of Maak hiervan een beoordelingsschaal met één enkele rij hebt ingeschakeld bij het opstellen van de vraag, wordt ook de gemiddelde beoordeling weergegeven voor elke vraag of uitspraak die door respondenten wordt beoordeeld.

Indien nodig kunt u het gewicht van elke antwoordkeuze wijzigen in het gedeelte Ontwerpen van de enquête, zelfs nadat de enquête al reacties heeft verzameld.

De gemiddelde beoordeling wordt als volgt berekend, waarbij:

w = gewicht van antwoordkeuze
x = aantal reacties voor antwoordkeuze

(x1w1 + x2w2 + x3w3 ... xnwn) / Totaal

Voegt u de kolom N.v.t. toe aan uw vraag van het type Beoordelingsschaal, dan worden eventuele reacties van het type N.v.t. niet meegenomen bij het gewogen gemiddelde.

 • Voorbeeld

Met de weergaveoptie Diepte kunt u kiezen tussen de volgende opties:

 • Gewogen gemiddelde: hierbij wordt de gemiddelde waardering voor elke antwoordkeuze in kaart gebracht.
 • Distributie: hierbij wordt het absolute aantal of percentage respondenten in kaart gebracht dat elke antwoordkeuze heeft geselecteerd

De beschikbare diagramtypen zijn afhankelijk van het vraagtype en de weergaveopties die u instelt. Voor meer informatie: Aangepaste diagrammen en gegevenstabellen