SurveyMonkey

Rangschikkingsvraag

Betaalde functie
Meld u aan om te zien of deze functie onderdeel is van uw abonnement.

Bij de rangschikkingsvraag worden respondenten gevraagd items met elkaar te vergelijken door deze in de volgorde van hun voorkeur te plaatsen. In het gedeelte Resultaten analyseren wordt voor elke antwoordkeuze een gemiddelde rangschikking berekend, zodat u meteen weet wat de best gewaardeerde antwoordkeuze is.

Dit vraagtype toevoegen:

 1. Sleep Rangschikking vanuit de sectie Bouwen naar uw enquête.
 2. Voeg aan het tekstveld voor de vraag instructies toe waarin respondenten worden gevraagd de antwoordkeuzen op volgorde van voorkeur te rangschikken, waarbij 1 de hoogste voorkeur aangeeft. Het kan ook handig zijn om aan te geven wat de keuzen met elkaar gemeen hebben. Vraag bijvoorbeeld: "Rangschik de volgende ijssmaken op volgorde van uw voorkeur, met 1 als de smaak die u het lekkerst vindt."
 3. Voer in de velden voor rangschikkingskeuzen de antwoordopties in die de respondenten beoordelen. U kunt maximaal 250 antwoordopties toevoegen.
 4. Configureer de overige opties.
 5. Klik op Opslaan.

Tip: probeer het aantal opties tot ongeveer vijf te beperken. Als u respondenten vraagt te veel items met elkaar te vergelijken, kan dat overweldigend zijn.

Op het tabblad Bewerken kunt u de kolom N.v.t. toevoegen en het label aanpassen. Als u de optie N.v.t. toevoegt aan een vraag van het type Rangschikking, komt het selectievakje N.v.t. aan het einde van elke rij te staan. Vinkt een respondent het selectievakje N.v.t. aan, dan wordt die rij grijs weergegeven en niet meegenomen in de rangschikking van die respondent.

Het is belangrijk dat zelfs de als laagste gerangschikte opties nog steeds van toepassing zijn op die respondent. Als een respondent niet aan kan geven dat een rangschikkingsitem niet op hem of haar van toepassing is, wordt hij of zij gedwongen die keuze toch in de rangschikking op te nemen. Hierdoor kan een vertekend beeld ontstaan.

Bekijk voordat u uw enquête verzendt een voorbeeld van uw enquêteontwerp om te zien hoe uw enquête er uitziet bij respondenten. Respondenten kunnen antwoordkeuzen slepen en neerzetten in de volgorde van hun voorkeur. Als de optie N.v.t. is ingeschakeld, kunt u ook de vervolgkeuzemenu's gebruiken om te rangschikken.

Bij rangschikkingsvragen wordt de gemiddelde rangschikking voor elke antwoordkeuze berekend, zodat u kunt zien welke antwoordkeuze in totaal het vaakst werd gekozen. De antwoordkeuze met het hoogste gemiddelde rangschikking is de antwoordkeuze die het vaakst is gekozen.

De gemiddelde rangschikking wordt als volgt berekend, waarbij:

w= gewicht van gerangschikte positie
x= aantal reacties voor antwoordkeuze

1w1 + x2w2 + x3w3 ... xnwn
-----------------------
Totaal aantal reacties

Gewichten worden in omgekeerde volgorde toegepast. Met andere woorden, de keuze waaraan de respondent het meest de voorkeur geeft (de keuze die deze op de eerste plaats zet), heeft het zwaarste gewicht, terwijl de keuze waaraan de respondent het minst de voorkeur geeft (de keuze die de respondent op de laatste plaats in de rangschikking zet) een gewicht van 1 heeft. U kunt de standaardtoekenningen voor gewichten niet wijzigen.

Als een rangschikkingsvraag bijvoorbeeld 5 antwoordopties heeft, worden als volgt gewichten toegewezen:

 • De eerste keuze heeft een gewicht van 5
 • De tweede keuze heeft een gewicht van 4
 • De derde keuze heeft een gewicht van 3
 • De vierde keuze heeft een gewicht van 2
 • De vijfde keuze heeft een gewicht van 1

Omdat wij de toegekende gewichten zo toepassen, is duidelijk in een diagram te zien welke antwoordkeuze de voorkeur heeft.

Als u de kolom N.v.t. opneemt in de rangschikkingsvraag, worden eventuele reacties N.v.t. niet meegenomen bij het bepalen van de gemiddelde rangschikking.

Met de weergaveoptie Diepte kunt u kiezen tussen de volgende opties:

 • Gewogen gemiddelde: hierbij wordt de gemiddelde rangschikking voor elke antwoordkeuze in kaart gebracht
 • Distributie: hierbij wordt het absolute aantal of percentage respondenten in kaart gebracht dat elke antwoordkeuze heeft geselecteerd

De beschikbare diagramtypen zijn afhankelijk van het vraagtype en de weergaveopties die u instelt. Voor meer informatie: Aangepaste diagrammen en gegevenstabellen