SurveyMonkey

Vragen en antwoorden overnemen

Vragen en antwoorden overnemen

Betaalde functie
Meld u aan om te zien of deze functie onderdeel is van uw abonnement.

Met vragen en antwoorden overnemen kunt u antwoordtekst van een eerdere vraag invoegen in een vraag verderop in de enquête.

De functie Overnemen van vragen en antwoorden is verwant aan Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden. Dit is een geavanceerdere versie van de functie waarmee u, naast antwoordtekst uit eerdere vragen, aangepaste variabelen en aangepaste gegevens uit Contactpersonen in uw enquête kunt invoegen.

U kunt bijvoorbeeld als volgt een enquête instellen met behulp van Vragen en antwoorden overnemen:
Pagina 1, V1: enkel tekstvak
In welke stad woont u momenteel?

Pagina 2, V2: matrix/beoordelingsschaal
Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten van {{ V1 }}?

Openbaar vervoer
Veiligheid
Onderwijs
Huisvestingskosten

Als de invuller New York invoert bij V1, vervangt "New York" {{ V1 }} in de opvolgingsvraag. Voor die specifieke deelnemer luidt V2 vervolgens "Hoe tevreden bent u met de volgende aspecten van New York?"

Het toevoegen van hergebruik van vragen en antwoorden vereist dat u een verzendvraag en op een latere pagina een of meer ontvangstvragen toevoegt. Een verzendvraag is een vraag waarvan u het antwoord in een latere ontvangstvraag in de enquête wilt invoegen. U kunt in de enquête hetzelfde antwoord maximaal 4 keer overnemen uit een verzendvraag.

De functie voor het overnemen van vragen en antwoorden wordt geactiveerd als de deelnemer op Volgende klikt om naar de volgende pagina te gaan. Hieruit volgt dat een ontvangstvraag dus niet op dezelfde pagina kan staan als de bijbehorende verzendvraag.

  • Typen verzendvragen
  • Typen ontvangstvragen

Antwoordtekst overnemen in een volgende vraag:

  1. Klik in de sectie Enquête ontwerpen op de ontvangstvraag; de vraag die u wilt aanpassen met overgenomen tekst. Dit moet een vraag zijn op een pagina die na de verzendvraag komt.
  2. Klik op het vraagtekst- of het antwoordkeuzeveld waarin u een eerder antwoord wilt overnemen of plaats de cursor op de positie waarin u de overgenomen tekst wilt invoegen.
  3. Klik op Tekst invoegen vanuit.... Als er verzendvragen zijn waaruit u antwoorden kunt overnemen, worden deze weergegeven in een menu.
  4. Kies de verzendvraag waaruit u wilt overnemen. Dit leidt ertoe dat het absolute vraagnummer tussen accolades wordt ingevoegd. Bijvoorbeeld: {{ Q2 }}.

Tijdens het invullen wordt de sjabloon tussen de rechte haken vervangen door het antwoord van de respondent op de verzendvraag.

Het overnemen van vragen en antwoorden wordt niet ondersteund wanneer randomisatie van pagina's wordt toegepast op de pagina die de verzendvraag bevat of op de pagina die de ontvangstvraag bevat.

Als er een fout wordt weergegeven waardoor u een vraag met het overnemen van vragen en antwoorden niet kunt opslaan, moet u randomisatie van pagina’s van de desbetreffende pagina’s verwijderen of moet u het overnemen uit de vraag verwijderen.

Het overnemen van vragen en antwoorden werkt mogelijk niet als u dat probeert bij een antwoordkeuze 'Andere' die is overgenomen.

Bekijk voordat u uw enquête verzendt een voorbeeld van uw enquêteontwerp. Zo weet u hoe uw enquête bij deelnemers wordt weergegeven.

Als een deelnemer de verzendvraag overslaat, wordt de sjabloon tussen de rechte haken niet weergegeven in de ontvangstvragen. Deze wordt vervangen door een spatie. Mogelijk kunt u beantwoording van de verzendvraag vereisen om onvolledige zinnen of lege plekken te voorkomen.

In de sectie Resultaten analyseren worden overgenomen antwoorden weergegeven als sjablonen tussen rechte haken, zoals dat ook gebeurt in de sectie Enquête ontwerpen. Bijvoorbeeld: Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten van {{ Q1 }}?

Deelnemers krijgen de overgenomen tekst te zien wanneer ze de enquête invullen met het oog op een meer persoonlijk afgestemde ervaring.

U kunt uw resultaten filteren op vraag en antwoord. Op die manier kunt u de relatie zien tussen overgenomen antwoorden en de rest van de antwoorden van de enquêtedeelnemer.