Help voor SurveyMonkey

Overnemen van antwoorden

Betaalde functie
Meld u aan om te zien of deze functie onderdeel is van uw abonnement.

Met de functie Reacties doorsturen kunt u meerdere antwoordkeuzes van de ene vraag meenemen naar een andere op basis van de selecties van de respondenten. U kunt alle antwoorden die de respondent heeft geselecteerd overnemen of alle antwoorden meenemen die de respondent niet heeft geselecteerd. Met deze functie kunt u van breder geformuleerde vragen overgaan naar specifieke vragen die relevanter zijn voor de respondent en die bruikbaarder zijn voor uw onderzoek.

Bij Overnemen van antwoorden toevoegen moet u een verzendvraag en op een latere pagina een ontvangstvraag toevoegen. De logica Overnemen van antwoorden wordt geactiveerd als de respondent op Volgende klikt om naar de volgende pagina te gaan. Hieruit volgt dat een ontvangstvraag dus niet op dezelfde pagina kan staan als de bijbehorende verzendvraag.

 • Typen verzendvragen
 • Typen ontvangstvragen

Vorige antwoordkeuzes meenemen naar een ontvangstvraag:

 1. Go to the Design Survey section of your survey.
 2. Click the receiver question you want to edit.
 3. Select Use previous answer choices. Make sure you've added a sender question on a previous page (see list above).
 4. From the dropdown menu, choose the question whose answers you want to carry forward into the current question.
 5. Choose whether you'd like to carry forward responses Selected by respondent or Unselected by respondent.
 6. Click Save.

De antwoorden die worden meegenomen, worden toegevoegd na de bestaande antwoordkeuzes.

Als u een antwoordkeuze wilt verbergen voor de ontvangstvraag, klikt u op d naast de betreffende antwoordkeuze. Antwoordkeuzes die u verbergt, worden niet bij respondenten weergegeven, ongeacht hoe de respondent de verzendvraag beantwoordt.

 • Voorbeeld

Voegt u logica voor het overnemen van antwoorden toe, dan worden pijlen weergegeven in de sectie Enquête ontwerpen (deze zijn echter niet zichtbaar wanneer respondenten de enquête invullen):

 • Arrows appear next to the sender question to indicate that a question later in the survey carries its answer choices forward.
 • In the receiver question, arrows indicate which answer choices are carried forward from a previous question.

Verplaats geen vragen waarop de logica Overnemen van antwoorden is toegepast. Het verplaatsen van vragen kan tot onverwacht gedrag leiden.

Als u antwoorden overneemt van een vraag van het type matrix/beoordelingsschaal, wordt er een extra optie weergegeven waarmee u de keuzes kunt verfijnen op basis van kolomkeuzes.

Soms worden respondenten in de verzendvraag bijvoorbeeld gevraagd om elke rijkeuze te beoordelen op basis van een schaal die loopt van Helemaal mee eens tot Helemaal mee oneens. U kunt op basis van de kolomkeuze van de respondent bepalen welke rijkeuzes worden meegenomen. Kolomkeuzes vertegenwoordigen meestal een waardering of beoordeling. Hier volgt een voorbeeld van hoe u een ontvangstvraag zou kunnen configureren:

 • If you choose Selected by respondent and Strongly Agree, only the row choices where the respondent selected "Strongly Agree" are carried forward.
 • If you choose Unselected by respondent and Strongly Agree, the respondent's answer choice will only be carried forward if they leave "Strongly Agree" unselected.

Hoewel u kunt instellen welke rijkeuzes worden overgenomen op basis van geselecteerde kolomkeuzes, is het niet mogelijk om de kolomkeuzes zelf mee te nemen.

Bekijk voordat u uw enquête verzendt een voorbeeld van uw enquêteontwerp. Zo weet u hoe uw enquête bij respondenten wordt weergegeven.

De enquête handelt ontvangstvragen zonder antwoordkeuzes op een gepaste wijze af.

 • If a receiver question has no answer choices to receive, and no answer choices of its own, it's hidden from respondents.
 • If an empty receiver question is the only question on a page, the survey automatically skips past the empty page.

Meegenomen antwoordkeuzes worden in de sectie Resultaten analyseren van uw enquête op dezelfde wijze behandeld als andere antwoordkeuzes. Alle antwoordkeuzes die worden meegenomen naar ontvangstvragen, worden opgenomen in diagrammen, gegevenstabellen en exports. U kunt ook regels maken op basis van antwoordkeuzes die zijn meegenomen.