SurveyMonkey

Klikoverzicht

Betaalde functie
Meld u aan om te zien of deze functie onderdeel is van uw abonnement.

U kunt klikoverzichtvragen gebruiken als u rechtstreekse feedback wilt over een afbeelding. U kunt een afbeelding toevoegen aan uw enquête en enquêtedeelnemers vragen om op een bepaalde plek op de afbeelding te klikken. Als u bijvoorbeeld een afbeelding uploadt van uw product, kunt u mensen vragen om te klikken op het gedeelte van de verpakking dat hen het meest aanspreekt.

Een klikoverzichtvraag toevoegen aan uw enquête:

  1. Ga naar de sectie Enquête ontwerpen.
  2. Kies Klikoverzicht in de sectie Bouwen.
  3. Voer de tekst van de vraag in.
  4. Klik op Bestand uploaden.
  5. Kies een afbeelding op uw computer.
  6. Klik op Opslaan.

Als u een klikoverzichtvraag vereist wilt maken, klikt u op het tabblad Opties en schakelt u het selectievakje Een antwoord op deze vraag vereisen in.

De klikoverzichtvraag is niet toegankelijk voor personen die een schermlezer gebruiken om uw enquête in te vullen. Als u deze vraag vereist maakt, kunnen sommige mensen uw enquête mogelijk niet voltooien.

In de sectie Resultaten analyseren kunt u bekijken waar mensen op uw afbeelding hebben geklikt.

Een afbeelding van een zak koffie met aanklikbare markeringen zoals deze wordt weergegeven in een klikoverzichtvraag

Op het tabblad Overzichten van vragen tonen we uw afbeelding en de punten waarop mensen hebben geklikt. Als u de kleur van de klikpunten wilt wijzigen, klikt u op Aanpassen.

Plaats de aanwijzer op een punt als u de klikcoördinaten en de afzonderlijke respondent-id wilt bekijken. Als u de bijbehorende individuele reactie wilt bekijken, klikt u op een punt.

Alle exporttypen zijn beschikbaar voor klikoverzichtvragen. Als u een export wilt die er hetzelfde uitziet als in de sectie Resultaten analyseren, kiest u de bestandsindeling PDF of PPT.

Bij exporteren naar XLS en CSV wordt het percentage coördinaten van elke klik weergegeven. Dit zijn geschaalde percentages van de afbeelding. De waarde (25,00, 75,00) vertegenwoordigt een klik op 25% van de X-as en 75% van de Y-as van de afbeelding.

Als u uw klikoverzichtresultaten wilt delen met anderen, kunt u uw exports delen of een pagina met gedeelde gegevens maken. Meer info over onze opties voor delen: enquêteresultaten delen