SurveyMonkey

Enterprise-functie: oplossingen voor terugkeer naar het werk zijn alleen beschikbaar voor enquêtes in het Engels. Neem contact op met Verkoop (alleen in het Engels) als u geïnteresseerd bent. Als u al een Enterprise-account hebt, neemt u contact op met uw Customer Success Manager.

Met oplossingen voor terugkeer op het werk kunnen leidinggevenden binnen HR doorgronden hoe werknemers denken over thuiswerken, terugkeren op het werk en werken in gedeelde ruimten.

Ga aan de slag met een bewerkbare enquêtesjabloon met configuratie-informatie, kies hoe vaak u de enquête wilt uitsturen en bekijk automatisch gegenereerde rapporten met analyses van uw resultaten.

Het eerste wat u doet, is uw enquête maken in de sectie Enquête ontwerpen. Bekijk de enquêtesjabloon en voeg eventuele aanpassingen toe die u nodig hebt. Gebruik daarbij de Genie-assistent om u te helpen bij het ontwerpproces.

 1. Meld u aan bij uw SurveyMonkey-account.
 2. Zoek in Mijn enquêtes een sjabloon in de sectie Recente enquêtes. Er zijn drie sjablonen voor terugkeer naar het werk:
  • Betrokkenheid van medewerkers op afstand
  • Terugkeren naar de werkplek
  • Lokale betrokkenheid van werknemers
 3. Klik op Aan de slag en let op aanwijzingen van de Genie-assistent die u helpen om uw enquête aan te passen.

De eerste vraag in de enquête wordt de ankervraag genoemd. Reacties op de ankervraag worden gebruikt als onderdeel van de inzichten die beschikbaar zijn in de sectie Analyse. U ziet een melding als u probeert wijzigingen aan te brengen die de automatische inzichten ongeldig maken.

De rest van de demografische vragen van de enquête kunt u aanpassen aan de behoeften van uw organisatie.

Ga naar de sectie Voorbeeld en score om te controleren of alles werkt zoals u verwacht. U kunt de enquête invullen om er zeker van te zijn dat het juiste bericht wordt weergegeven op basis van uw antwoorden.

Als iets er niet goed uitziet, gaat u terug naar de sectie Ontwerpen en brengt u wijzigingen aan.

Als u klaar bent om uw enquête te verzenden, kunt u een willekeurig type verzamelprogramma kiezen. Voor terugkerende enquêtes die naar dezelfde groep mensen worden verzonden, raden we aan het verzamelprogramma voor e-mailuitnodigingen te gebruiken. U kunt de uitnodiging aanpassen, bijhouden wie heeft gereageerd, geautomatiseerde herinneringen instellen voor mensen om de enquête in te vullen en instellen dat deze op specifieke dagen en tijden opnieuw wordt verzonden.

Als u het verzamelprogramma voor e-mailuitnodigingen gebruikt, maakt u een lijst met contactpersonen om ervoor te zorgen dat de juiste mensen de enquête krijgen. Dit geeft u ook meer controle over uw lijst met geadresseerden, omdat u naar behoefte mensen kunt toevoegen en verwijderen.

 1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
 2. Kies E-mail.
 3. Klik op Contactpersonen toevoegen.
 4. Klik op Contactpersonen.
 5. Kies de groep waarnaar u de enquête wilt verzenden en klik op Toevoegen.
 6. Pas de sectie Bericht aan en schrijf wat u mensen wilt laten zien wanneer ze de uitnodiging openen.
 7. Klik op Volgende.
 8. (Optioneel) Kies eventuele verzamelprogrammaopties. Als u wilt dat mensen een kopie van hun reacties krijgen, schakelt u Resultaten via e-mail verzendene-mail in.
 9. Klik op Volgende.

Als u de enquête automatisch meerdere keren naar dezelfde groep wilt verzenden, selecteert u terugkerende e-mail. Kies vervolgens de tijd en datums waarop u de enquête wilt verzenden. De werkelijke tijd waarop uw terugkerende e-mails worden verzonden, wordt bepaald door de tijdzone die geselecteerd is in Mijn account.

Als u een terugkerende e-mail gebruikt, wordt er een nieuw bericht gemaakt en wordt de enquête automatisch opnieuw verzonden naar dezelfde groep. U ziet de nieuwe berichten, exemplaren genaamd, in hetzelfde verzamelprogramma. Als u mensen toevoegt aan of verwijdert uit uw lijst met contactpersonen, worden nieuwe berichten verzonden naar de meest recente lijst.

Zodra u reacties hebt verzameld, is het tijd om uw resultaten te analyseren. U kunt uw gegevens filteren, uw resultaten exporteren en kant-en-klare dashboards delen met inzichten uit uw reacties.

Als u naar de sectie Resultaten analyseren van de enquête gaat, geven we standaard de reacties weer die zijn verzameld sinds uw laatste uitnodiging.

Als u uw terugkerende enquête eenmaal hebt verzonden, vindt u in het linkergedeelte van de zijbalk automatisch gemaakte opgeslagen weergaven die overeenkomen met de afzonderlijke exemplaren. Klik op de naam van een weergave om deze in of uit te schakelen en de bijbehorende reacties te bekijken.

Resultatendashboards zijn een manier om eenvoudig uw enquêteresultaten met anderen te delen. Als u een resultatendashboard maakt voor een enquête over terugkeer naar het werk, gebruiken we zelflerende systemen om voor u statistisch significante gegevens weer te geven in de sectie Overzicht van inzichten bovenaan uw dashboard.

Het overzicht van inzichten kan het volgende bevatten:

 • Trenddiagram: trends op hoog niveau van de ankervraag in de loop van de tijd. Dit diagram is alleen beschikbaar als u het verzamelprogramma voor terugkerende e-mail gebruikt.
 • Dashboard met inzichten: statistisch significante verschillen tussen de demografische gegevens die u geënquêteerd hebt
 • Benchmarks: resultaten voor uw ankervraag vergeleken met andere organisaties

Een resultatendashboard maken:

 1. Zorg ervoor dat u zich in de sectie Resultaten analyseren bevindt.
 2. Klik bovenaan de pagina op Toevoegen aan dashboard.

Boven aan het dashboard vindt u alle beschikbare automatische inzichten, gevolgd door diagrammen met maximaal 20 van uw compatibele enquêtevragen.

Voordat u uw dashboard publiceert en deelt, kunt u de lay-out aanpassen door kaarten te verplaatsen of door tekst toe te voegen om uw resultaten meer context te geven.

Voor meer informatie: Enquêteresultaten exporteren