SurveyMonkey

Contactpersonen toevoegen aan uitnodigingen per e-mail

Lees hoe u contactpersonen (geadresseerden) kunt toevoegen aan een uitnodiging per e-mail, zodat u uw enquête per e-mail naar mensen kunt verzenden.

Contactpersonen toevoegen door ze te importeren:

 1. Klik op de knop Contactpersonen toevoegen in de rechterbovenhoek van het bericht.
 2. Kies een importeermethode (meer informatie hierover vindt u hieronder).
 3. Geef de groep een naam (de e-mailadressen worden opgeslagen in de sectie Contactpersonen).
 4. Bepaal wat u wilt doen als een contactpersoon al bestaat in de sectie Contactpersonen. U kunt contactgegevens bijwerken met het e-mailadres en de informatie uit de huidige import of importinformatie negeren, zodat de al beschikbare informatie voor die contactpersoon ongewijzigd blijft.
 5. Klik op Toevoegen.
 6. Lees de sectie hieronder als er fouten worden weergegeven.

U kunt rechtstreeks in het veld Verzenden naar een lijst met e-mailadressen invoeren, of deze kopiëren en plakken. Plaats deze in het veld en druk op Enter.

Er geldt een limiet voor het aantal mensen an wie u berichten kunt verzenden en voor het aantal berichten dat u op één dag kunt verzenden: Verzend-, import- en tekenlimieten

 • Handmatige lijst (eenvoudig kopiëren en plakken)
 • Handmatige lijst (geavanceerd kopiëren en plakken)
 • CSV-spreadsheet
 • E-mailadressen importeren

Als er een bericht over ongeldige e-mailadressen verschijnt of als wordt aangegeven dat er iets is fout gegaan bij het plannen of verzenden van een uitnodiging per e-mail, betekent dit het volgende:

 • Er zijn dubbele e-mailadressen toegevoegd
 • Er zijn contactpersonen opgenomen die zijn uitgeschreven of bij wie het bericht wordt geblokkeerd
 • De geïmporteerde lijst met contactpersonen heeft een verkeerde indeling

U kunt standaard één uitnodiging verzenden per e-mailadres per verzamelprogramma. Als u meer uitnodigt en een contactpersoon toevoegt die al een uitnodiging heeft gehad van het verzamelprogramma, wordt deze automatisch verwijderd uit de lijst met contactpersonen voordat uw nieuwe bericht wordt verzonden. Enterprise-klanten kunnen dubbele uitnodigingen toestaan als ze meer mensen uitnodigen.

Iedereen kan een nieuw verzamelprogramma voor uitnodiging per e-mail maken als u wilt dat iemand een enquête meer dan een keer invult. Als u iemand nogmaals uw uitnodigingsbericht wilt sturen, kunt u een eenmalige herinnering sturen.

U hoeft geen lijstserver, distributielijst of e-mailalias te gebruiken (omdat anders slechts één persoon in de lijst de enquête kan invullen). Voeg in plaats daarvan individuele e-mailadressen vanuit de lijst toe.

U kunt geen berichten verzenden naar mensen met uitgeschreven of onbezorgbare e-mailadressen. U kunt ze vragen zich opnieuw in te schrijven als ze uw enquête wil invullen. Maak daarna een nieuw verzamelprogramma voor uitnodiging per e-mail om ze de enquête te sturen (in het oude verzamelprogramma worden ze nog steeds weergegeven als uitgeschreven of geblokkeerd).

U kunt controleren op uitgeschreven of onbezorgbare e-mailadressen via het tabblad Geadresseerden onder de kolom Verzonden.

Als u een lijst met contactpersonen hebt geïmporteerd of toegevoegd die niet juist is ingedeeld, kan uw bericht niet worden verzonden. Hier zijn enkele tips om de fouten te herstellen. Probeer daarna opnieuw contactpersonen toe te voegen.

 • Hoewel er een harde limiet van 10.000 rijen per spreadsheet geldt, kan het nuttig zijn om lange lijsten op te splitsen in meerdere CSV–bestanden. We raden aan om bestanden met minder dan 2500 rijen per bestand te gebruiken en om deze één voor één te importeren. Het is ook mogelijk om de rijen van het spreadsheet te kopiëren en plakken via de optie voor handmatig importeren.
 • Verwijder de koprij uit uw spreadsheet. Eventuele opmaak in de koprij kan fouten veroorzaken.
 • Zorg ervoor dat u een geaccepteerd scheidingsteken gebruikt voor het spreadsheet (dubbele punt, puntkomma, koppelteken, komma of tab) en dat de tekencodering Unicode (UTF-8 of UTF-16) wordt gebruikt.
 • Bevat uw spreadsheet Aziatische tekens, dan moet de tekencodering zijn ingesteld op UTF-8.
 • Als u een Mac gebruikt, kunt u proberen om uw bestand op te slaan als een met komma's gescheiden MS-DOS-bestand (.csv). Ga naar Bestand > Opslaan als > Opmaak.
 • Neem onze limieten voor verzenden, importeren en tekens door voor meer informatie over speciale tekens en vanity-domeinen.
 • Als u een lijst met e-mailadressen kopieert en plakt via de optie voor handmatig importeren, moet u het e-mailadres eerst worden vermeld. U kunt daarna andere informatie toevoegen. Bekijk het voorbeeld hierboven.

U kunt contactpersonen verwijderen uit concept- of geplande e-mails. Klik op het tabblad Overzicht op Hervatten en breid de contactgroep in uw e-mailuitnodiging uit.

Wilt u een herinnerings- of bedankbericht verzenden, dan hoeft u contactpersonen niet helemaal opnieuw te uploaden. U kunt in plaats daarvan kiezen uit de mensen die u al hebt uitgenodigd.

Klik op Geadresseerden bewerken in een herinnerings- of bedankbericht om geadresseerden te verwijderen. U kunt maximaal 1000 geadresseerden verwijderen.

Iemands gegevens bijwerken op het tabblad Geadresseerden:

 1. Klik op uw gebruikersnaam in de rechterbovenhoek van de sectie Contactpersonen.
 2. Zoek het e-mailadres, klik op de contactpersoon om deze te bewerken en klik vervolgens op Opslaan.
 3. Ga terug naar uw verzamelprogramma voor uitnodiging per e-mail.
 4. Uw nieuwe informatie wordt nu weergegeven op het tabblad Geadresseerden. Voor nieuwe berichten die u verzendt wordt de bijwerkte informatie gebruikt die u hebt opgeslagen in de sectie Contactpersonen.
 5. Exporteer de gegevens op het tabblad Geadresseerden, zodat u deze kunt gebruiken om uw resultaten te analyseren. Contactgegevens worden toegevoegd aan uw enquêteresultaten wanneer een geadresseerde zijn of haar reactie verzendt. Deze worden dus niet bijgewerkt wanneer u bewerkingen uitvoert in de sectie Contactpersonen.
 • Verzonden berichten