SurveyMonkey

Uw SurveyMonkey-contactpersonen opslaan en ordenen

U kunt uw contactpersonen opslaan en ordenen binnen SurveyMonkey en de verzamelprogramma's voor uitnodiging per e-mail en sms-berichten gebruiken om enquêtes te verzenden naar groepen van uw contactpersonen.

SurveyMonkey verkoopt geen e-mailadressen van uw contactpersonen en gebruikt deze alleen om uw enquête te verzenden, zoals wordt uitgelegd in onze privacymelding.

U kunt toegang krijgen tot uw Contactpersonen door u aan te melden en op uw gebruikersnaam te klikken in de rechterbovenhoek van uw account.

Actie
Beschrijving
Een groep maken of bewerkenKlik onderaan de linkerzijbalk op + Groep. Voer een naam in en klik op Opslaan.
Klik op de drie stippen (...) rechts van een groep om de groep een andere naam te geven, te kopiëren, te exporteren of te verwijderen.Voegt u contactpersonen toe aan een groep, dan kunt u deze contactpersonen eenvoudig opnemen in een uitnodiging die per e-mail wordt verzonden door de groepsnaam in te voeren in het veld Verzenden naar.
Een groep verwijderenKlik op de drie stippen (...) rechts van een groep op de linkerzijbalk en selecteer Groep verwijderen.
Als u een groep verwijdert, worden de contactpersonen niet uit Contactpersonen verwijderd. Ze worden nog steeds weergegeven in Alle contactpersonen of andere groepen waaraan u ze hebt toegevoegd.
Als de groep wordt toegevoegd aan een uitnodiging per e-mail met berichten die gepland zijn of als concepten zijn opgeslagen, worden de geadresseerden van deze berichten verwijderd.
Contactpersonen toevoegen aan een groepVink in de groep Alle contactpersonen het vakje aan naast een of meerdere contactpersonen. Klik op Toevoegen aan groep en selecteer een bestaande groep.
U kunt de contactpersonen aan meerdere groepen toevoegen door opnieuw op Toevoegen aan groep te klikken en een andere groep te selecteren.
Contactpersonen verwijderen uit een groepSelecteer een groep in de linkerzijbalk. Vink het vakje aan naast de contactpersonen die u wilt verwijderen. Klik op Verwijderen uit groep
Als u contactpersonen uit een groep verwijdert, blijven de contactpersonen staan in andere groepen waaraan u hen hebt toegewezen en blijven zij tevens beschikbaar onder Alle contactpersonen.
Bladeren door contactpersonenSchuif naar de onderkant van de lijst met contactpersonen en gebruik de linker- en rechterpijltoets om te navigeren.
Een specifieke contactpersoon zoekenGebruik de zoekbalk om contactpersonen te zoeken. Mogelijk moet u het veld waarin u wilt zoeken aanpassen.
Momenteel kunt u niet zoeken op domein en het is ook niet mogelijk om te zoeken met jokertekens.
Een contactpersoon bewerkenKlik op de rij van de contactpersoon in de lijst. Er verschijnt een pop-upvenster weergegeven waarin u wijzigingen kunt aanbrengen.
Wijzigingen die u aanbrengt in contactpersonen, worden weergegeven op het tabblad Geadresseerden in bestaande uitnodigingen per e-mail en sms-berichten.
Een contactpersoon verwijderenSelecteer de groep Alle contactpersonen en vink het vakje aan naast de contactpersoon die u wilt verwijderen. Bovenaan de tabel met contactpersonen staat een knop Definitief verwijderen.
Deze knop verwijdert alleen de gegevens uit Contactpersonen. Als de contactpersoon een enquête-uitnodiging per e-mail of sms heeft ontvangen, moet u mogelijk ook de gegevens van de geadresseerde uit het verzamelprogramma verwijderen en de reactie van deze persoon verwijderen om alle persoonlijke gegevens van een geadresseerde uit uw account te wissen.
Contactpersonen exporteren naar een CSVKlik op de drie stippen (...) rechts van een groep op de linkerzijbalk en selecteer Contactpersonen exporteren.
Voor elke export geldt een limiet van 10.000 contactpersonen. U moet dus mogelijk uw contactpersonen in kleinere groepen verdelen en deze groepen afzonderlijk exporteren.

Als u een e-mailadres toevoegt of importeert dat is uitgeschreven of geweigerd, wordt de contactpersoon toegevoegd aan een groep Uitgeschreven of Geweigerd. Deze contactpersonen worden in een gekleurd lettertype weergegeven in de lijst met contactpersonen.

Contactpersonen zijn uniek voor uw account. Wanneer u enquêtes deelt, kunt u alleen uitnodigingen per e-mail verzenden aan e-mailadressen die zijn opgeslagen in uw exemplaar van Contactpersonen. U hebt geen toegang tot contactpersonen die toebehoren aan andere leden van uw team.