Help voor SurveyMonkey

Teamfunctie: enquêtes delen is alleen beschikbaar voor een beperkt aantal klanten bij sommige teamabonnementen.

Nieuwe startpagina bèta: als u de nieuwe startpagina ziet en een enquête wilt delen, klikt u op de schakeloptie Nieuwe startpagina om het dashboard en Mijn enquêtes te openen.

U kunt enquêtes delen met mensen binnen of buiten uw team als u een Enterprise-account hebt of een licentie met volledige toegang in een team. U kunt zien welk abonnement u hebt in Mijn account.

Uw type abonnement bepaalt:

Als een enquête wordt gedeeld, krijgen mensen machtigingen voor elke sectie van de enquête.

De licentie van teamleden bepaalt het standaard toegangsniveau dat aan ze is toegewezen. Maar eigenaren van een enquête kunnen mogelijk op ieder moment iemands enquêtemachtigingen bewerken of het delen stoppen.

Als een enquête wordt gedeeld met mensen buiten uw team, is de hoogste toegang die zij kunnen krijgen Alleen weergeven.

Uw enquêtes zijn privé voor uw account tenzij:

 • Your account or team-wide share settings have been set to share your surveys with your team
 • You choose to share them with others

U kunt op ieder moment controleren of uw enquêtes worden gedeeld en met wie.

Afhankelijk van uw abonnementstype kunnen eigenaren van een enquête en teamleden enquêtes op verschillende manieren delen. Breid de onderstaande secties uit voor meer informatie.

 • Eén enquête delen
 • Meerdere enquêtes delen
 • Enquêtes delen met uw hele team

We sturen een e-mailmelding naar iedereen met wie u een enquête deelt. Wie toegang wil tot de enquête kan Enquête openen selecteren om zich aan te melden of zich te registreren voor een account. Het e-mailadres van de account moet overeenkomen met het adres waarmee de enquête is gedeeld.

Gedeelde enquêtes blijven beschikbaar in uw account totdat u ze verwijdert, de eigenaar van de enquête ze verwijdert, of totdat de eigenaar van de enquête u de toegang ontzegt of de enquête overplaatst naar iemand buiten het team.

U kunt alle enquêtes weergeven in Mijn enquêtes. We maken automatisch mappen voor gedeelde enquêtes, zodat u ze eenvoudig kunt vinden.

Als u gedeelde enquêtes hebt, kunt u Gedeeld door u of Gedeeld met u selecteren om te zien met wie de enquête nog meer is gedeeld en welke machtigingen iedere afzonderlijke persoon heeft.

Als de persoon met wie u de enquête deelt, zich aanmeldt met het nieuwe aanmeldingsproces en meerdere accounts heeft, kiest deze persoon zelf met welk account de enquête wordt gedeeld.

Mensen buiten het team kunnen niet zien met welke anderen een enquête wordt gedeeld.

Als een enquête wordt gedeeld, kunnen eigenaren van een enquête mogelijk machtigingen bewerken om het toegangsniveau te wijzigen dat iemand heeft voor de afzonderlijke secties van een enquête. Ook kunnen ze het delen van de enquête volledig stoppen. Afhankelijk van hoe uw primaire beheerder delen voor uw team heeft ingesteld, kunt u deze instellingen mogelijk niet bewerken.

 • Machtigingen bewerken
 • Machtigingen verwijderen

Afhankelijk van uw abonnement kunt u mogelijk aanpassen hoe mensen enquêtes delen of opnieuw delen.

Als u deel uitmaakt van een Advantage-team- of Premier-teamabonnement en u een nieuwe enquête maakt of een bestaande enquête kopieert, wordt mogelijk automatisch Deze enquête delen met mijn team geselecteerd, afhankelijk van de instellingen voor uw account en uw team. 

Houd het selectievakje aangevinkt om alleen toegang voor weergave of volledige toegang te geven, afhankelijk van de instellingen. Sommige eigenaren van enquêtes kunnen deze optie uitschakelen en de enquête niet delen met hun team.

 • Instellingen voor delen voor het hele team instellen (voor primaire beheerders)
 • Instellingen voor delen voor het hele account toepassen (voor eigenaren van een enquête)

Als u deel uitmaakt van een Enterprise-abonnement, worden teamenquêtes met niemand gedeeld, tenzij de eigenaar van de enquête hiervoor kiest.

Een instelling voor opnieuw delen voor het hele team kiezen (voor primaire beheerder)

Primaire beheerders kunnen een instelling voor hun hele team kiezen die bepaalt of eigenaren van een enquête opnieuw delen kunnen inschakelen. Opnieuw delen wordt standaard uitgeschakeld en kan worden aangepast door deze stappen te doorlopen.

 1. Go to Settings under My Team.
 2. Select Manage sharing.
 3. Select On to allow survey owners to give others permission to reshare their survey with more people, or Off so that only survey owners can share.

U hebt mogelijk al gedeelde enquêtes in uw account nadat u lid van een team bent geworden. Vraag uw primaire beheerder en teamgenoten om enquêtes te delen, zodat u toegang hebt tot bestaande enquêtes van het team als dat niet het geval is.

Leden van hetzelfde team kunnen volledige toegang aanvragen voor een specifieke sectie van de enquête die met hen wordt gedeeld.

Een hoger toegangsniveau aanvragen:

 1. Go to My Surveys and open the survey you want a higher level of access to.
 2. From the Design Survey, Collect Responses, or Analyze Results section select the dropdown that shows your current access level in the upper-right corner (for example, No Access or View Only). You'll see a list of each section of the survey and your current level of access.
 3. Next to the section you want more access to, select Request Access.

De enquête-eigenaar krijgt een e-mail over de aanvraag en kan kiezen of hij of zij uw toegangsniveaus wil wijzigen. U kunt geen specifiek toegangsniveau aanvragen. Het is aan de eigenaar van de enquête om te bepalen welk toegangsniveau hij of zij u geeft.