SurveyMonkey

Enquêtemachtigingen voor gedeelde enquêtes

Wanneer een enquête wordt gedeeld, krijgen mensen een toegangsniveau voor elke sectie van een enquête. Het standaard toegangsniveau van teamleden wordt bepaald door hun licentietype, maar u kunt iemands machtigingsniveau bewerken. Het hoogste toegangsniveau voor mensen buiten uw team is Alleen weergeven.

Elke persoon met wie u deelt, krijgt standaard het hoogste toegangsniveau op basis van de machtigingen van zijn of haar licentietype.

LicentietypeStandaard toegangsniveaus
Enterprise-gebruiker of licenties met volledige toegang
(de rollen Primaire beheerder en Volledige gebruiker)
Enquêtes ontwerpen: volledige toegang
Reacties verzamelen: volledige toegang
Resultaten analyseren: volledige toegang
Licenties met beperkte toegang
(Analist)
Enquêtes ontwerpen: alleen weergeven
Reacties verzamelen: alleen weergeven
Resultaten analyseren: volledige toegang
Mensen buiten uw teamEnquêtes ontwerpen: alleen weergeven
Reacties verzamelen: alleen weergeven
Resultaten analyseren: alleen weergeven

Wanneer u een enquête deelt, kunt u op het pictogram Machtigingen bewerken klikken om de standaard toegangsniveaus bij te werken voor de verschillende secties van de enquête die u hebt geselecteerd voor volledige gebruikers en beheerders of analisten.

Als u geen analisten hebt geselecteerd met wie u wilt delen en u andere toegangsniveaus wilt toewijzen aan elke licentie met volledige toegang, selecteert u Individuele machtigingen instellen en klikt u op het pictogram Machtigingen bewerken. Deze optie wordt niet weergegeven als u analisten hebt geselecteerd voor het delen van een enquête. Maar u kunt de machtigingen altijd later nog bewerken.

Afhankelijk van uw abonnementstype of uw instellingen voor teamdeling, kunt u al dan niet het toegangsniveau bewerken dat andere teamleden hebben tot afzonderlijke secties van de enquête.

Toegangsniveau
Beschrijving
Volledige toegangVolledige toegangsmachtiging voor het weergeven, maken, bewerken of verwijderen van alle onderdelen in de sectie Enquête ontwerpen.
Alleen weergevenMensen met een machtiging voor alleen lezen kunnen de sectie Enquête ontwerpen weergeven, maar kunnen de meeste enquête-instellingen niet zien, zoals opties, logica of vraaginstellingen. Ze kunnen bovendien niets in de sectie Enquête ontwerpen bewerken of verwijderen.

U moet de pagina Enquête ontwerpen vernieuwen om de wijzigingen van andere mensen te zien die aan de enquête werken.

U kunt wijzigingen niet bijhouden, geen bewerkingen via samenwerken rechtstreeks weergeven, geen wijzigingen ongedaan maken en niet zien wie er momenteel aan de enquête werkt.

Tip! Feedback ontvangen zonder toegang. Nodig iemand uit om te reageren op uw enquêteontwerp als u feedback wilt ontvangen zonder hem of haar toegang te geven tot uw enquête in zijn of haar account.

Toegangsniveau
Beschrijving
Volledige toegang*Volledige machtiging voor het weergeven, maken, bewerken of verwijderen van alle onderdelen in de sectie Reacties verzamelen.

Dit toegangsniveau is alleen beschikbaar als Resultaten analyseren ook is ingesteld op Volledige toegang.
Alleen weergeven*Personen kunnen de lijst met verzamelprogramma's en een deel van de informatie in elk verzamelprogramma weergeven. Ze kunnen de verzamelprogrammaopties echter niet bewerken of de enquête verzenden om reacties te verzamelen.
Geen toegangGeen toegang tot de sectie Reacties verzamelen.

* Mensen met wie u uw enquête deelt, lopen mogelijk tegen toegangsbeperkingen aan vanwege uitzonderingen bij bepaalde typen verzamelprogramma’s.

  • Verzamelprogramma’s voor uitnodiging per e-mail en sms-berichten
  • Verzamelprogramma’s voor webkoppeling en sociale media
  • Verzamelprogramma voor websites
Toegangsniveau
Beschrijving
Volledige toegangVolledige machtigingen voor het weergeven, maken, bewerken of verwijderen van alle onderdelen in de sectie Resultaten analyseren.

Mensen kunnen regels, opgeslagen weergaven, aangepaste diagrammen, pagina's met gedeelde gegevens, exports en tekstanalyses weergeven die door de eigenaar van de enquête of anderen met de machtiging Volledige toegang zijn gemaakt. U moet de pagina Resultaten analyseren vernieuwen om bewerkingen van anderen te kunnen bekijken.

Volledige toegang in Resultaten analyseren is alleen beschikbaar als Reacties verzamelen ook is ingesteld op Volledige toegang.
Alleen weergevenMensen kunnen de enquêteresultaten alleen in de oorspronkelijke weergave bekijken .

Mensen kunnen geen regels, opgeslagen weergaven, aangepaste diagrammen, pagina's met gedeelde gegevens, exports en tekstanalyses weergeven die door de eigenaar van de enquête of anderen zijn gemaakt en kunnen ook geen wijzigingen aanbrengen.
Geen toegangGeen toegang tot de sectie Resultaten analyseren.

Bij mensen wordt het aantal reacties op de enquête niet weergegeven op de pagina Mijn enquêtes. In plaats daarvan krijgen ze ≥1 te zien.

Tip: deel resultaten met iedereen! Als u uw enquêteresultaten wilt delen met een breder publiek, maakt u een pagina met gedeelde gegevens of resultatendashboard en deelt u de koppeling op een gewenste locatie.

Nieuwe startpagina (bèta): als u de nieuwe startpagina-ervaring ziet en een enquête wilt beheren maar deze optie niet ziet staan, klikt u op de keuzeschakelaar Nieuwe startpagina om Mijn enquêtes te openen.

Wat u kunt doen met een gedeelde enquête, is afhankelijk van of u de eigenaar van de enquête bent of dat een enquête met u is gedeeld.

Actie
Eigenaar van enquête
Gedeeld met u
(Elk toegangsniveau)
Een kopie verzenden
Een enquête overplaatsen
Reacties wissen
*
Een enquête verwijderen
Een integratie gebruiken

* Medewerkers met de machtiging Volledig beheer voor de secties Reacties verzamelen en Resultaten analyseren kunnen reacties uit deze secties verwijderen of wissen, maar kunnen dat niet doen op de pagina Mijn enquêtes.