SurveyMonkey

Limieten voor enquêteontwerp en tekengebruik

ItemOntwerplimiet
Enquêtetitel250 tekens
Paginatitel100 tekens
Paginabeschrijving4000 tekens
Tekst van vraag4000 tekens
Tekst 4000 tekens
Aangepaste foutmeldingen (vereiste vragen)250 tekens
Naam van aangepaste variabele50 tekens
Label van aangepaste variabele255 tekens
Vragen van type Matrix/beoordelingsschaal (rijkeuzen)250 tekens
Vragen van type Matrix/beoordelingsschaal (kolomkeuzen)100 tekens
Meerkeuzevragen200 antwoordkeuzen
Vragen met selectievakjes200 antwoordkeuzen
Vragen van type Vervolgkeuzemenu 500 antwoordkeuzen
Rangschikkingsvraag 250 tekens
Vragen met meerdere tekstvakken200 antwoordkeuzen
Vragen van het type Matrix van vervolgkeuzemenu's9 kolommen
200 rijen
200 antwoordkeuzen per menu
Vragen met matrix/beoordelingsschaal16 kolommen
100 rijen
Vragen100 vragen per pagina
5000 vragen per enquête
Pagina’s400 pagina’s per enquête

Als u opmaak aan uw tekst toevoegt, zoals koppelingen, vette tekst of een nieuwe tekenkleur, worden er HTML-codes gebruikt die meetellen voor tekenlimieten.

Als enquêtemakers echter open velden willen valideren, kunnen mensen die de enquête maken problemen krijgen met lengte- of indelingslimieten. Enquêtemakers kunnen ook vereisen dat mensen hun antwoord indienen binnen een specifiek bereik.

Als een foutbericht bij een vraag ervoor zorgt dat u de enquête niet kunt voltooien, neem dan contact op met degene die u de enquête heeft toegestuurd.