SurveyMonkey

Klanten en enquêtedeelnemers van SurveyMonkey kunnen hun rechten uitoefenen onder privacywetgeving. Wij doen ons best om klanten te helpen bij het voldoen aan aanvragen die ze van respondenten zouden kunnen krijgen.

SurveyMonkey biedt een gegevensverwerkingovereenkomst (GVO) die de door de EU en het VK goedgekeurde standaardcontractclausules/modelclausules bevat waarnaar wordt verwezen in de AVG in de EU en de GDPR in het VK.

Onze GVO is beschikbaar in onze juridische sectie. Als u een selfservice-gebruiker bent van SurveyMonkey of Wufoo, is deze GVO automatisch opgenomen in uw gebruiksvoorwaarden. Enterprise-klanten kunnen contact opnemen met hun customer success manager voor informatie over de contractuele verwerkingsvoorwaarden bij SurveyMonkey.

U kunt mogelijk de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot uw gegevens:

  • Recht op inzage: kom te weten welk type persoonlijke informatie over u wordt bewaard en vraag om een exemplaar van deze informatie.
  • Recht op rectificatie: vraag of uw informatie kan worden bijgewerkt of gecorrigeerd.
  • Recht op overdracht van gegevens: ontvang een exemplaar van de informatie die u in het kader van het contract hebt verstrekt, zodat u die informatie naar een andere organisatie kunt sturen.
  • Recht op beperkt gebruik: vraag of uw persoonlijke informatie in bepaalde omstandigheden niet meer wordt gebruikt, bijvoorbeeld als u denkt dat uw persoonlijke informatie onjuist is of voor een onwettig doel wordt gebruikt.
  • Recht op bezwaar: maak bezwaar tegen het gebruik van uw informatie (die door een partij voor een legitiem doel wordt verwerkt) en vraag of uw persoonlijke informatie kan worden verwijderd.
  • Recht op verwijdering (ook bekend als het recht om te worden vergeten) : in bepaalde gevallen kunt u verzoeken dat uw persoonlijke informatie verwijderd wordt.

Accounteigenaars kunnen individuele makers van enquêtes zijn of organisaties met een SurveyMonkey-account dat meerdere gebruikers telt. U kunt een deel van uw gegevens rechtstreeks in uw account bekijken, bewerken en verwijderen. Neem contact met ons op om uw rechten uit te oefenen.

Met deze artikelen kunt u uw persoonlijke gegevens beter beheren in SurveyMonkey:

Mensen met een SurveyMonkey-account binnen of buiten de EU moeten reageren op aanvragen van mensen die gebruik willen maken van hun privacyrechten.

Het is de verantwoordelijkheid van accounthouders om te zorgen dat enquêtes die ze verzenden, voldoen aan privacywetgeving. Lees meer over aanbevolen procedures voor gegevensverzameling en privacy.

Enquêterespondenten en panelleden zijn mensen die hebben deelgenomen aan een enquête van een accounteigenaar. Als u een respondent of een panellid met een aanvraag bent, moet u contact opnemen met de accounthouder die u de enquête heeft gestuurd. De accounthouder is verantwoordelijk voor het bewerken, verwijderen of opsturen van uw reacties.

Kunt u de eigenaar van het account niet bereiken, neem dan contact met ons op met de volgende informatie:

  • De enquêtekoppeling, de uitnodiging per e-mail of de webpagina die u hebt gebruikt voor de enquête
  • De datum en het tijdstip waarop u bij benadering de enquête hebt ingevuld
  • Uw naam en e-mailadres
  • Reacties die u hebt toegevoegd waaruit uw identiteit kan worden afgeleid

We zijn niet de beheerder van reactiegegevens die u verzamelt. Daarom kunnen we dit type aanvragen niet rechtstreeks afhandelen. We helpen u wel in contact te komen met de accounthouder.

Iedereen die een bezoek brengt aan een webpagina van SurveyMonkey, is een sitebezoeker. Sitebezoekers kunnen persoonlijke gegevens die over hen zijn opgeslagen verwijderen door cookies te wissen, zich uit te schrijven voor cookies, zich af te melden voor marketingberichten of door de accounthouder die hen heeft uitgenodigd als gast te vragen hun opmerkingen te verwijderen.

Als u per mail of via andere niet vermelde kanalen met SurveyMonkey hebt gecommuniceerd en u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen. We kunnen u vragen om uw identiteit te verifiëren en informatie te verstrekken over de berichten die u van ons hebt ontvangen, zodat we uw aanvraag kunnen afhandelen.

Als accounthouder moet u reageren op aanvragen van mensen die gebruik willen maken van hun rechten. SurveyMonkey is niet de beheerder van reactiegegevens. Daarom kunnen we deze aanvragen niet rechtstreeks voor u afhandelen. We helpen u wel bij het voldoen aan aanvragen die u van respondenten zou kunnen krijgen.

Met deze artikelen kunt u de gegevensverzoeken van respondenten beter beheren:

ENTERPRISE-FUNCTIE: gebruik Reactiebeheer om binnen uw team te zoeken naar reactiegegevens en deze te verwijderen.

Neem contact met ons op als niet kunt voldoen aan het verzoek van een respondent met de bovenstaande informatie.

Als u uw rechten met de bovenstaande informatie niet kunt uitoefenen of als u uw recht om te worden vergeten wilt uitoefenen, neemt u contact met ons op. We beantwoorden verzoeken binnen 30 dagen. Het kan wel meer tijd kosten om aan uw verzoek te voldoen. We houden u via e-mail op de hoogte.

Als u zich in de Europese Unie bevindt en niet tevreden bent over hoe we met uw aanvraag zijn omgegaan, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Als u zich in de Europese Unie bevindt, kunt u op de ODPC-website zoeken naar uw plaatselijke autoriteit. Onze Europese entiteit is SurveyMonkey Europe Unlimited Company, gevestigd in Ierland onder toezicht van het Ierse kantoor van de Data Protection Commissioner.