SurveyMonkey

Resultaten analyseren

 • Benchmarks

  Benchmarks in enquêteresultaten weergeven

  Benchmarks stellen u in staat uw resultaten te vergelijken met die van andere gebruikers die dezelfde vragen uit de vragenbank hebben gesteld als u. Het menu Benchmarks wordt weergegeven als er ten minste voor één vraag uit de vragenbank die u hebt gebruikt in uw enquête een benchmark beschikbaar is.

  Zo koopt u industriebenchmarks

  Met benchmarks krijgen uw enquêteresultaten meer context doordat u ze kunt vergelijken met die van andere gebruikers die dezelfde vragen uit de vragenbank hebben gesteld als u. In onze benchmarkswinkel kunt u Industry Benchmarks kopen voor specifieke vergelijkingsgroepen.

  Benchmarkgegevens

  Benchmarkgegevens zijn afkomstig van SurveyMonkey-klanten die vragen uit de vragenbank hebben gebruikt in hun enquêtes. U kunt afzien van deelname of uw gegevens uitsluiten van benchmarks.

 • Diagrammen en gegevenstabellen
 • Filters en weergaven
 • Resultaten delen
 • Resultaten exporteren
 • Tekstreacties
 • Uw resultaten begrijpen