SurveyMonkey

Kruistabellen

Betaalde functie
Meld u aan om te zien of deze functie onderdeel is van uw abonnement.

Met kruistabelrapporten kunt u meerdere vraag- en antwoordkeuzen in een gegevenstabel met elkaar vergelijken. Een kruistabel toont hoe vaak een bepaald antwoord is gekozen, het reactiepercentage en het totale aantal reacties per antwoordkeuze.

Tip: als u twee of meer antwoorden op één vraag met elkaar wilt vergelijken, kunt een vergelijkingsregel gebruiken. Kruistabellen zijn de beste optie als u meerdere vragen en antwoordkeuzen tegelijk wilt vergelijken.

Rapporten met kruistabellen kunnen alle gegevens uit uw enquête weergeven of u kunt een Opgeslagen weergave toepassen om uw enquêteresultaten nog verder uit te splitsen.

Als u een opgeslagen weergave bewerkt nadat u die hebt gebruikt in een kruistabel, worden de instellingen niet automatisch bijgewerkt. U moet het rapport met kruistabellen opnieuw te maken.

Een kruistabel maken:

 1. Ga naar de sectie Resultaten analyseren van uw enquête.
 2. Klik in de sectie Regels van de linkerzijbalk op + Vergelijken.
 3. Klik op Een rapport met kruistabellen maken om het venster Kruistabel instellen te openen.
 4. Klik op het potloodpictogram p naast de titel om de naam van uw rapport met kruistabellen te wijzigen. De naam van uw rapport met kruistabellen is standaard gelijk aan de titel van de enquête.
 5. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Weergaven een opgeslagen weergave. Selecteer Oorspronkelijke weergave als u al uw gegevens wilt bekijken.
 6. Als u de weer te geven antwoordopties wilt beperken, klikt u op het potloodpictogram p naast een vraag.
 7. Sleep de vragen van de linkerzijde van het scherm en zet ze neer in de secties Rijen en Kolommen.
 8. Klik in de rechterbenedenhoek van het scherm op Volgende.
 9. Sleep uw vragen en zet deze neer in de sectie Rijen of Kolommen om de volgorde te wijzigen waarin de vragen worden weergegeven.
 10. Klik in de rechterbenedenhoek van het scherm op Rapport met kruistabellen maken.

U kunt de volgende vraagtypen opnemen in een kruistabel:

 • Meerkeuzevraag
 • Selectievakjes
 • Vervolgkeuzemenu
 • Afbeeldingskeuze
 • Als u een kruistabel maakt, kunt u maximaal vijf vragen aan de kolommen en maximaal tien vragen aan de rijen.
 • Rapporten met kruistabellen zijn niet beschikbaar voor enquêtes met meer dan 100 vragen.
 • Het is niet mogelijk een opgeslagen weergave toe te passen op een rapport met kruistabellen waarin vergelijkings- of weergaveregels zijn opgenomen.
 • Kruistabellen bieden geen ondersteuning voor gecombineerde filters.
 • Demografische informatie uit SurveyMonkey Audience-reacties is niet beschikbaar in een rapport met kruistabellen.

Elke cel in het rapport met kruistabellen bevat vier statistieken in deze volgorde:

Eén cel in een rapport met kruistabellen.
 • Aantal: het aantal reacties dat in deze rij en kolom valt.
  • Voorbeeld: in de bovenstaande afbeelding betekent het getal 56 in de bovenste rij dat bij 56 reacties zowel Zeer tevreden als Betrouwbaar werd gekozen.
 • Percentage van totaal: het percentage van alle reacties dat in deze rij en kolom valt.
  • Voorbeeld: in de afbeelding hierboven betekent 17,89% in de tweede rij dat 17,89% van alle respondenten zowel Zeer tevreden als Betrouwbaar heeft gekozen.
 • Rijpercentage: het percentage van deze rij dat in deze kolom valt.
  • Voorbeeld: in de bovenstaande afbeelding betekent 49% in de derde rij dat 49% van de respondenten die Zeer tevreden koos, ook Betrouwbaar koos.
 • Kolompercentage: het percentage van deze kolom dat in deze rij valt.
  • Voorbeeld: in de bovenstaande afbeelding betekent 57,73% in de vierde rij dat 57,73% van de respondenten die Betrouwbaar koos, ook Zeer tevreden koos.

Open het onderstaande vervolgkeuzemenu om een voorbeeld van een rapport met kruistabellen te bekijken.

 • Voorbeeld van kruistabelrapport

Een rapport met kruistabellen bewerken:

 1. De sectie Resultaten presenteren van uw enquête bevat het rapport met kruistabellen dat u wilt bewerken.
 2. Klik op Weergeven.
 3. Klik in de rechterbovenhoek op het pictogram Meer.
 4. Selecteer Bewerken.
 5. Werk het rapport met kruistabellen bij door kruistabellen instellen te doorlopen.

Als u uw resultaten wilt delen, kunt u uw rapport met kruistabellen publiceren en delen. Als uw enquête nog steeds open is en reacties verzamelt, wordt het rapport automatisch bijgewerkt naarmate meer mensen uw enquête invullen.

Een rapport met kruistabellen delen:

 1. De sectie Resultaten presenteren van uw enquête bevat het rapport met kruistabellen dat u wilt bewerken.
 2. Klik op Weergeven.
 3. Klik in de rechterbovenhoek op het pictogram Meer.
 4. Selecteer Publiceren.
 5. Klik op de knop om Koppeling delen in te schakelen.
 6. Kopieer de koppeling en deel uw rapport met kruistabellen waar u maar wilt.

Als u het delen van uw rapport met kruistabellen wilt opheffen, schakelt dit uit door opnieuw op Koppeling delen te klikken. Het rapport is vervolgens niet meer toegankelijk wanneer iemand de koppeling bezoekt of zijn of haar browser vernieuwt.

U kunt uw rapport met kruistabellen downloaden als een csv.-bestand.

Een rapport met kruistabellen exporteren:

 1. Zoek in de sectie Resultaten presenteren van uw enquête uw rapport met kruistabellen.
 2. Klik op Weergeven.
 3. Klik in de rechterbovenhoek op het pictogram Meer.
 4. Selecteer Downloaden.