SurveyMonkey

Gegevenstrends stellen u in staat om te beoordelen hoe uw reactiegegevens zijn veranderd in de loop der tijd. Zo kunt u bijvoorbeeld een jaar lang dezelfde klanttevredenheidsenquête gebruiken en telkens wanneer u deze verstuurt een nieuw verzamelprogramma maken. Vervolgens kunt u Gegevenstrends gebruiken om te zien of het aantal tevreden klanten gestegen of gedaald is in de loop van het jaar.

Ga naar Resultaten analyseren en klik op het tabblad Inzichten en gegevenstrends tussen Vragenoverzichten en Individuele reacties.

Het diagram boven aan de pagina (met de titel Reacties) vertegenwoordigt het totale aantal reacties dat is binnengekomen voor de enquête gedurende elk tijdsinterval.

Als u het diagram Reacties wilt aanpassen, kunt u:

  • Het diagramtype wijzigen
  • Het gewenste tijdsinterval kiezen
  • Inzoomen op een kortere periode

Onder het diagram Reacties wordt een diagram voor elke enquêtevraag gegenereerd. Deze diagrammen laten zien hoe verschillende selecties van antwoordkeuzen zijn veranderd in de loop der tijd. Er zijn verschillende manieren om deze diagrammen aan te passen:

  • Ga naar de vervolgkeuzelijst Grafiek-type en kies ervoor om de gegevens weer te geven als Kolomdiagram, Vlakdiagram of Lijndiagram.
  • Standaard vertegenwoordigt de y-as het absolute aantal reacties. In het menu Weergaveopties kunt u ervoor kiezen om de as om te wisselen zodat deze reactiepercentages aangeeft.
  • In het menu Trend op... kunt u het tijdsinterval wijzigen dat wordt weergegeven door de horizontale x-as.
  • In het menu Zoomen kunt u ervoor kiezen om in te zoomen op een korter tijdsbestek.

Beweeg met de muisaanwijzer over een gedeelte van een stapeldiagram om het aantal reacties of het reactiepercentage te bekijken.

Inzichten en gegevenstrends genereert diagrammen voor alle gesloten vragen, met uitzondering van het vraagtype Matrix van vervolgkeuzemenu's en het vraagtype Schuifregelaar.

Voor de horizontale as van de staafdiagrammen wordt standaard het tijdsinterval gebruikt dat het meest relevant is voor uw verzameling gegevens: uur, dag, week, maand, kwartaal of jaar. Het standaardinterval wordt bepaald door de volgende criteria:

Tijd tussen eerste en laatste reactieTijdsinterval
≤ 24 uurUur
≤ 30 dagenDag
≤ 6 maandenWeek
≤ 3 jaarMaand
≤ 10 jaarKwartaal
> 10 jaarJaar

U kunt het tijdsinterval wijzigen in de vervolgkeuzelijst Trend op.... De beschikbare intervalopties worden bepaald door uw gegevens. Als uw enquête jaren actief is, ziet u de optie Uur mogelijk niet. U kunt de tijdzone wijzigen op de pagina Mijn account.

De regels Filteren, Weergeven en Vergelijken worden overgenomen op het tabblad Inzichten en gegevenstrends. De regel Vergelijken werkt echter als filter in plaats van een hulpmiddel om kruistabellen van de resultaten te maken. Alleen de antwoordkeuzen die zijn opgenomen in de vergelijkingsregel worden weergegeven in Inzichten en gegevenstrends, maar er worden geen kruistabellen gemaakt van de resultaten.

Diagrammen van gegevenstrends kunnen niet worden geëxporteerd. Als u op het tabblad Datatrends rechts bovenaan op de knop Opslaan als klikt en Bestand exporteren selecteert, wordt alleen de optie voor het exporteren van reactiegegevens, overzichtsgegevens of individuele reacties weergegeven.