SurveyMonkey

Wordt aan elke respondent een reactie-id toegewezen?

Aan elke reactie die binnenkomt in het gedeelte Analyseren wordt een id toegewezen. Dit noemen we een Respondent ID. U ziet deze getallen alleen in geëxporteerde gegevens.

Dit is echter geen uniek nummer voor de respondent. Het is uniek voor de daadwerkelijke reactie zelf:

  • Het betekent niet dat dezelfde persoon dezelfde id ontvangt als hij of zij een tweede reactie indient.
  • Aan de nieuwe reactie wordt een eigen uniek nummer toegewezen.