SurveyMonkey

Voor alle enquêtevragen met een gesloten einde worden er automatisch diagrammen en gegevenstabellen gegenereerd.

U kunt kiezen uit verschillende diagramtypen voor elk van uw vragen en het diagram en de gegevenstabel aanpassen voor een vraag.

Welke diagramtypen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het vraagtype.

Afbeeldingen van diagramtypen met de naam van elk type
DiagramtypeVraagtype
RingdiagramGesloten vragen waarbij één antwoordkeuze is toegestaan, behalve voor matrix/beoordelingsschaal met meerdere rijen. Niet beschikbaar wanneer een vergelijkingsregel wordt toegepast.
TaartdiagramGesloten vragen waarbij één antwoordkeuze is toegestaan, behalve voor matrix/beoordelingsschaal met meerdere rijen. Niet beschikbaar wanneer een vergelijkingsregel wordt toegepast.
Horizontaal of verticaal staafdiagramAlle gesloten vragen.
Gestapeld horizontaal of verticaal staafdiagramAlle gesloten vragen.
LijndiagramGesloten vragen waarbij Diepte is ingesteld op Distributie.
OppervlakdiagramGesloten vragen waarbij Diepte is ingesteld op Distributie.
MeterdiagramUniek voor de NPS-vraag.

Tip: exporteer uw aangepaste diagrammen en gebruik ze in presentaties, verzend ze via e-mail of deel ze op andere plekken. Aangepaste diagrammen kunnen niet worden geëxporteerd naar een CSV- of XLS-bestand.