SurveyMonkey

Tags toevoegen aan reacties

Tags toevoegen aan reacties

Betaalde functie
Meld u aan om te zien of deze functie onderdeel is van uw abonnement.

Maak tags om tekstreacties op open vragen te categoriseren.U kunt op regels gebaseerde tags maken of handmatig tags toevoegen aan reacties. 

Als u tags hebt toegewezen aan uw reacties, zijn deze zichtbaar op het tabblad Overzichtsgegevens van vragen of wanneer u afzonderlijke reacties bekijkt.

ENTERPRISE-FUNCTIE: Deze functie is alleen beschikbaar voor Enterprise-klanten.U kunt contact opnemen met ons verkoopteam voor meer informatie.

Met op regels gebaseerde tags kunt u automatisch tags toevoegen aan reacties op basis van trefwoorden of zinsneden. Als u bijvoorbeeld een bepaald woord in uw reacties wilt taggen, worden bestaande reacties en alle nieuwe reacties die binnenkomen, getagd door de gemaakte regel.

Bij tags op basis van regels wordt gebruikgemaakt van stamwoorden om de basis van uw zoekwoord te vinden. Zo kunnen we tags toevoegen aan andere versies. Als u bijvoorbeeld een regel maakt voor het trefwoord Veroorzaakt, zoeken we ook naar Oorzaak en Veroorzaker.

ALLEEN IN HET ENGELS: op regels gebaseerde tags zijn momenteel alleen beschikbaar in het Engels.

Een op regels gebaseerde tag maken vanaf het tabblad Reacties: 

 1. Schuif in de sectie Resultaten analyseren naar een open vraag met tekstreacties.
 2. Ga naar het tabblad Reacties.
 3. In de balk voor Reacties doorzoeken kunt u trefwoorden of zinsdelen invoeren. Uw reacties worden automatisch gefilterd.
 4. Selecteer + Tag maken.
 5. (Optioneel) Bewerk het label en de kleur van de tag.
 6. Klik op Opslaan

Een op regels gebaseerde tag maken vanaf het tabblad Tags:

 1. Schuif in de sectie Resultaten analyseren naar een open vraag met tekstreacties.
 2. Ga naar het tabblad Tags.
 3. Selecteer +Nieuwe tag.
 4. Geef in de balk Tagnaam de naam en kleur van de tag op.
 5. Voer op de balk Trefwoorden de sleutelwoorden of zinsneden in die automatisch van tags moeten worden voorzien.
 6. Klik op Opslaan.

TIP! Gebruik de onderstaande tabel met regels om naar nog specifiekere woorden of zinsdelen te zoeken.

RegelsBeschrijvingVoorbeelden
Reactie komt overeen met exacte zinGebruik aanhalingstekens om te zoeken naar exacte zinsneden. Zoekresultaten moeten precies overeenkomen met wat u tussen de aanhalingstekens typt."gele bloemen"
Reactie komt overeen met meerdere trefwoorden of zinsnedenTyp AND tussen woorden of exacte zinsneden om resultaten te vinden die overeenkomen met zowel woorden als zinsnedenroos AND anjer AND "gele bloem"
Reactie komt overeen met een zoekwoord of een zinsnedeTyp OR tussen woorden of exacte zinnen om reacties te zoeken die overeenkomen met woorden of zinsneden.roos OR amaryllis OR "rode bloem"
Reactie bevat nietTyp NOT direct voor een woord of een zinsnede die u van uw zoekopdracht wilt uitsluiten.rode bloem NOT roos
Reactie begint metTyp * na een woord om te zoeken naar reacties die met deze letters beginnen.bloem* (resultaten omvatten ook: bloemen, bloempje, bloemenmarkt)
Reactie bevat een tikfoutAls u reacties wilt zoeken die mogelijk een tikfout bevatten, typt u een deel van het woord, vervolgens ~, gevolgd door het aantal resterende tekens in het woord.bl~3 (om reacties te zoeken met bloem, maar het woord bevat tikfouten zoals, bleom, blome, bloen)

amar~5 (om te zoeken naar reacties met amaryllis, maar met tikfouten zoals, amarillys, amarrilys, amarrylis)
Reactie combineert de bovenstaande regelsGebruik een combinatie van AND-, OR- of NOT-regels om reacties te zoeken.(rood AND roos) OR (geel AND roos)  AND NOT anjer

Als u niet wilt dat reacties automatisch worden getagd, kunt u reacties één voor één taggen. Als u tags wilt maken voor verschillende vormen van hetzelfde woord, kunt u overwegen in plaats daarvan op regels gebaseerde tags te gebruiken (alleen in het Engels).

Een handmatige tag maken:

 1. Ga naar het tabblad Reacties.
 2. Gebruik de selectievakjes om een of meer reacties te selecteren.
 3. Selecteer de knop Tag en kies een bestaande tag of maak een nieuwe.
 4. Klik op Toepassen.

Als u een toegepaste tag wilt verwijderen van het tabblad Reacties, selecteert u Wissen naast de naam van de tag.

Het tabblad Tags toont alle tags die u hebt gemaakt. U kunt op dit tabblad tags bewerken, verwijderen of nieuwe tags toevoegen.

U kunt tekstantwoorden binnen een vraag of binnen uw hele enquête filteren op tag.

 • Binnen een vraag filteren
 • Filteren binnen een hele enquête

Exports

Betaalde functie
Meld u aan om te zien of deze functie onderdeel is van uw abonnement.

U kunt reacties op open vragen en toegevoegde tags exporteren. Wilt u enquêteresultaten exporteren, dan hebt u een betaald abonnement nodig.

 • Een afzonderlijke vraag exporteren
 • Alle vragen exporteren
 • Een tag exporteren