SurveyMonkey

Antwoordkeuzen combineren of verbergen

U kunt antwoordkeuzen combineren of verbergen in een diagram bij gesloten vraagtypen waarbij hoogstens één antwoordkeuze is toegestaan.

Antwoordkeuzen combineren of verbergen:

  1. Ga naar de sectie Resultaten analyseren van uw enquête.
  2. Blader naar het diagram waarvoor u antwoordkeuzen wilt verbergen.
  3. Klik op de antwoordkeuze in de gegevenstabel onder het diagram.
  4. Selecteer Combineren met... of Verbergen en opnieuw berekenen. Wij berekenen de gegevens dan opnieuw voor u. (Ziet u deze optie niet, dan is de functie niet beschikbaar voor het vraagtype.)
  5. Als u wilt combineren, selecteert u de antwoordkeuzen en wijzigt u de naam van het label.

U kunt ook filteren op gecombineerde antwoordkeuzen. Wilt u antwoordkeuzen niet meer combineren of wilt u ze niet meer verbergen, dan klikt u op de betreffende antwoordkeuze en selecteert u Combineren van gegevens ongedaan maken of Weergeven onder de gegevenstabel.

Het combineren en verbergen van antwoordkeuzen is alleen van invloed op de weergave van uw diagrammen, niet op de onbewerkte gegevens of het enquêteontwerp.

Als u antwoordkeuzen hebt die geen reacties hebben ontvangen, kunt u deze verbergen in uw diagram. Als u antwoordkeuzen zonder reacties verbergt, worden deze niet weergegeven in PDF- of PowerPoint-exportbestanden met overzichtsgegevens.

Antwoordkeuzen verbergen die geen reacties hebben ontvangen:

  1. Ga naar de sectie Resultaten analyseren van uw enquête.
  2. Blader naar het diagram waarvoor u antwoordkeuzen wilt verbergen.
  3. Selecteer Aanpassen en ga vervolgens naar Weergaveopties.
  4. Selecteer Antwoordkeuzen zonder reacties.

De volgende typen vragen worden niet ondersteund: Schaal beste/slechtste, Matrix, Matrix vervo,gkeuzemenu's, NPS, Rangschikking, Schuifregelaar, Sterrenscore