SurveyMonkey

Betaalde functie: reactiekwaliteit is beschikbaar voor een beperkt aantal klanten bij sommige betaalde abonnementen.

Reactiekwaliteit gebruikt zelflerende systemen om uw enquêteresultaten te scannen en reacties van een lage kwaliteit te markeren. Als een enquêtedeelnemer bijvoorbeeld onzin invult in een vak voor opmerkingen of elke vraag beantwoordt met optie A, markeren we de reacties. Zo kunt u zich richten op enquêtegegevens van hoge kwaliteit.

Een enquête moet in het Engels zijn, meer dan 50 reacties hebben en de reactiestatus moet voltooid zijn om de resultaten van Reactiekwaliteit te bekijken. De kwaliteit van enquêtereacties die eerder dan 2 maart 2020 zijn verzameld, kan niet worden gecontroleerd.

Reactiekwaliteit is niet beschikbaar voor onvolledige reacties of als u reacties koopt met SurveyMonkey Audience .

Reactiekwaliteit inschakelen:

  1. U moet zich hebben ingeschreven voor Automatische inzichten.
  2. Ga naar de sectie Resultaten analyseren van uw enquête.
  3. Klik in de sectie Inzichten van de linkerzijbalk onder Reactiekwaliteit op Aan. Het scannen van uw enquêtereacties kan enkele minuten duren.

Als uw enquête nog steeds nieuwe reacties verzamelt, scannen we om de 24 uur automatisch opnieuw de reactiekwaliteit.

Als uw reacties zijn gescand, kunt u door individuele reacties schuiven om te zoeken naar reacties die zijn gemarkeerd als Lage kwaliteit.

  • Als u ook vindt dat de reactie van gebrekkige kwaliteit is en deze uit uw resultaten wilt verwijderen, kunt u op Verwijderen klikken. Dit kan niet ongedaan kan worden gemaakt.
  • Als u denkt dat een reactie ten onrechte is gemarkeerd, klikt u op Markering verwijderen om de markering en het markeringstype te verwijderen. Zo kunnen we in de toekomst reacties ook nauwkeuriger markeren.

Onze zelflerende systemen zijn getraind op het detecteren van enkele verschillende typen enquêtereactie van gebrekkige kwaliteit:

MarkeringstypeDescription
VloekenDe reactie bevat een vloek- of scheldwoord.
PatroonMeerdere vragen zijn snel beantwoord met dezelfde antwoordoptie of via een patroon. De enquêtedeelnemer kiest bijvoorbeeld optie B voor elke vraag.
AfraffelenDe enquêtedeelnemer heeft aanzienlijk minder tijd besteed aan het invullen van de enquête dan andere mensen.
OnzinDe reactie bevat tekst die hoofdzakelijk bestaat uit onzinwoorden zoals "asdfjkl".
LengteDe reactie is aanzienlijk korter dan andere reacties.
Geen geheel woordDe reactie bevat een antwoord van één teken dat geen woord is.
Gekopieerd en geplakt antwoordDe reactie komt overeen met de vraagtekst.

Als u een CSV-, XLS- of SPSS-bestand exporteert, verschijnen uw gemarkeerde reacties in een afzonderlijk bestand. Uw bestand met de reactiekwaliteit toont de respondent-ID en markeringstypen voor reacties die zijn gemarkeerd als Lage kwaliteit.

U kunt ook het filter Reactiekwaliteit gebruiken om reacties weer te geven die zijn gemarkeerd als Lage kwaliteit.