SurveyMonkey

Kan ik een vraag maken die de cijfers bij elkaar optelt of een dynamisch totaal weergeeft?

U kunt het vraagtype Meerdere tekstvakken valideren zodat alleen numerieke gegevens zijn toegestaan. Alle velden vormen dan samen een vast totaal. In dit veld kunnen alleen positieve, gehele getallen worden ingevoerd.

U kunt als volgt een vraag van het type Meerdere tekstvakken valideren zodat een vaste numerieke som is vereist:

  1. Klik op het tabblad Enquête ontwerpen.
  2. Klik op een vraag van het type Meerdere tekstvakken om deze te bewerken. Of voeg een vraagtype Meerdere tekstvakken toe vanuit de sectie Opbouwen in de linkerzijbalk.
  3. Onder de velden met tekstvakken selecteert u Alleen numerieke gegevens toestaan.
  4. Selecteer Een vaste som vereisen.
  5. Voer in het veld Som van alle antwoorden = het getal in dat het totaal moet zijn van alle antwoorden.
  6. Pas het foutbericht aan zodat duidelijk is wat moet gebeuren bij de vraag.
  7. Klik op Opslaan.

Tip: als u een vaste som vereist, moet u het vereiste totaal vermelden in de vraagtekst zelf zodat respondenten meteen weten hoe zij de vraag correct moeten beantwoorden.

Een veelvoorkomend gebruik van deze functie is respondenten vragen om antwoorden in percentages te geven die bij elkaar opgeteld 100% opleveren. In het veld voor numerieke gegevens kunnen echter geen percentagetekens worden ingevoerd. Wij stellen voor dat u vraagtekst toevoegt waarin respondenten opdracht krijgen om het percentageteken (%) weg te laten uit hun reacties.

Respondenten krijgen geen dynamisch totaal te zien tijdens het invoeren van hun antwoorden, maar als ze een reeks van getallen invoeren die bij elkaar opgeteld niet de vereiste vaste som opleveren, ontvangen ze een foutbericht als ze proberen om naar de volgende pagina van de enquête te gaan om aan te geven dat de keuzen bij elkaar opgeteld een specifiek getal moeten opleveren.