SurveyMonkey

5 tips voor het opstellen van een fantastische enquête

  1. Definieer uw doelstellingen. Probeer vast te stellen welke beslissing(en) u probeert te nemen om uw enquête te focussen.
  2. Werk terugwaarts. Bepaal, nadat u uw doelstellingen hebt ingesteld, welke gegevens u moet verzamelen in uw enquête om uw beslissing te kunnen nemen.
  3. Controleer op vooroordelen. Zorg ervoor dat u geen suggestieve vragen stelt.
  4. Doe een proefrit. Stuur uw enquête naar vrienden en collega's voor een test. Zij zullen u ervoor helpen zorgen dat uw vragen en mogelijke reacties begrijpelijk zijn en dat al uw enquêtelogica werkt.
  5. Verzamel resultaten en analyseer gegevens. Nu wordt het pas echt leuk. De gegevens die binnenkomen van uw enquête zouden u moeten helpen bij de beslissing welk volgende product u wilt lanceren, hoe u meer geld kunt inzamelen bij uw volgende fondsenwervingsactie, wat u moet doen om klanten te doen terugkomen, wat u moet opdienen tijdens uw volgende feestje en nog veel meer.

Aanbevolen procedures bij enquêtes. Lees Surveys 101 (alleen in het Engels) voor meer informatie over aanbevolen procedures en richtlijnen voor enquêtes, zodat u keer op keer slimme beslissingen neemt.