SurveyMonkey

Een enquête gebruiken voor een verkiezing of opiniepeiling

Stel een enquête op met een meerkeuzevraag of afbeeldingskeuzevraag waarbij slechts één antwoordkeuze is toegestaan en label elke antwoordkeuze met de naam van een kandidaat.

Gebruik het verzamelprogramma voor uitnodiging per e-mail aangezien dit waarborgt dat elke respondent slechts eenmaal per e-mailadres kan stemmen en u hiermee kunt bijhouden wie nog niet heeft gereageerd, terwijl de stemming anoniem blijft.

Als u een ander type verzamelprogramma gebruikt, wijzig u de opties van het verzamelprogramma zodat slechts één reactie per stemmer is toegestaan en om de enquête anoniem te maken.

Ga naar de sectie Resultaten analyseren van de enquête. Terwijl reacties binnenstromen, kunt u zien welke kandidaat de meeste stemmen krijgt. Stel een aangepaste grafiek op om de weergave van de resultaten aan te passen.

Realtime-resultaten delen. U kunt laten zien welke respondenten aan de leiding gaan als zij hun stem afgeven via de functie Realtime-resultaten of u kunt de enquêteresultaten delen, zodat respondenten live updates online kunnen bekijken.