SurveyMonkey

Voeg een kwalificerende vraag toe aan uw enquête om respondenten die een specifieke antwoordoptie kiezen te diskwalificeren. Zo diskwalificeert u respondenten die niet aan uw doelcriteria voldoen of die niet akkoord gaan met uw voorwaarden.

Met logica voor overslaan van vragen kunt u respondenten omleiden op basis van hun antwoord op een vraag. U kunt respondenten die een specifiek antwoord geven door laten gaan met de enquête of u kunt respondenten diskwalificeren voor deelname aan de enquête op basis van hun antwoord en de enquête afsluiten.

Respondenten diskwalificeren:

  1. Voeg een meerkeuzevraag (met één antwoordkeuze toegestaan) toe aan uw enquête.
  2. Voeg logica voor overslaan van vragen toe aan de antwoordkeuzen die tot diskwalificatie van een respondent leiden.
  3. Stuur afvallers door naar een Diskwalificatiepagina.
  4. Kies een diskwalificatieoptie in de verzamelprogrammaopties voor *al* uw verzamelprogramma's. (Zie de instructies in het volgende gedeelte.)

Als u logica voor overslaan toevoegt aan een enquête, kunt u respondenten naar een diskwalificatiepagina sturen.

De diskwalificatieoptie voor een verzamelprogramma bewerken:

  1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
  2. Klik op de naam van het verzamelprogramma en open de verzamelprogrammaopties. Mogelijk moet u klikken op Geavanceerde opties weergeven.
  3. Klik op Aangepaste diskwalificatie.
  4. Kies tussen het weergeven van een aangepast diskwalificatiebericht voor respondenten, het omleiden van respondenten naar een URL van uw keuze of het tonen van het standaardbericht (de instelling Eindpagina van enquête die u hebt ingeschakeld).

U kunt maar één diskwalificatieoptie per verzamelprogramma selecteren. Als u meerdere antwoordkeuzen hebt in de enquête waarmee een respondent kan worden gediskwalificeerd, krijgen ze allemaal dezelfde diskwalificatieoptie te zien, ongeacht de vraag die tot hun diskwalificatie heeft geleid.

Uw aangepaste diskwalificatiebericht mag uit maximaal 500 tekens bestaan.

U kunt zien welke respondenten zijn gediskwalificeerd in het gedeelte Resultaten analyseren van de enquête.

Respondenten worden aangeduid als Gediskwalificeerd als u hun individuele reactie bekijkt.

Als u alleen respondenten wilt bekijken die zijn gediskwalificeerd, filtert u op volledigheid en selecteert u Gediskwalificeerde reacties.

  • Voorbeeld 1: u bent op zoek naar Netflix-abonnees
  • Voorbeeld 2: u bent op zoek naar mensen die in de afgelopen drie maanden hebben gewinkeld bij de Hema

Tip: probeer met de voorbeeldenquête uit te vinden hoe u zo goed mogelijk kwalificatievragen kunt stellen.