SurveyMonkey

Vragen van het type Ja of Nee

Als een vraag twee mogelijke reacties heeft, zoals Ja/nee of Waar/onwaar, wordt dit een dichotomische vraag genoemd. Klik op een scenario hieronder voor instructies over hoe dit type vraag het beste kan worden toegepast:

  • Ja/nee-vraag waar mensen hun keuze kunnen toelichten
  • Ja/nee-vraag waarbij mensen hun keuze moeten uitleggen
  • Ja/nee-vraag waar mensen alleen moeten uitleggen waarom ze Nee hebben gekozen