SurveyMonkey

Als u enquêtereacties koopt via SurveyMonkey Audience, zijn er twee goede manieren om de juiste mensen uw enquête te laten invullen:

1. Doelgroepopties kiezen in een verzamelprogramma’s voor Audience-doelgroepen

2. Screeningsvragen met diskwalificatielogica toevoegen aan uw enquête en een kwalificatiepercentage schatten

Extra functies aanschaffen: Audience-reacties worden apart van uw abonnement aangeschaft als een eenmalige extra functie voor een enquête.

Afbeelding van doelgroepopties, waaronder land, regio, geslacht, leeftijd en inkomen. Er zijn ook afstemmingsopties voor geslacht en leeftijd en een knop om meer afstemmingsopties toe te voegen.

Gebruik de afstemmingsopties die beschikbaar zijn in het verzamelprogramma voor Audience-doelgroepen om uw enquête naar een specifieke doelgroep te verzenden. Onze panelleden zijn gesorteerd op basis van honderden afstemmingsopties. U kunt uw doelgroep dus afstemmen op basis van het land, demografische gegevens, werkstatus, hobby’s, religie en meer.

Geef onze Audience-voorbeeldpagina weer om de beschikbare afstemmingsopties te bekijken.

Als u specifieke vragen wilt stellen om de juiste mensen te vinden voor het invullen van uw enquête, kunt u screeningsvragen met diskwalificatielogica aan uw enquête toevoegen.

Misschien zoekt u mensen die in de afgelopen 30 dagen bij een bepaalde winkel iets hebben gekocht of die in de afgelopen zes maanden van een fles goede whisky hebben genoten.

Screeningsvragen zijn gesloten vragen die u toevoegt aan uw enquêteontwerp om mensen op basis van hun antwoorden te kwalificeren of diskwalificeren voor uw doelgroep.

Tip: bekijk onze handleiding voor het gebruik van screeningsvragen voor voorbeelden en tips.

U moet diskwalificatielogica toevoegen aan eventuele screeningsvragen in uw enquête. U gebruikt logica voor overslaan van vragen die is ingesteld om te kunnen doorsturen naar een diskwalificatiepagina. Als u diskwalificatielogica aan uw screeningsvragen toevoegt, kunnen relevante enquêtedeelnemers uw enquête voltooien, terwijl mensen die zich niet kwalificeren voor uw doelgroep, worden doorgestuurd naar een diskwalificatiepagina.

Een screeningsvraag met diskwalificatielogica toevoegen:

  1. Voeg in de sectie Enquête ontwerpen uw screeningsvraag toe aan het begin van uw enquête.
  2. Selecteer op het tabblad Opties de optie Antwoord op vraag verplicht.
  3. Voeg op het tabblad Logica logica voor overslaan van vragen toe.
  4. Stuur mensen die zich niet kwalificeren voor uw doelgroep door naar een diskwalificatiepagina.

Als uw enquête screeningsvragen met diskwalificatielogica bevat, moet u een kwalificatiepercentage selecteren voordat u uw bestelling kunt voltooien. Het kwalificatiepercentage is het geschatte percentage mensen dat zich naar verwachting kwalificeert voor uw enquête op basis van uw screeningsvragen.

Het kwalificatiepercentage dat u kiest, is van invloed op de mensen naar wie wij uw enquête sturen. Stel u wilt 100 volledige reacties ontvangen en u schat dat het kwalificatiepercentage 50% is. Wij sturen dan de enquête naar 200 panelleden.

Het is beter om een lager kwalificatiepercentage te schatten, zodat u het aangevraagde aantal voltooide reacties krijgt.

U moet zelf nagaan hoe het kwalificatiepercentage van invloed is op uw bestelling. Wij kunnen u niet helpen het juiste kwalificatiepercentage te kiezen voor uw enquête. Lees wel de onderstaande tips voor wat meer informatie.

  • De invloed van het kwalificatiepercentage op uw project
  • Geschat versus werkelijk kwalificatiepercentage
  • Tips voor het inschatten van het kwalificatiepercentage