SurveyMonkey

Kan een respondent dezelfde vraag of pagina meerdere keren invullen?

Mogelijk moet een respondent dezelfde vraag of pagina meerdere keren kunnen invullen. In SurveyMonkey, hebt u hiervan een aantal opties:

Als deze opties niet in uw behoeften voorzien, is Wufoo wellicht geschikt voor u. Wufoo is eveneens een SurveyMonkey-product, dat gericht is op het samenstellen van formulieren.

Met behulp van de meervoudige voorwaarderegels van Wufoo kunt u het juiste aantal in te vullen velden laten zien op basis van een eerdere selectie.

Dit is vooral handig bij registratieformulieren. Bijvoorbeeld: 'Hoeveel kinderen meldt u aan voor kamp?' De respondent selecteert een aantal in het vervolgkeuzemenu. Als de respondent vier kiest, worden vier secties weergegeven op de pagina om in te vullen.