SurveyMonkey

Gebruik de RTF-editor om een hyperlink toe te voegen aan uw enquête. U kunt een koppeling tot stand brengen met aanvullende informatie op uw website of met een bestand, bijvoorbeeld een PDF, die wordt gehost op een andere site.

U kunt geen hyperlinks toevoegen aan uw enquêtetitel of paginatitel.

U kunt als volgt een hyperlink toevoegen:

  1. Markeer in het tekstvak de tekst waarvan u een koppeling wilt maken. Of plaats uw cursor op de plek waar u de koppeling wilt invoegen.
  2. Klik op het pictogram Link invoegen/bewerken op de werkbalk Opmaak.
  3. Vul de volgende velden in en selecteer OK.
Veld
Beschrijving
URLVoer de volledige URL in van de website waarmee u een koppeling tot stand wilt brengen.
Weer te geven tekstVoer de tekst in die u wilt weergeven als hyperlink.
TargetKies hoe de koppeling wordt geopend.
  • Geen: opent in hetzelfde tabblad of venster.
  • Nieuw venster: opent in een nieuw tabblad of venster.
  • Voorbeeld

Maak een koppeling naar een e-mailadres. Als u een directe koppeling wilt maken die een nieuw e-mailbericht opent in de standaard e-mailclient van uw respondent, voert u uw e-mailadres in het URL-veld in.