SurveyMonkey

Een logo toevoegen aan uw enquêteontwerp of het logo bewerken

Logo toevoegen

Betaalde functie
Meld u aan om te zien of deze functie onderdeel is van uw abonnement.

Voeg uw logo toe om uw enquête aan te passen. Als u een logo toevoegt, wordt dit boven aan elke pagina in de enquête weergegeven. Voeg alleen een logo toe waarvoor u het recht hebt om het te gebruiken.

Als u een logo aan uw enquête hebt toegevoegd en dit via een uitnodiging per e-mail hebt verzonden, voegen we het logo automatisch toe aan uw e-mailbericht.

Vereisten voor uploaden

 • Indeling: JPG, PNG of GIF
 • Bestandsgrootte: 2 MB of minder

Een logo toevoegen:

 1. Klik op het tabblad Enquête ontwerpen.
 2. Klik boven aan de enquête op + Logo.
 3. Upload een logo vanaf uw computer.
 4. Pas de logo-instellingen aan in de linkerzijbalk:
  • Logogrootte - Kies of u het logo op werkelijke grootte of klein (100px), gemiddeld (200px) of groot (300px) wilt weergeven.
  • Positie: Kies of u uw logo links uitgelijnd, gecentreerd of rechts uitgelijnd wilt weergeven. Of, als u een klassiek thema gebruikt, kies of u uw logo boven de titel, onder de titel of links van de titel wilt weergeven.
  • Beschrijvende tekst (alt-tekst): tekst die uw afbeelding toegankelijk maakt voor mensen die een schermlezer gebruiken, maar die niet zichtbaar is op de enquêtepagina. Deze optie is niet beschikbaar als u een klassiek thema gebruikt.

Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

U kunt het logo van uw enquête altijd aanpassen of de grootte en positie van het bestaande logo bewerken.

Een logo wijzigen of bewerken:

 1. Klik op het tabblad Enquête ontwerpen.
 2. Klik in de linkerzijbalk op Stijl.
 3. Klik op Uw logo.
  • Plaats de muiswijzer op uw bestaande logo en klik op p Logo wijzigen.
  • U kunt de grootte of positie van het bestaande logo bewerken met de velden Logogrootte en Positie.

Een logo voor een enquête verwijderen:

 1. Klik op het tabblad Enquête ontwerpen.
 2. Klik in de linkerzijbalk op Stijl.
 3. Klik op Uw logo.
 4. Plaats de muiswijzer op uw bestaande logo en klik op # Logo verwijderen.