SurveyMonkey

Met benchmarks krijgen uw enquêteresultaten meer context doordat u ze kunt vergelijken met die van andere gebruikers die dezelfde vragen uit de vragenbank hebben gesteld als u.

  • Wij bieden gratis Global Benchmarks als u gebruikmaakt van enkele van onze vragen uit de vragenbank of sjablonen. Als u gratis benchmarks wilt weergeven, maakt u een enquête met benchmarks aan de hand van de tips hieronder. Daarna geeft u de benchmarks weer in uw enquêteresultaten.
  • U kunt Industry Benchmarks kopen voor specifieke vergelijkingsgroepen om te verfijnen welke typen organisaties worden opgenomen in een benchmark, zoals een land of een bedrijfstak.

Er zijn benchmarkgegevens beschikbaar voor specifieke vragen uit de vragenbank in uitsluitend het Engels. Er kunnen geen benchmarks worden opgesteld voor reacties op open vragen of tekstvakken.

U kunt een enquête maken met benchmarks door de vragenbank of onze door experts gecertificeerde enquêtesjablonen te gebruiken.

Een tweekleurig vierkant met een diagonaal van groene en grijze kleuren. Een grijze cirkel in het midden met twee staven, een korte blauwe en een lange groene.
Het pictogram voor benchmarks geeft aan of er benchmarks beschikbaar zijn voor een vraag of sjabloon. Let op het pictogram voor benchmarks als u vragen toevoegt uit de vragenbank of een enquête maakt op basis van een sjabloon van deskundigen.

De Vragenbank bevat honderden vragen die zijn opgesteld en goedgekeurd door onze eigen enquêtedeskundigen. Vragen uit de vragenbank weergegeven waarvoor er benchmarks beschikbaar zijn:

  1. Ga naar de sectie Enquête ontwerpen van uw enquête.
  2. Klik in de linkerzijbalk op Vragenbank.
  3. Blader door de beschikbare vragen en zoek naar het benchmarkpictogram.

Sommige vragen kunnen worden aangepast via vervolgkeuzemenu’s in de vraagtekst. Maar als u aanvullende tekst bewerkt, zijn uw vergelijkingen mogelijk niet geldig voor de benchmarks, aangezien uw vragen misschien anders zijn geïnterpreteerd door uw respondenten dan door anderen die de vragen hebben gezien zoals deze oorspronkelijk zijn geschreven.

Sjablonen van deskundigen bestaan uit vragen uit de vragenbank. Gespecialiseerde sjablonen weergegeven waarvoor benchmarks beschikbaar zijn:

  1. Klik op Enquête maken in de rechterbovenhoek van uw account.
  2. Klik op Van start gaan met een sjabloon.
  3. Blader door de beschikbare sjablonen en zoek het pictogram voor benchmarks als u sjablonen zoekt die vragen met benchmarks bevatten.

Wilt u weten voor welke vragen in een sjabloon er benchmarks beschikbaar zijn, dan maakt u een enquête met de sjabloon en gaat u naar de sectie Resultaten analyseren van de enquête. Zelfs als u geen enquêtereacties hebt verzameld, kunnen er benchmarks worden weergegeven.

Tip: als u met een sjabloon begint, kunt u onze ontwerphulpmiddelen gebruiken om meer vragen aan de enquête toe te voegen of om eventuele ongewenste vragen te verwijderen. Het is ook mogelijk om het enquêtethema te bewerken en de vormgeving van de enquête te wijzigen.