SurveyMonkey

Kan ik het aantal antwoordkeuzen beperken dat een respondent kan selecteren?

Bij vraagtypen die meerdere antwoordkeuzen, rijen of tekstvakken toestaan, kunt u een bereik of een limiet instellen voor het aantal dat de respondent moet beantwoorden. Hiervoor moet u het beantwoorden van de vraag vereist maken.

Bewerk het standaard foutbericht om uit te leggen hoeveel antwoordkeuzen respondenten kunnen of moeten selecteren.