SurveyMonkey

Bij het ontwerp van een enquête kunt u met de RTF-editor tekst vet, cursief of onderstreept weergeven en afbeeldingen, video's of koppelingen toevoegen. Voor sommige velden is er een geavanceerde editor met meer opmaakopties.

De beschikbare opties in de RTF-editor zijn per vraagtype en veld anders. Als u de beschikbare opties voor een bepaald veld wilt weergeven, klikt u rechtstreeks in het veld.

Tekst opmaken:

  1. Ga naar de sectie Enquête ontwerpen.
  2. Klik in een veld of markeer de tekst in een veld.
  3. Gebruik de werkbalk voor opmaak. In sommige velden kunt u op … klikken om de geavanceerde editor te openen.

Met thema's en CSS-thema's (alleen Enterprise) kunt u tekstopmaak toepassen op uw volledige enquête. Met de RTF-editor kunt u plaats voor plaats tekst in afzonderlijke velden bewerken.

De tekengrootte en -stijl kunnen in de thema-instellingen worden gewijzigd om de tekstopmaak in de hele enquête te veranderen. Met de RTF-editor kan aanvullende opmaak worden toegevoegd of kunnen de instellingen voor de lettertypen van het thema worden aangepast voor een afzonderlijk tekstveld. Sla uw instellingen op om de opmaak te bekijken die u via het thema en de RTF-editor in de enquête hebt toegepast.

Als tekst wordt opgemaakt via thema's of de RTF-editor, worden er HTML-tags toegevoegd die tellen voor tekenlimieten.

In bepaalde standaardthema’s wordt vraagtekst standaard vet weergegeven. In dit geval moet u de lettertype-instellingen van uw thema wijzigen en Vet uitschakelen onder Vraagtekst. Daarna kunt u teruggaan en bepaalde woorden in uw vraag vet maken.