SurveyMonkey

Bij de enquête-indeling Eén vraag per keer kunnen enquêtes sneller en eenvoudiger worden ingevuld. Deelnemers aan enquêtes kunnen hun aandacht richten op één vraag die in het midden van het scherm wordt weergegeven. Wanneer ze deze vraag hebben beantwoord, schuift de enquête automatisch naar de volgende vraag die ze moeten beantwoorden.

De enquête-indeling Eén vraag per keer selecteren:

  1. Klik op het tabblad Enquête ontwerpen.
  2. Klik in de linkerzijbalk op het pictogram Formaat.
  3. Selecteer Eén vraag per keer.
  4. Klik op Opslaan.

U kunt de lay-out van de vragen niet aanpassen als Eén vraag per keer is ingeschakeld.

Als u niet wilt dat de enquête naar de volgende vraag verspringt voordat u de huidige vraag hebt beantwoord, is bij sommige vraagtypen (zoals Commentaarvak) de knop OK opgenomen. U moet hierop klikken om naar de volgende vraag te schuiven.

De tekst van de knop OK bewerken:

  1. Ga naar het tabblad Enquête ontwerpen.
  2. Klik in de linkerzijbalk op het pictogram Formaat.
  3. Klik op Eén vraag per keer.
  4. Voer de knoptekst in.
  5. Klik op Opslaan.

Als Eén vraag per keer is ingeschakeld, wordt de voortgangsbalk automatisch geactiveerd. Worden beide instellingen tegelijk ingeschakeld, dan is de voortgangsbalk onderdeel van de voettekst in plaats van de koptekst. Ook wordt de voortgang gemeten op basis van hoeveel vragen (van het totaal) u tot nu toe hebt beantwoord in plaats van hoeveel pagina's er zijn voltooid.

U kunt de voortgangsbalk altijd uitschakelen terwijl Eén vraag per keer wel ingeschakeld blijft.

Als de indeling Eén vraag per keer wordt gebruikt, zien enquêtedeelnemers een wisseloptie voor de schermlezermodus. Als u op de wisseloptie klikt, schakelt de enquête-indeling over naar Klassiek. Deze toegankelijke indeling is het beste voor mensen die een schermlezer gebruiken om een enquête in te vullen.