SurveyMonkey

Alleen in het Engels: Antwoordgenie is alleen beschikbaar bij Engelstalige enquêtes. Bedankt voor uw geduld.

Met Antwoordgenie kunt u snel en met meer vertrouwen enquêtes opstellen. Kies een antwoordtype om automatisch een set kant-en-klare antwoordkeuzen aan uw vraag toe te voegen.

Als uw vraag bijvoorbeeld vraagt of een taak makkelijk of moeilijk is, kiest u het antwoordtype Makkelijk - Moeilijk. We vullen onze aanbevolen antwoordkeuzen automatisch in op een schaal van vijf punten, maar u kunt de schaal aanpassen als u minder of meer antwoordkeuzen wenst.

Afbeelding van meerkeuzevraag met antwoordgenie ingeschakeld om antwoordopties te maken met een schaal van 1 tot 5 en van makkelijk tot moeilijk.

Antwoordgenie wordt automatisch ingeschakeld voor alle ondersteunde vraagtypen.

Een antwoordtype kiezen:

  1. Voeg op het tabblad Enquête ontwerpen een meerkeuzevraag, selectievakje of vervolgkeuzemenu toe aan uw enquête.
  2. Typ uw vraagtekst.
  3. Selecteer het gewenste antwoordtype in het vervolgkeuzemenu Type selecteren of typ een antwoordkeuze die exact overeenkomt met een vooraf gedefinieerde reeks antwoordmogelijkheden. Antwoordkeuzen worden automatisch met de standaardschaal ingevuld in de onderstaande antwoordvelden.
  4. Optioneel: wijzig de schaal in het vervolgkeuzemenu om het aantal weergegeven antwoordkeuzen bij te werken. Uw antwoordkeuzen worden automatisch bijgewerkt.
  5. Bekijk en bewerk eventuele vraagopties of instellingen.
  6. Klik op Opslaan.

Als u liever uw eigen antwoordkeuzen maakt, schakelt u Antwoordgenie uit om vooraf gedefinieerde antwoordkeuzen te wissen en uw eigen reeks antwoorden te maken.

Antwoordschaal verwijst naar het aantal antwoordkeuzen van uw vraag. Als u een antwoordtype selecteert, vullen we uw antwoordkeuzen automatisch in met de standaardschaal. We stellen de standaardschaal voor op basis van aanbevolen procedures voor enquêteonderzoek.

Als u de schaal wijzigt, kunt u minder of meer antwoordkeuzen weergeven.

Klik op Antwoordvolgorde omwisselen om de volgorde van de antwoordkeuzen om te draaien.

Hieronder staan een paar voorbeelden van het antwoordtype en de schaal die beschikbaar zijn bij Antwoordgenie. Als u alle antwoordtypen en schalen wilt bekijken, bekijkt u het vervolgkeuzemenu Type selecteren in uw account.

AntwoordtypeStandaardantwoordkeuzenStandaard-
antwoordschaal
Beschikbare
antwoordschalen
Mee eens - Niet mee eensHelemaal mee eens
Mee eens
Neutraal
Niet mee eens
Helemaal niet mee eens
52, 3, 4, 5 of 7
Te kort - Te langTe kort
Ongeveer de juiste lengte
Te lang
33 of 5
LeeftijdOnder de 18
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
77