SurveyMonkey

Vraag over datum/tijd

Met de vraag van het type Datum/tijd kunt u informatie over datum en tijd in een consistente indeling verzamelen.

Dit vraagtype toevoegen:

  1. Gebruik slepen-en-neerzetten om Datum/tijd vanuit de sectie Bouwen in de enquête te plaatsen.
  2. Voer de tekst van de vraag in.
  3. Voer een rijlabel in. Dit verschijnt vlak boven de tekstvakken.
  4. Optioneel: klik op + om zo nodig nog meer rijen toe te voegen.
  5. Kies of u datuminformatie, tijdinformatie of beide wilt verzamelen.
  6. Als u datuminfo verzamelt, selecteert u of u de velden wilt weergeven in de indeling MM/DD/JJJJ of DD/MM/JJJJ.
  7. Pas het validatiebericht voor de datum aan. Als respondenten hun reactie invoeren in een onjuiste indeling, helpt uw foutbericht hen de vraag correct te beantwoorden, zodat zij verder kunnen gaan.
  8. Configureer eventuele aanvullende vraagopties.
  9. Klik op Opslaan.

Bekijk voordat u uw enquête verzendt een voorbeeld van uw enquêteontwerp. Zo weet u hoe uw enquête bij deelnemers wordt weergegeven.

Mensen kunnen tijden invoeren in een 24-uurs notatie of het vervolgkeuzemenu AM/PM leeg laten. Het vervolgkeuzemenu kan niet worden verborgen.

Als u uw resultaten bekijkt in het gedeelte Resultaten analyseren, worden datums en tijden samen met een enkele tekstreactie gepresenteerd. Met tags kunt u de reacties categoriseren.

Als u meerdere rijen hebt toegevoegd, kunt u op Reacties klikken om de afzonderlijke rijlabels uit te vouwen en te zien welke datums of tijden respondenten hebben ingevoerd voor elk tekstvak. U kunt de volledige set reacties van elke respondent weergeven op het tabblad Individuele reacties.

Bekijk voorbeeldresultaten van een vraag van het type Datum/tijd met meerdere rijen.

Er worden niet automatisch diagrammen gegenereerd voor dit open vraagtype.