m
 • Manieren om te verzenden ÿ
 • Enquête-instellingen ÿ
 • Reacties kopen ÿ
 • Traceren en anonimiteit ÿ
 • Uitnodigingen en contacten e-mailen ÿ
 • Reacties controleren ÿ
 • Problemen met enquêtes invullen ÿ
 • Manieren om uw enquête te verzenden

  Nadat u uw enquête hebt ontworpen en een voorbeeld hebt weergegeven, maakt u een verzamelprogramma om de enquête te verzenden. U kunt een enquête verzenden via een URL, e-mail, reacties kopen en meer. Enquêtereacties worden vervolgens vastgelegd in het gedeelte Resultaten analyseren van uw account.

 • Het verzamelprogramma Webkoppeling voor de enquête gebruiken

  Het verzamelprogramma voor webkoppelingen is de snelste en meest veelzijdige manier om uw enquête te delen en reacties te verzamelen. Hierbij worden een korte URL en QR-code gegenereerd die u kunt publiceren.

 • Enquêtekoppelingen aanpassen

  U kunt het domein van uw enquêtekoppeling wijzigen of een aangepast URL-einde instellen om uw koppeling relevanter te maken voor uw enquête en respondenten.

 • Enquêtes verzenden via Uitnodiging per e-mail

  Stuur uw enquête in een uitnodiging per e-mail en houd bij wie hebben gereageerd. Volg de stappen om uw bericht op te stellen, kies uw verzamelprogrammaopties, verzend of plan uw bericht, stuur e-mails met een herinnering en een dankwoord, en houd de reacties bij.

 • Verzamelprogramma voor sociale media

  Plaats met het verzamelprogramma voor sociale media een bericht met een rechtstreekse koppeling naar uw enquête op Facebook, Twitter of LinkedIn.

 • Mobile SDK (Nederlands)

  Met onze Mobile SDK kunnen appontwikkelaars enquêtes van SurveyMonkey in iOS- of Android-apps toevoegen of activeren.

 • Offline modus (Nederlands)

  Gebruik de offline modus en de SurveyMonkey Anywhere-app om reacties te verzamelen zonder een internetverbinding. Upload deze daarna naar SurveyMonkey zodra u weer een internetverbinding hebt.

 • QR-code

  Download en deel een QR-code, zodat anderen de code met hun smartphone kunnen scannen en uw enquête kunnen invullen.

 • Handmatig enquêtereacties invoeren

  Bij handmatige gegevensinvoer kunt u reacties die u offline hebt verzameld invoeren of reacties toevoegen namens iemand zonder een internetverbinding. Er is geen manier om enquêtereacties groepsgewijs te uploaden.

 • Uw enquête insluiten op een website

  Gebruik een verzamelprogramma voor websites om een enquête in te sluiten op uw website. Of plaats een enquête-uitnodiging in een pop-upvenster. U moet hiervoor wel de basisbeginselen van HTML begrijpen en toegang hebben tot de broncode van uw website. We geven u een in te sluiten code die u kopieert en plakt.

 • Enquêtes delen in Facebook Messenger

  U kunt een enquête maken die mensen in Messenger kunnen invullen. Respondenten chatten met de bot van SurveyMonkey om de enquêtevragen te beantwoorden. De resultaten worden geregistreerd in uw SurveyMonkey-account.

 • Een vraag insluiten in een uitnodiging per e-mail

  Als u een ondersteund vraagtype gebruikt als de eerste vraag in uw enquête en deze vraag aan de ontwerpvereisten voldoet, kunt u deze vraag mogelijk insluiten in een uitnodiging per e-mail. Klanten kunnen dan via één klik reageren.

 • Een enquête verzenden via een sms

  Stuur mensen per sms een koppeling naar uw enquête. Enquêtedeelnemers kunnen de koppeling gebruiken om uw enquête in te vullen in hun mobiele browser.

 • Kioskmodus (Nederlands)

  Met de kioskmodus in de SurveyMonkey Anywhere-app verandert u uw apparaat in een enquêtepost, zolang u met internet bent verbonden.

 • Enquêtes openen en sluiten

  Verzamelprogramma's regelen of uw enquête open of gesloten is. Als u meerdere verzamelprogramma's hebt, moet u ze allemaal afzonderlijk sluiten. U kunt het bericht aanpassen dat op de pagina voor een gesloten enquête wordt getoond. Als uw verzamelprogramma niet volledig is ingesteld, wordt er een conceptstatus weergegeven.

 • Meerdere reacties toestaan

  Schakel Meerdere reacties in als u wilt dat mensen uw enquête meerdere keren kunnen invullen vanuit dezelfde browser. Deze verzamelprogrammaoptie is handig als enquêtedeelnemers uw enquête invullen op een gedeeld apparaat, zoals in een computerlab of via een openbare kiosk.

 • Enquêtekoppelingen aanpassen

  U kunt het domein van uw enquêtekoppeling wijzigen of een aangepast URL-einde instellen om uw koppeling relevanter te maken voor uw enquête en respondenten.

 • Enquêtereacties bewerken

  U kunt enquêtedeelnemers toestaan hun antwoorden te bewerken terwijl zij de enquête invullen of nadat zij deze hebben ingediend. Enquêtemakers kunnen via het tabblad Individuele reacties enquêtereacties van respondenten bewerken.

 • Kan ik de tijd opnemen van enquêtes?

  U kunt geen tijdslimiet instellen voor het invullen van een enquête. Maar u kunt wel een uiterste datum kiezen.

 • Reacties op een enquête beperken

  U kunt reactielimieten in uw verzamelprogrammaopties inschakelen om een verzamelprogramma automatisch te sluiten zodra een bepaald aantal respondenten de enquête via dat verzamelprogramma heeft ingevuld. Dit werd voorheen het maximale aantal reacties genoemd.

 • Een aangepast dankwoord toevoegen

  U kunt een aangepast dankwoord toevoegen aan het einde van uw enquête. Als u meer dan één verzamelprogramma gebruikt om uw enquête te verspreiden, moet u een aangepast dankwoord instellen voor elk verzamelprogramma.

 • Verzamelprogrammaopties voor enquêtes beheren

  Verzamelprogrammaopties zijn instellingen die van zijn invloed op wie toegang heeft tot uw enquête, hoe vaak respondenten de enquête kunnen invullen en wat respondenten te zien krijgen als ze klaar zijn. Stel een wachtwoord verplicht, sluit de enquête op een specifieke datum of bij een specifiek aantal reacties, of houd een enquête anoniem.

 • Terugkerende enquêtes

  Het verzamelprogramma voor de terugkerende enquête maakt nieuwe webkoppelingen op basis van een door u gekozen frequentie. U ontvangt een e-mail zodra u een nieuwe koppeling kunt delen.

 • Enquêtetoegang beperken via een wachtwoord of IP-adres

  U kunt in de verzamelprogrammaopties de toegang tot uw enquête beperken via een wachtwoord of op basis van het IP-adres.

 • Een uiterste datum en tijd instellen

  U kunt uw enquête automatisch sluiten op een bepaalde datum en tijd in uw verzamelprogrammaopties.

 • Kunnen respondenten hun reacties afdrukken?

  U kunt de optie voor het voltooien van de enquête bewerken, zodat respondenten worden doorgeleid naar een certificaat dat u buiten SurveyMonkey hebt gemaakt.

 • Realtime resultaten weergeven bij respondenten

  Met realtime resultaten kunnen respondenten in realtime een overzicht bekijken terwijl ze aan uw enquête werken. U kunt realtime resultaten inschakelen vanuit uw verzamelprogrammaopties. In de realtime resultaten worden niet de afzonderlijke enquêtereacties van een respondent weergegeven.

 • Respondenten diskwalificeren

  U kunt een kwalificerende vraag toevoegen aan uw enquête om respondenten die een specifieke antwoordoptie kiezen te diskwalificeren met behulp van logica voor het overslaan van vragen. Zo diskwalificeert u respondenten die niet aan uw doelcriteria voldoen of die niet akkoord gaan met uw voorwaarden. U kunt respondenten een aangepast diskwalificatiebericht tonen.

 • Bevestigingsberichten verzenden

  Verstuur automatisch een bevestigingsbericht als iemand een enquête voltooit die door een uitnodiging per e-mail is verzonden om te laten weten dat u de enquête hebt ontvangen. In het bericht is een koppeling opgenomen waarmee ze hun antwoorden kunnen bekijken.

 • Eindpagina voor enquête

  Met de verzamelprogrammaoptie Eindpagina voor enquête stelt u in wat enquêtedeelnemers te zien krijgen als ze uw enquête voltooien. Gebruik de standaard SurveyMonkey-eindpagina, leid om naar een andere website, sluit het venster of leid de enquête terug naar het begin om meer reacties te verzamelen.

 • Afbeelding en tekst van miniatuur

  Met de verzamelprogrammaoptie Afbeelding en tekst van miniatuur kunt u de metagegevens van de link bewerken die worden weergegeven als u de link plakt in sociale media, berichtenapps of sms'jes. Metagegevens bestaan uit de titel, beschrijving en afbeelding van uw enquête.

 • Het aantal respondenten dat u nodig hebt berekenen

  U kunt het aantal respondenten dat u nodig hebt (ook wel uw 'steekproefgrootte' genoemd) berekenen door onze calculator voor de steekproefgrootte te gebruiken of onze gesuggereerde steekproefgrootten te raadplegen.

 • Ontwerprichtlijnen voor SurveyMonkey Audience

  Volg deze enquêtevereisten en aanbevolen procedures voor het uitvoeren van een geslaagd SurveyMonkey Audience-project.

 • Een doelgroep bereiken

  Als u reacties koopt, kunt u kiezen uit honderden afstemmingsopties. Ook kunt u screeningsvragen toevoegen om uw doelgroep te bereiken. Als u diskwalificatielogica gebruikt, moet u een kwalificatiepercentage schatten, zodat we weten naar hoeveel mensen we u enquête moeten verzenden.

 • SurveyMonkey Audience voor academici

  Docenten, nieuwe studenten en ouderejaars studenten kunnen reacties kopen via SurveyMonkey Audience om in een fractie van de tijd de onderzoekrespondenten te vinden die ze nodig hebben. In dit artikel vindt u handige informatie als u ons wilt gebruiken om een academisch onderzoeksproject uit te voeren.

 • Aangepaste afstemming in Audience

  Met Aangepaste afstemming kunt u de geslacht- en leeftijdsgroep waarop u zich richt aanpassen als u Audience-reacties koopt.

 • Reacties kopen met SurveyMonkey Audience

  Koop een SurveyMonkey Audience-project als u deelnemers voor uw enquête zoekt. Kies personen die u wilt bereiken op basis van specifieke kenmerken, zoals land, geslacht, het leeftijdsbereik, inkomen, arbeidsstatus en meer.

 • SurveyMonkey Audience-beleid

  Verzamel koppelingen naar privacyinformatie, vertrouwelijkheidsinformatie en juridische informatie van SurveyMonkey Audience, vind informatie over wat u moet doen als uw enquête mogelijk beledigende inhoud bevat en lees het inhoudbeleid om te waarborgen dat de inhoud van de enquête voldoet aan onze vereisten.

 • Concept testen

  Met deskundige oplossingen kunt u snel een concepttest op maat maken, hoogwaardige reactiegegevens van uw doelmarkt verzamelen en kant-en-klare rapporten voor presentaties ontvangen.

 • Audience-tegoed

  Met Audience-tegoed kunt u uw SurveyMonkey Audience-reacties vooraf betalen. U betaalt één factuur vooraf en gebruikt het tegoed daarna om individuele projecten te betalen. U kunt tegoed ook gebruiken om te betalen voor concepttesten.

 • Reactiepercentage

  Uw reactiepercentage is het percentage mensen dat op uw enquête reageert. Over het algemeen hebben lange of ingewikkelde enquêtes een lager reactiepercentage. Lees onze tips om er zeker van te zijn dat u alles probeert om het best mogelijke reactiepercentage te krijgen.

 • SurveyMonkey Contribute (Nederlands)

  Met SurveyMonkey Contribute kunt u beloningen verdienen voor het invullen van enquêtes en doneren aan goede doelen Als u uw SurveyMonkey Contribute-accountinstellingen wilt bewerken, meldt u zich aan en klikt u op Mijn account dat rechtsboven in uw dashboard wordt weergegeven.

 • E-mailuitnodigingen bijhouden

  Als u uw enquête verzendt via e-mailuitnodigingen, kunt u bijhouden hoeveel personen uw uitnodiging hebben geopend, hoeveel personen hebben doorgeklikt naar de enquête of hoeveel personen op uw enquête hebben gereageerd.

 • IP-tracering

  De meeste verzamelprogramma's registreren standaard de IP-adressen van respondenten in enquêteresultaten. Via de opties voor verzamelprogramma's kunt u instellen om IP-adressen te beperken of toe te staan.

 • Respondenten traceren

  Er zijn verschillende manier om respondenten bij te houden. Bepaal voordat u uw enquête verzendt of u wilt bijhouden wie uw enquête wel of niet hebben ingevuld en of u reacties anoniem wilt houden.

 • Reacties anoniem maken

  Als u anoniem reacties wilt verzamelen, schakelt u de opties voor het uitschakelen van het bijhouden van IP-adressen en e-mailadressen uit in de verzamelprogrammaopties voordat u uw enquête verzendt. Als u ervoor wilt zorgen dat al uw enquêteresultaten anoniem zijn, moet u elk van de verzamelprogramma's die u voor de enquête hebt, apart bewerken.

 • Aangepaste variabelen

  Aangepaste variabelen is een logicafunctie waarmee u gegevens over respondenten kunt traceren door een of meer waarden door te geven via een enquêtekoppeling en in uw enquêteresultaten.

 • Aangepaste gegevens gebruiken om contactinformatie op te slaan

  Met aangepaste gegevens kunt u extra informatie opslaan in Contactpersonen over de mensen die u uitnodigt om uw enquête te maken en deze opnemen in uw enquêteresultaten. U kunt met aangepaste gegevens ook berichten persoonlijk afstemmen als u Uitnodiging per e-mail gebruikt.

 • Enquêtes verzenden via Uitnodiging per e-mail

  Stuur uw enquête in een uitnodiging per e-mail en houd bij wie hebben gereageerd. Volg de stappen om uw bericht op te stellen, kies uw verzamelprogrammaopties, verzend of plan uw bericht, stuur e-mails met een herinnering en een dankwoord, en houd de reacties bij.

 • Contactpersonen toevoegen aan uitnodigingen per e-mail

  U kunt een lijst van contactpersonen bijhouden in SurveyMonkey en deze personen een uitnodiging per e-mail sturen om uw enquêtes te maken. Upload een spreadsheet met contactpersonen of importeer vanuit Gmail, Yahoo! Mail, LinkedIn, Microsoft 365 of Outlook.com.

 • Uw contactpersonen indelen

  Gebruik groepen om uitnodigingen voor enquêtes naar specifieke contactpersonen te sturen via het verzamelprogramma voor e-mailuitnodigingen. Klik op de pijl omlaag rechts van een groep om de groep te kopiëren, hernoemen of verwijderen.

 • E-mailuitnodigingen bijhouden

  Als u uw enquête verzendt via e-mailuitnodigingen, kunt u bijhouden hoeveel personen uw uitnodiging hebben geopend, hoeveel personen hebben doorgeklikt naar de enquête of hoeveel personen op uw enquête hebben gereageerd.

 • Problemen met een uitnodiging per e-mail oplossen

  Ontdek waarom mensen uw uitnodiging per e-mail niet hebben gekregen, hoelang het duurt om een bericht te verzenden, wat de status van een bericht betekent en wat u moet doen als u een bericht niet kunt verzenden.

 • Berichten met herinneringen en een dankwoord verzenden

  Nadat u een uitnodiging per e-mail hebt verzonden, kunt u contactpersonen met een bericht herinneren aan uw enquête en ze bedanken voor het invullen. U kunt kiezen of u geautomatiseerde of eenmalige follow-upberichten wilt instellen.

 • Spamfilters vermijden

  Wij controleren uitgaande berichten van verzamelprogramma's voor e-mail op spam en misbruik. Lees ons beleid inzake aanvaardbaar gebruik, zodat u weet wat wel en niet is toegestaan, en volg deze richtlijnen.

 • Opgeschorte e-mailmachtigingen

  Nu en dan bestaat de kans dat een bericht dat u probeert te verzenden wordt gemarkeerd voor evaluatie en wordt aangeduid als In afwachting van goedkeuring. Bovendien schorten wij, als u de bounce- of misbruikpercentages overschrijdt, mogelijk uw e-mailmachtigingen op. Als u direct een enquête wilt verzenden, maakt u een verzamelprogramma voor webkoppelingen.

 • Uitgeschreven contactpersonen of onbezorgbare contactpersonen

  Sommige van uw geadresseerden of contactpersonen worden mogelijk aangeduid met uitgeschreven of onbezorgbaar in uw verzamelprogramma voor uitnodiging per e-mail, verzamelprogramma voor sms-berichten of in Contactpersonen. Mensen die zich uitschrijven voor de deelname aan enquêtes die u verzendt of contactpersoongegevens waarbij berichten niet kunnen worden bezorgd, worden aangeduid als uitgeschreven of onbezorgbaar.

 • Uitnodigingen per e-mail opstellen

  Wanneer u een verzamelprogramma voor uitnodiging per e-mail maakt voor het verzenden van uw enquête, hebt u enkele opties voor het instellen van de e-mail. U kunt de eerste enquêtevraag insluiten in uw e-mail, kiezen uit verschillende berichtindelingen of een eerder gebruikt bericht selecteren.

 • Aangepaste gegevens gebruiken om contactinformatie op te slaan

  Met aangepaste gegevens kunt u extra informatie opslaan in Contactpersonen over de mensen die u uitnodigt om uw enquête te maken en deze opnemen in uw enquêteresultaten. U kunt met aangepaste gegevens ook berichten persoonlijk afstemmen als u Uitnodiging per e-mail gebruikt.

 • Vereiste gegevens in e-mailuitnodigingen

  Alle enquêtes die worden verzonden via het verzamelprogramma voor e-mailuitnodigingen moeten een enquêtekoppeling en een koppeling voor beëindiging van deelname bevatten. Met de koppeling voor beëindiging van deelname kunnen geadresseerden zich afmelden voor enquêtes die via het verzamelprogramma voor e-mailuitnodigingen vanuit uw account zijn verzonden. Bij bepaalde abonnementen kunt u de voettekst van SurveyMonkey verbergen.

 • E-mailadres van afzender en verificatie

  De geadresseerden zien het afzenderadres in het veld Van van uw e-mails. U moet het e-mailadres van de afzender verifiëren om vanaf uw account uitnodigingen per e-mail te kunnen verzenden.

 • Beperkingen voor uitnodiging per e-mail en contactpersonen

  Houd rekening met importeren, contactpersonen en tekenlimieten als u berichten verzendt via een verzamelprogramma voor uitnodiging per e-mail of informatie opslaat over enquêtedeelnemers in Contactpersonen.

 • Een vraag insluiten in een uitnodiging per e-mail

  Als u een ondersteund vraagtype gebruikt als de eerste vraag in uw enquête en deze vraag aan de ontwerpvereisten voldoet, kunt u deze vraag mogelijk insluiten in een uitnodiging per e-mail. Klanten kunnen dan via één klik reageren.

 • Enquêtereacties analyseren

  Bekijk uw resultaten in het gedeelte Resultaten analyseren van een enquête. U kunt een overzichtsweergave van uw gegevens bekijken; individuele reacties doorbladeren; aangepaste diagrammen maken; filters gebruiken om specifieke gegevensweergaven en -segmenten te analyseren; en op eenvoudige wijze uw resultaten downloaden in meerdere indelingen.

 • Een live enquête bewerken

  U kunt een live enquête bewerken, maar de bewerkingsopties zijn beperkt als u al reacties hebt verzameld.

 • Uw enquête-overzicht weergeven

  De pagina Enquête-overzicht biedt een overzicht van uw enquêteontwerp, verzamelprogramma-informatie en reactiegegevens.

 • Dagelijkse melding met een overzicht

  Dagelijkse meldingen met een overzicht zijn e-mailmeldingen die u krijgt wanneer er nieuwe enquêtereacties zijn. Voor elke enquête waarvoor het dagelijkse overzicht is ingeschakeld, krijgt u een eenmalige e-mailbevestiging over uw eerste reactie. U krijgt daarnaast dagelijks een e-mail met een overzicht van hoeveel nieuwe reacties u hebt ontvangen.

 • HootSuite-integratie (Nederlands)

  Bekijk uw SurveyMonkey-enquêteresultaten en verstuur uw enquête via sociale media, rechtstreeks vanuit uw HootSuite-dashboard.

 • Slimme meldingen

  Met slimme meldingen kunt u e-mailmeldingen naar uzelf of anderen sturen op basis van voorwaarden die u instelt. U kunt bijvoorbeeld een slimme melding instellen voor iedere keer dat iemand een vraag met een bepaald antwoord beantwoordt.

 • Using Zapier with SurveyMonkey

  Zapier allows you to integrate SurveyMonkey with hundreds of other apps to automate tasks in your workflow.

 • Enquêtemeldingen

  Enquêtemeldingen laten u weten wanneer u nieuwe enquêtereacties ontvangt.

 • Directe meldingen

  Met directe meldingen kunt u snel nieuwe enquêtereacties bekijken omdat u telkens een e-mail krijgt wanneer er een reactie wordt verzonden. U kunt de directe meldingen beheren in uw verzamelprogramma-instellingen en u kunt deze delen met anderen.

 • Een quotum toevoegen

  Met quotums kunt u automatisch een enquête sluiten zodra die een bepaald aantal gekwalificeerde reacties bereikt.