m
 • Manieren om te verzenden ÿ
 • Enquête-instellingen ÿ
 • Reacties kopen ÿ
 • Traceren en anonimiteit ÿ
 • Uitnodigingen en contacten e-mailen ÿ
 • Reacties controleren ÿ
 • Problemen van respondenten oplossen ÿ
 • Integraties ÿ
 • Manieren om uw enquête te verzenden

  Nadat u uw enquête hebt ontworpen en een voorbeeld hebt weergegeven, maakt u een verzamelprogramma om de enquête te verzenden. U kunt een enquête verzenden via een URL, e-mail, reacties kopen en meer. Enquêtereacties worden vervolgens vastgelegd in het gedeelte Resultaten analyseren van uw account.

 • Het verzamelprogramma Webkoppeling voor de enquête gebruiken

  Het verzamelprogramma voor webkoppelingen is de snelste en meest veelzijdige manier om uw enquête te verspreiden en reacties te verzamelen. Hierbij worden een korte enquêtekoppeling en QR-code gegenereerd die u kunt publiceren. U kunt het URL-einde aanpassen.

 • Enquêtekoppelingen aanpassen

  U kunt het domein van uw enquêtekoppeling wijzigen of een aangepast URL-einde maken om uw koppeling relevanter te maken voor uw enquête en respondenten.

 • Enquêtes verzenden via Uitnodiging per e-mail

  Stuur uw enquête in een uitnodiging per e-mail en houd bij wie hebben gereageerd. Volg de stappen om uw bericht op te stellen, kies uw verzamelprogrammaopties, plan een bericht, stuur e-mails met een herinnering en een dankwoord, en houd de reacties bij.

 • QR-code

  Download en deel een QR-code, zodat anderen de code met hun smartphone kunnen scannen en uw enquête kunnen invullen.

 • Offline modus

  Gebruik de offline modus en de SurveyMonkey Anywhere-app om reacties te verzamelen zonder een internetverbinding. Upload deze daarna naar SurveyMonkey zodra u weer een internetverbinding hebt.

 • Een vraag insluiten in een uitnodiging per e-mail

  Als u een (1) ondersteund vraagtype gebruikt als de eerste vraag in uw enquête en (1) deze vraag aan de ontwerpvereisten voldoet, kunt u deze vraag mogelijk insluiten in een uitnodiging per e-mail zodat klanten via één klik kunnen reageren.

 • Mobile SDK

  Met onze Mobile SDK kan een app-ontwikkelaar SurveyMonkey-enquêtes toevoegen of activeren in zijn iOS- of Android-apps.

 • Verzamelprogramma voor sociale media

  Plaats met het verzamelprogramma voor sociale media een bericht met een rechtstreekse koppeling naar uw enquête op Facebook, Twitter of LinkedIn.

 • Handmatig enquêtereacties invoeren

  Bij handmatige gegevensinvoer kunt u reacties die u offline hebt verzameld invoeren of reacties toevoegen namens iemand zonder een internetverbinding. Er is geen manier om enquêtereacties groepsgewijs te uploaden.

 • Kioskmodus

  Met de kioskmodus in de SurveyMonkey Anywhere-app verandert u uw apparaat in een enquêtepost, zolang u met internet bent verbonden.

 • Uw enquête insluiten op een website

  Gebruik een verzamelprogramma voor websites om een enquête in te sluiten op uw website. Of plaats een enquête-uitnodiging in een pop-upvenster. U moet hiervoor wel de basisbeginselen van HTML begrijpen en toegang hebben tot de broncode van uw website. We geven u een in te sluiten code die u kopieert en plakt.

 • Enquêtes delen in Facebook Messenger

  U kunt een enquête maken die mensen in Messenger kunnen invullen. Respondenten chatten met de bot van SurveyMonkey om de enquêtevragen te beantwoorden. De resultaten worden geregistreerd in uw SurveyMonkey-account.

 • Enquêtes openen en sluiten

  Verzamelprogramma's bepalen of uw enquête open of gesloten is. Als u over meerdere verzamelprogramma's beschikt, moet u elk verzamelprogramma afzonderlijk sluiten. U kunt het weergegeven bericht aanpassen op de pagina voor het sluiten van de enquête. Als uw verzamelprogramma niet volledig is ingesteld, is de status Niet-geconfigureerd.

 • Meerdere reacties toestaan

  Schakel Meerdere reacties in als u wilt dat mensen uw enquête meerdere keren kunnen invullen vanuit dezelfde browser. Deze verzamelprogrammaoptie is handig als enquêtedeelnemers uw enquête invullen op een gedeeld apparaat, zoals in een computerlab of via een openbare kiosk.

 • Enquêtekoppelingen aanpassen

  U kunt het domein van uw enquêtekoppeling wijzigen of een aangepast URL-einde maken om uw koppeling relevanter te maken voor uw enquête en respondenten.

 • Enquêtereacties bewerken

  U kunt enquêtedeelnemers toestaan hun antwoorden te bewerken terwijl zij de enquête invullen of nadat zij deze hebben ingediend. Enquêtemakers kunnen via het tabblad Individuele reacties enquêtereacties van respondenten bewerken.

 • Een uiterste datum en tijd instellen

  U kunt uw enquête automatisch afsluiten op een bepaalde datum en tijd vanuit uw verzamelprogrammaopties.

 • Kan ik enquêtes timen?

  Er is geen manier om een tijdslimiet in te stellen voor het invullen van een enquête, maar u kunt wel een uiterste datum voor invulling instellen.

 • Enquêtetoegang beperken via wachtwoord of IP-adres

  U kunt de toegang tot uw enquête beperken via een wachtwoord of op basis van het IP-adres vanuit de verzamelprogrammaopties.

 • Een reactielimiet instellen voor een enquête

  U kunt reactielimieten in uw verzamelprogrammaopties inschakelen om een verzamelprogramma automatisch te sluiten zodra een bepaald aantal respondenten de enquête via dat verzamelprogramma heeft ingevuld. Dit werd voorheen het maximale aantal reacties genoemd.

 • Een aangepast dankwoord toevoegen

  U kunt een aangepast dankwoord toevoegen aan het einde van uw enquête. Als u meer dan één verzamelprogramma gebruikt om uw enquête te verspreiden, moet u een aangepast dankwoord instellen voor elk verzamelprogramma.

 • Verzamelprogrammaopties voor enquêtes beheren

  Verzamelprogrammaopties zijn instellingen die van zijn invloed op wie toegang heeft tot uw enquête, hoe vaak respondenten de enquête kunnen invullen en wat respondenten te zien krijgen als ze klaar zijn. Stel een wachtwoord verplicht, sluit de enquête op een specifieke datum of bij een specifiek aantal reacties, of houd een enquête anoniem.

 • Kunnen respondenten hun antwoorden afdrukken?

  U kunt de optie voor het voltooien van enquêtes bewerken om respondenten om te leiden naar een certificaat dat u buiten SurveyMonkey hebt gemaakt.

 • Afbeelding en tekst van miniatuur

  Met de verzamelprogrammaoptie Afbeelding en tekst van miniatuur kunt u de metagegevens van de link bewerken die worden weergegeven als u de link plakt in sociale media, berichtenapps of sms'jes. Metagegevens bestaan uit de titel, beschrijving en afbeelding van uw enquête.

 • Respondenten diskwalificeren

  U kunt een kwalificerende vraag toevoegen aan uw enquête om respondenten die een specifieke antwoordoptie kiezen te diskwalificeren met behulp van logica voor het overslaan van vragen. Zo diskwalificeert u respondenten die niet aan uw doelcriteria voldoen of die niet akkoord gaan met uw voorwaarden. U kunt respondenten een aangepast diskwalificatiebericht tonen.

 • Eindpagina voor enquête

  U kunt de pagina die respondenten te zien krijgen na het invullen van uw enquête aanpassen door een eindpagina voor de enquête te kiezen. Leid respondenten om naar een andere webpagina, sluit het venster of ga terug naar het begin van de enquête.

 • Realtime resultaten weergeven bij respondenten

  Met realtime resultaten kunnen respondenten in realtime een overzicht bekijken terwijl ze aan uw enquête werken. U kunt realtime resultaten inschakelen vanuit uw verzamelprogrammaopties. In de realtime resultaten worden niet de afzonderlijke enquêtereacties van een respondent weergegeven.

 • Bevestigingsberichten verzenden

  Verstuur automatisch een bevestigingsbericht als iemand een enquête voltooit die door een uitnodiging per e-mail is verzonden om te laten weten dat u de enquête hebt ontvangen. In het bericht is een koppeling opgenomen waarmee ze hun antwoorden kunnen bekijken.

 • Terugkerende enquêtes

  Het verzamelprogramma voor de terugkerende enquête maakt nieuwe webkoppelingen op basis van een door u gekozen frequentie. U ontvangt een e-mail zodra u een nieuwe koppeling kunt delen.

 • SurveyMonkey Audience-beleid

  Verzamel koppelingen naar privacyinformatie, vertrouwelijkheidsinformatie en juridische informatie van SurveyMonkey Audience, vind informatie over wat u moet doen als uw enquête mogelijk beledigende inhoud bevat en lees het inhoudbeleid om te waarborgen dat de inhoud van de enquête voldoet aan onze vereisten.

 • Hoge prioriteit-status in Audience uitschakelen

  Hoge prioriteit-status prioriteitsstatus versnelt het voltooien van uw Audience-project met een of meer werkdagen. Respondenten worden aan projecten met een hoge prioriteitsstatus gekoppeld voordat ze voor andere enquêtes worden gevraagd.

 • SurveyMonkey Audience voor academici

  Docenten, nieuwe studenten en ouderejaars studenten kunnen reacties kopen via SurveyMonkey Audience om in een fractie van de tijd de onderzoekrespondenten te vinden die ze nodig hebben. In dit artikel vindt u handige informatie als u ons wilt gebruiken om een academisch onderzoeksproject uit te voeren.

 • Reactiepercentage

  Uw reactiepercentage is het percentage mensen dat op uw enquête reageert. Over het algemeen hebben lange of ingewikkelde enquête een lager reactiepercentage. Lees onze tips om er zeker van te zijn dat u alles probeert om het best mogelijke reactiepercentage te verkrijgen.

 • Ontwerprichtlijnen voor SurveyMonkey Audience

  Wij hebben duizenden projecten gedraaid en weten wat wel en niet werkt bij het ontwerpen van enquêtes die u naar het publiek van SurveyMonkey Audience stuurt. Als u deze vereisten en aanbevolen procedures volgt, bent u al een stuk op weg om van uw project een succes te maken.

 • Reacties kopen met SurveyMonkey Audience

  Koop een SurveyMonkey Audience-panel als u deelnemers voor uw enquête zoekt. Kies personen die u wilt bereiken op basis van specifieke kenmerken, zoals land, geslacht, leeftijd, inkomen, arbeidsstatus en meer.

 • Audience-tegoed

  Met Audience-tegoed kunt u uw SurveyMonkey Audience-reacties vooraf betalen. U betaalt één factuur vooraf en gebruikt het tegoed daarna om individuele projecten te betalen.

 • Het aantal respondenten dat u nodig hebt berekenen

  U kunt het aantal respondenten dat u nodig hebt (ook wel uw 'steekproefgrootte' genoemd) berekenen door onze calculator voor de steekproefgrootte te gebruiken of onze gesuggereerde steekproefgrootten te raadplegen.

 • Audience gebruiken om een doelmarkt te bereiken

  Als u op zoek bent naar een specifieke groep mensen voor uw enquête wanneer u SurveyMonkey Audience gebruikt, kunt u een of meer screeningvragen aan uw enquête toevoegen en logica toepassen om respondenten te diskwalificeren. Koopt u reacties, dan dient u een incidentiepercentage te kiezen als u diskwalificatielogica in uw enquête hebt gebruikt.

 • Aangepaste afstemming in Audience

  Met Aangepaste afstemming kunt u de geslacht- en leeftijdsgroep waarop u zich richt aanpassen als u Audience-reacties koopt.

 • SurveyMonkey Contribute

 • E-mailuitnodigingen bijhouden

  Als u uw enquête verzendt via e-mailuitnodigingen, kunt u bijhouden hoeveel personen uw uitnodiging hebben geopend, hoeveel personen hebben doorgeklikt naar de enquête of hoeveel personen op uw enquête hebben gereageerd.

 • Reacties anoniem maken

  Als u anoniem reacties wilt verzamelen, schakelt u de opties voor het uitschakelen van het bijhouden van IP-adressen en e-mailadressen uit in de verzamelprogrammaopties voordat u uw enquête verzendt. Als u ervoor wilt zorgen dat al uw enquêteresultaten anoniem zijn, moet u elk van de verzamelprogramma's die u voor de enquête hebt, apart bewerken.

 • Aangepaste gegevens gebruiken om contactinformatie op te slaan

  Met aangepaste gegevens kunt u extra informatie opslaan in Contactpersonen over de mensen die u uitnodigt om uw enquête te maken en deze opnemen in uw enquêteresultaten. U kunt met aangepaste gegevens ook berichten persoonlijk afstemmen als u Uitnodiging per e-mail gebruikt.

 • Aangepaste variabelen

  Aangepaste variabelen is een logicafunctie waarmee u gegevens over respondenten kunt traceren door een of meer waarden door te geven via een enquêtekoppeling en in uw enquêteresultaten.

 • Respondenten traceren

  Er zijn verschillende manier om respondenten bij te houden. Bepaal voordat u uw enquête verzendt of u wilt bijhouden wie uw enquête wel of niet hebben ingevuld en of u reacties anoniem wilt houden.

 • IP-tracering

  De meeste verzamelprogramma's registreren standaard de IP-adressen van respondenten in enquêteresultaten. Via de opties voor verzamelprogramma's kunt u instellen om IP-adressen te beperken of toe te staan.

 • Enquêtes verzenden via Uitnodiging per e-mail

  Stuur uw enquête in een uitnodiging per e-mail en houd bij wie hebben gereageerd. Volg de stappen om uw bericht op te stellen, kies uw verzamelprogrammaopties, plan een bericht, stuur e-mails met een herinnering en een dankwoord, en houd de reacties bij.

 • Geadresseerden toevoegen aan uitnodigingen per e-mail

  U kunt een lijst van contactpersonen bijhouden in SurveyMonkey en deze personen een uitnodiging per e-mail sturen om uw enquêtes te maken. Upload een spreadsheet met contactpersonen of importeer vanuit Gmail, Yahoo! Mail, LinkedIn, Office 365 of Outlook.com.

 • Contactpersonen ordenen in groepen

  Gebruik groepen om uitnodigingen voor enquêtes naar specifieke contactpersonen te sturen via het verzamelprogramma voor e-mailuitnodiging. Klik op de pijl omlaag rechts van een groep om de groep te kopiëren, hernoemen of verwijderen.

 • E-mailuitnodigingen bijhouden

  Als u uw enquête verzendt via e-mailuitnodigingen, kunt u bijhouden hoeveel personen uw uitnodiging hebben geopend, hoeveel personen hebben doorgeklikt naar de enquête of hoeveel personen op uw enquête hebben gereageerd.

 • Berichten met herinneringen en een dankwoord verzenden

  Nadat u een uitnodiging per e-mail hebt verzonden, kunt u geadresseerden met een bericht herinneren aan uw enquête en ze bedanken nadat ze deze hebben ingevuld. U kunt kiezen of u geautomatiseerde of eenmalige follow-upberichten wilt instellen.

 • Een vraag insluiten in een uitnodiging per e-mail

  Als u een (1) ondersteund vraagtype gebruikt als de eerste vraag in uw enquête en (1) deze vraag aan de ontwerpvereisten voldoet, kunt u deze vraag mogelijk insluiten in een uitnodiging per e-mail zodat klanten via één klik kunnen reageren.

 • Aangepaste gegevens gebruiken om contactinformatie op te slaan

  Met aangepaste gegevens kunt u extra informatie opslaan in Contactpersonen over de mensen die u uitnodigt om uw enquête te maken en deze opnemen in uw enquêteresultaten. U kunt met aangepaste gegevens ook berichten persoonlijk afstemmen als u Uitnodiging per e-mail gebruikt.

 • Uitnodigingen per e-mail opstellen

  Als u berichten verzendt via E-mailuitnodiging, kunt u de berichtindeling van uw voorkeur selecteren: HTML-sjabloon, Aangepaste HTML of Tekst zonder opmaak. U kunt ook een eerder bericht kopiëren dat u hebt verzonden.

 • Opgeschorte e-mailmachtigingen

  Nu en dan bestaat de kans dat een bericht dat u probeert te verzenden wordt gemarkeerd voor evaluatie en wordt aangeduid als In afwachting van goedkeuring. Bovendien schorten wij, als u de bounce- of misbruikpercentages overschrijdt, mogelijk uw e-mailmachtigingen op. Als u direct een enquête wilt verzenden, maakt u een verzamelprogramma voor webkoppelingen.

 • Beperkingen voor uitnodiging per e-mail en contactpersonen

  Als u berichten verzendt via een verzamelprogramma voor e-mailuitnodigingen of informatie van respondenten opslaat in Contactpersonen, moet u rekening houden met de volgende beperkingen voor verzenden, importeren, contactpersonen en tekens.

 • E-mailadres van afzender en verificatie

  De geadresseerden zien het afzenderadres in het veld Van van uw e-mails. U moet het e-mailadres van de afzender verifiëren om vanaf uw account uitnodigingen per e-mail te kunnen verzenden.

 • Uitgeschreven contactpersonen of onbezorgbare contactpersonen

  Sommige van uw geadresseerden of contactpersonen worden mogelijk aangeduid met uitgeschreven of onbezorgbaar in uw verzamelprogramma voor uitnodiging per e-mail, verzamelprogramma voor sms-berichten of in Contactpersonen. Mensen die zich uitschrijven voor de deelname aan enquêtes die u verzendt of contactpersoongegevens waarbij berichten niet kunnen worden bezorgd, worden aangeduid als uitgeschreven of onbezorgbaar.

 • Problemen met een uitnodiging per e-mail oplossen

  Ontdek waarom mensen uw uitnodiging per e-mail niet hebben gekregen, hoelang het duurt om een bericht te verzenden, wat de status van een bericht betekent en wat u moet doen als u een bericht niet kunt verzenden.

 • Spamfilters vermijden

  Wij controleren uitgaande berichten van verzamelprogramma's voor e-mail op spam en misbruik. Lees ons anti-spambeleid zodat u weet wat wel en niet is toegestaan en volg deze richtlijnen.

 • Vereiste gegevens in e-mailuitnodigingen

  Alle enquêtes die worden verzonden via het verzamelprogramma voor e-mailuitnodigingen moeten een enquêtekoppeling en een koppeling voor beëindiging van deelname bevatten. Met de koppeling voor beëindiging van deelname kunnen geadresseerden zich afmelden voor enquêtes die via het verzamelprogramma voor e-mailuitnodigingen vanuit uw account zijn verzonden. Bij bepaalde abonnementen kunt u de voettekst van SurveyMonkey verbergen.

 • Uw enquête-overzicht weergeven

  De pagina Enquête-overzicht biedt een overzicht van uw enquête-ontwerp, informatie over verzamelprogramma's en reactiegegevens.

 • Een live enquête bewerken

  U kunt een live enquête bewerken, maar de bewerkingsopties zijn beperkt als u al reacties hebt verzameld.

 • Enquêtereacties analyseren

  Bekijk uw resultaten in het gedeelte Resultaten analyseren van een enquête. U kunt een overzichtsweergave van uw gegevens bekijken; individuele reacties doorbladeren; aangepaste diagrammen maken; filters gebruiken om specifieke gegevensweergaven en -segmenten te analyseren; en op eenvoudige wijze uw resultaten downloaden in meerdere indelingen.

 • HootSuite-integratie

  Bekijk uw SurveyMonkey-enquêteresultaten en verstuur uw enquête via sociale media, rechtstreeks vanuit uw HootSuite-dashboard.

 • Slimme meldingen

  Met slimme meldingen kunt u e-mailmeldingen naar uzelf of anderen sturen op basis van voorwaarden die u instelt. U kunt bijvoorbeeld een slimme melding instellen voor iedere keer dat iemand een vraag met een bepaald antwoord beantwoordt.

 • Directe meldingen

  Met directe meldingen kunt u snel nieuwe enquêtereacties bekijken omdat u telkens een e-mail krijgt wanneer er een reactie wordt verzonden. U kunt de directe meldingen beheren in uw verzamelprogramma-instellingen en u kunt deze delen met anderen.

 • Een quotum toevoegen

  Quota stellen u in staat de enquête automatisch te sluiten nadat er een bepaald percentage gekwalificeerde reacties is ontvangen.

 • Dagelijkse melding met een overzicht

  Dagelijkse meldingen met een overzicht zijn e-mailmeldingen die u krijgt wanneer er nieuwe enquêtereacties zijn. Voor elke enquête waarvoor het dagelijkse overzicht is ingeschakeld, krijgt u een eenmalige e-mailbevestiging over uw eerste reactie. U krijgt daarnaast dagelijks een e-mail met een overzicht van hoeveel nieuwe reacties u hebt ontvangen.

 • Enquêtemeldingen

 • Using Zapier with SurveyMonkey