SurveyMonkey

Als u geen eigen lijst met enquêtedeelnemers hebt om de benodigde feedback te krijgen, kunt u reacties kopen bij SurveyMonkey Audience via het verzamelprogramma Doelgroep.

1. Maak een enquête volgens onze ontwerprichtlijnen

2. Kies uw publiek en koop reacties

3. Ontvang de reacties en analyseer uw resultaten

U kunt reacties kopen in landen waarin we SurveyMonkey aanbieden. Accounts in bepaalde factureringslanden kunnen SurveyMonkey Audience niet aanschaffen vanwege technische beperkingen.

SurveyMonkey Audience is niet beschikbaar als u gegevens hebt opgeslagen in ons Europese datacenter. U kunt zien of dit voor u geldt door uw accountgegevens te controleren.

SurveyMonkey Audience-bestellingen zijn eenmalige aankopen. Deze zijn niet opgenomen in de kosten van uw abonnement.

Als u het gratis (basis)abonnement hebt en reacties koopt via SurveyMonkey Audience, krijgt u toegang tot premiumfuncties van onze betaalde abonnementen . Deze premiumfuncties zijn alleen beschikbaar voor enquêtes die u samen met Audience start. Als u de functies voor aanvullende enquêtes wilt gebruiken, moet u uw abonnement upgraden . Als u een betaald abonnement hebt, hebt u toegang tot de betaalde functies van dat abonnement.

Onze panels zijn representatief voor een diverse online populatie die vrijwillig is toegetreden tot een programma voor het invullen van enquêtes.

Als u de Verenigde Staten kiest als uw land, koop u reacties van ons Contribute- of Rewards-panel. Als u een ander land kiest dan de Verenigde Staten, koopt u reacties van ons mondiale panel.

 • Contribute- en Rewards-panels
 • Mondiaal panel

Maak uw enquête in SurveyMonkey en volg de ontwerprichtlijnen van SurveyMonkey Audience om van uw bestelling een succes te maken.

Uw enquêteresultaten bevatten automatisch het leeftijdsbereik en het geslacht van respondenten en het apparaattype dat is gebruikt voor het invullen. Als u Contribute- of Rewards-reacties hebt gekocht, nemen we ook het jaarinkomen en de regio van afzonderlijke respondenten op.

Als u aanvullende demografische gegevens wilt, moet u vragen in uw enquête opnemen om deze te verzamelen. U kunt vooraf opgestelde vragen toevoegen uit de categorie Demografische gegevens van onze vragenbank.

Als u het enquêteontwerp bewerkt nadat u reacties koopt, kan dat leiden tot verwarring bij respondenten. Dit kan bovendien problemen in uw enquêteresultaten veroorzaken en een onderbreking van uw bestelling tot gevolg hebben. Wanneer een actieve enquête wordt bewerkt, worden deelnemers teruggeleid naar het begin van de enquête. Dit kan ertoe leiden dat hun resultaten niet overeenkomen met uw oorspronkelijke enquête.

Uw enquête moet in het Engels zijn geschreven als u reacties koopt van ons Contribute- en Rewards-panel.

Als u reacties van ons wereldwijde panel koopt, moet uw enquête zijn geschreven in een van de ondersteunde talen voor het land waarop u zich richt. Als u bijvoorbeeld een doelgroep in België kiest, moet uw enquête worden vertaald in het Nederlands of het Frans. Hier volgen enkele tips voor het maken van meertalige enquêtes.

Als u deel uitmaakt van een Enterprise-team, kunt u in plaats daarvan budgetten gebruiken om Audience-tegoed te beheren.

Reacties kopen:

 1. Nadat u uw enquête hebt gemaakt, gaat u naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
 2. Kies Reacties kopen.
 3. Selecteer uw doelgroep door Land, Geslacht, Leeftijd en Inkomen in te stellen.
 4. Klik op Meer afstemmingsopties om te bladeren en te kiezen uit honderden andere afstemmingsopties.
 5. Kies Hoeveel voltooide enquêtereacties hebt u nodig.
 6. Optioneel: wilt u uw eigen screeningsvragen toevoegen aan uw enquête?
 7. Controleer Uw offerte. Als er niet genoeg panelleden zijn voor uw bestelling, kunt u proberen dit op te lossen door het aantal benodigde reacties te verlagen of door uw afstemmingsopties te verruimen.
 8. Klik op Doorgaan en afrekenen. U kunt betalen met een creditcard, een betaalkaart of Audience-tegoed.

Nadat u uw betaling is afgerond, sturen we een standaard enquête-uitnodiging naar een willekeurige groep respondenten die overeenkomen met uw afstemmingsopties. Deze uitnodiging per e-mail kan niet worden aangepast. Na uw aankoop kan uw bestelling bovendien niet worden bewerkt. Ook kunnen uw afstemmingsopties niet worden aangepast.

Als u zich wilt richten op een ander leeftijdsbereik of aanvullende reacties wilt, kunt u meerdere verzamelprogramma's voor doelgroepen maken. U kunt uw enquête ook verzenden naar uw eigen lijst met respondenten via andere typen verzamelprogramma's, zoals webkoppeling en uitnodiging per e-mail.

Als u koopt via ons Contribute- of Rewards-panel, wordt uw enquête 100 dagen lang niet naar dezelfde personen verzonden. Maar als u voor ons mondiale panel kiest, is het mogelijk dat enkele respondenten opnieuw worden gevraagd de enquête in te vullen.

SurveyMonkey kan voorkomen dat eerdere panelleden uw enquête meer dan één keer in een periode van 100 dagen invullen. De manier waarop we dit doen, is afhankelijk van de locatie waar u reacties koopt.

 • Als u reacties koopt van de Verenigde Staten (VS), maakt u een nieuw verzamelprogramma voor doelgroepen voor dezelfde enquête. We voorkomen automatisch dat eerdere panelleden deze enquête binnen een periode van 100 dagen opnieuw invullen. Als u een kopie van uw enquête of een andere enquête verzendt, krijgt u de toegepaste uitsluitingen niet te zien.
 • Als u reacties koopt uit een land buiten de Verenigde Staten, kunt u contact met ons opnemen om enquêtes uit te sluiten namens u. Verstrek de volgende informatie:
  • Titel van de enquête die u moet verzenden
  • Doelgroepcriteria voor de nieuwe enquête
  • Titel van enquêtes die u eerder hebt verzonden - we zullen voorkomen dat panelleden die deze enquête hebben ingevuld, aan uw nieuwe enquête deelnemen.

De totale kosten van uw bestelling worden gedetailleerd weergegeven in uw prijsopgave aan de rechterkant van het verzamelprogramma Doelgroep. Uw prijsopgave omvat het aantal volledige reacties dat u koopt, vermenigvuldigd met de prijs per reactie.

De prijs per reactie is afhankelijk van:

Eventuele toepasselijke belastingen worden toegevoegd op de check-outpagina.

Offerte aanvragen Bekijk al onze afstemmingsopties en vraag een offerte aan voor de aanschaf van reacties op de Audience-voorbeeldpagina.

Nadat uw aankoop is voltooid, kunt u de status van de bestelling controleren, bekijken hoeveel reacties u hebt en de verwachte voltooiingsdatum weergeven. Dit kan in de sectie Reacties verzamelen van het verzamelprogramma Doelgroep.

Ga naar het onderdeel Resultaten analyseren van uw enquête om uw reacties te bekijken. Er zijn allerlei manieren om uw gegevens te analyseren:

 • Filteren op demografische gegevens of verzamelprogramma
 • Reactiestatus
 • Onderbroken bestellingen
 • Reactiekwaliteit