SurveyMonkey

Met Audience-tegoed kunt u uw SurveyMonkey Audience-reacties vooraf betalen. Dit is erg handig als u een vast budget hebt ingesteld voor uw enquêteprojecten. Omdat u de factuur vooraf betaalt, kunt u daarna tegoed inzetten om voor afzonderlijke projecten te betalen.

U kunt tegoed ook gebruiken om te betalen voor projecten waarbij u concepten test.

U kunt tegoeden kopen in alle ondersteunde valuta, maar ze moeten binnen 1 jaar na de aankoopdatum worden gebruikt.

Doelgroep-tegoed kopen

Audience-tegoed kopen:

 1. Meld u aan bij uw SurveyMonkey-account en klik rechtsboven op uw gebruikersnaam.
 2. Selecteer Mijn account in het vervolgkeuzemenu.
 3. Klik op het tabblad Transactiegeschiedenis.
 4. Klik op de knop Tegoed toevoegen en geef het bedrag op dat u wilt kopen (alleen gehele getallen). Vul dan de factureringsgegevens in.
 5. Controleer uw bestelgegevens en klik op Bevestigen om de factuur te maken die u moet betalen.
 6. Open de factuur en klik op Nu betalen. Alle betalingsinstructies staan op de factuur.

Tip: zodra uw betaling verwerkt is, kunt u met uw tegoed reacties kopen. Als u de reacties wilt kopen, klikt u op Nu betalen in uw factuur en betaalt u met een betaalkaart of creditcard.

Afhankelijk van het land van facturering kan er belasting worden ingehouden als u de factuur voor uw Audience-tegoed betaalt. U betaalt niet opnieuw belasting als u reacties koopt met het tegoed. Met andere woorden, er wordt geen belasting ingehouden wanneer u uw tegoed inzet om te betalen voor reacties omdat u al belasting hebt betaald (indien van toepassing) toen u het tegoed kocht.

Facturen met btw moeten binnen 45 dagen worden betaald, anders vervalt de factuur.

Een screenshot dat laat zien hoe het uitgeven van tegoed eruitziet

Wanneer u uw enquête hebt voorbereid en klaar bent om uw Audience-project te starten, kunt u met uw bestaande saldo reacties betalen.

Audience-tegoed gebruiken om reacties te kopen:

 1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van de enquête waarvoor u reacties koopt.
 2. Kies Reacties kopen en stel uw Audience-doelgroepverzamelprogramma in.
 3. Klik op Doorgaan naar de check-outpagina.
 4. Onder Betalingsmethode selecteert u Mijn tegoed en Bevestigen.

U kunt tegoed ook gebruiken om te betalen voor concepttesten:

 1. Navigeer na het instellen van uw project naar de check-outpagina.
 2. Selecteer onder Betalingsmethode de optie Mijn tegoed en klik op Bevestigen om uw aankoop te voltooien.

Tegoed kan niet als gedeeltelijke betaling worden gebruikt. Als u tegoed wilt gebruiken, hebt u voldoende tegoed nodig om het totale bedrag te betalen. Bij onvoldoende tegoed zijn er twee mogelijkheden:

 • Voeg tegoed toe aan uw account, zodat u de betaling volledig met uw tegoed kunt voldoen. Klik op Tegoed toevoegen in het check-outvenster en klik dan op Tegoed kopen. Zodra uw betaling is verwerkt, kunt u terugkeren naar uw Audience-verzamelprogramma om de betaling met tegoed te voldoen. Al uw instellingen in het verzamelprogramma zijn opgeslagen. U kunt dus gewoon doorgaan waar u was gebleven.
 • Betaal uw reacties met een creditcard of betaalkaart in plaats van met tegoed.
Een screenshot van het scherm met transactiegeschiedenis

Uw tegoedsaldo is het totale tegoed dat u momenteel hebt om Audience-reacties mee te kopen. U vindt uw tegoedsaldo in uw Transactiegeschiedenis.

Uw transactiegeschiedenis openen:

 1. Meld u aan bij uw SurveyMonkey-account.
 2. Klik rechtsboven op uw gebruikersnaam.
 3. Klik op Mijn account in het vervolgkeuzemenu.
 4. Klik op het tabblad Transactiegeschiedenis.

In Transactiegeschiedenis kunt u uw Audience-tegoedactiviteit en uw aankoopgeschiedenis bekijken en afdrukken, zodat u een overzicht hebt van alle komende en betaalde facturen.

Als er een factuur is die u nog moet betalen, klikt u op Nu betalen. Alle informatie over de betalingsmethode en alle bankgegevens die u nodig hebt om de betaling te voldoen, staan op de factuur.

ENTERPRISE-FUNCTIE: Neem contact op met Verkoop als u geïnteresseerd bent.

Budgetten vormen een eenvoudige, overzichtelijke manier voor beheerders om gerichte SurveyMonkey Audience-reacties te kopen en deze te delen met een team van geselecteerde leden. Beheerders kunnen een budget instellen voor elk project of doel en tegoed toewijzen uit de reserve. Extra leden kunnen dit tegoed besteden zonder dat ze verdere machtigingen nodig hebben.

Een nieuw budget maken:

 1. Selecteer Mijn team in het hoofdnavigatiemenu.
 2. Selecteer Tegoed beheren.
 3. Klik op Budget maken.
 4. Typ de naam en de beschrijving van het budget (optioneel).
 5. Gebruik de knop Leden om leden te zoeken of aan het budget toe te voegen. U kunt op naam, e-mailadres of rol zoeken naar leden van uw team.
 6. Klik op Maken.

U kunt een budget zonder gebruikers maken en daarna teamleden toevoegen.

Zodra een budget is gemaakt, kunt u de Budgetnaamen de Beschrijving bewerken en leden beheren door op het pictogram Meer (...) rechts naast het budget op de pagina Tegoed beheren te klikken.

 • Een lid toevoegen of verwijderen
 • Een budget verwijderen

De pagina Tegoed beheren bevat alle gegevens die u nodig hebt om uw budgetten te beheren. Op de kaart Krediettoewijzing kunt u zien hoeveel tegoed er apart is opgenomen in uw reserve en budgetten. U kunt deze pagina gebruiken om tegoed te kopen en over te schrijven.

 • Tegoed kopen
 • Tegoed overplaatsen

Zodra u uw enquête hebt voorbereid en klaar bent om uw Audience-project te starten, kunt u uw tegoedsaldo in uw budget gebruiken om te betalen voor reacties.

 • Tegoed gebruiken
 • Meer tegoed nodig?
 • Hebt u geen budget?

Standaard beheren alle gebruikers in een team hun eigen tegoedsaldo en kopen ze reacties rechtstreeks.

In Enterprise-teams kan de primaire beheerder via Instellingen beperken wie reacties kunnen kopen. Gebruikers vragen tegoed aan en de primaire beheerder maakt dit over naar hun account.

 • Tegoed overmaken
 • Tegoed aanvragen
 • Tegoedgebruik bijhouden en exporteren