m
 • Uw resultaten begrijpen ÿ
 • Individuele reacties ÿ
 • Diagrammen en gegevenstabellen ÿ
 • Filters en rapporten ÿ
 • Resultaten exporteren en delen ÿ
 • Benchmarks ÿ
 • Enquêtereacties analyseren

  Bekijk uw resultaten in het gedeelte Resultaten analyseren van een enquête. U kunt een overzichtsweergave van uw gegevens bekijken; individuele reacties doorbladeren; aangepaste diagrammen maken; filters gebruiken om specifieke gegevensweergaven en -segmenten te analyseren; en op eenvoudige wijze uw resultaten downloaden in meerdere indelingen.

 • Tekstantwoorden analyseren

  Ontdek inzichten en trends in uw tekstantwoorden door tags toe te voegen, een woordwolk te maken of automatisch de stemming achter elke reactie te detecteren.

 • Stemmingsanalyse (Nederlands)

  Stemmingsanalyse categoriseert automatisch tekstantwoorden om de emotie achter de mening van mensen aan het licht te brengen.

 • Quizzen (Nederlands)

  U kunt elke enquête wijzigen in een quiz door quizvragen toe te voegen. Als mensen een quizvraag beantwoorden, kunt u weergeven of ze de vraag juist hebben beantwoord, of de scores voor uzelf houden. Wanneer u uw resultaten analyseert, worden er algehele scorestatistieken en individuele scores weergegeven voor iedere persoon die de quiz heeft ingevuld.

 • Reactiekwaliteit

  Reactiekwaliteit gebruikt zelflerende systemen om uw enquêteresultaten te scannen en reacties van een lage kwaliteit te markeren.

 • Individuele reacties weergeven

  Als u wilt weergeven hoe een specifieke respondent uw enquête heeft beantwoord, klikt u op het tabblad Individuele reacties in uw enquêteresultaten. Bovenaan elke reactie worden enkele metagegevens over elke respondent weergeven. Deze worden in dit artikel verder beschreven.

 • Statussen van enquêtereacties

  Een enquêtereactie is de inzending van een enquête van één respondent, of ze de enquête nu geheel of gedeeltelijk hebben voltooid. In het tabblad Individuele reacties van uw enquêteresultaten heeft elke reactie één van de volgende statussen: Voltooid, Gedeeltelijk, Gediskwalificeerd of Over quotum.

 • Respondenten traceren

  Er zijn verschillende manier om respondenten bij te houden. Bepaal voordat u uw enquête verzendt of u wilt bijhouden wie uw enquête wel of niet hebben ingevuld en of u reacties anoniem wilt houden.

 • Een specifieke opmerking in de analyse weergeven

  Ga naar het tabblad Afzonderlijke reacties en bekijk de specifieke opmerkingen van een respondent. Klik op het tabblad Vragenoverzicht op Reacties om een lijst met open opmerkingen te bekijken.

 • Ontbrekende enquêtereacties

  De reacties worden geregistreerd in de sectie Resultaten analyseren van uw enquête. Lees deze tips als u het gevoel hebt dat u sommige reacties mist.

 • Respondenten hebben vereiste vragen overgeslagen

  Tijdens de analyse van uw resultaten ziet u mogelijk dat enkele respondenten vereiste vragen hebben overgeslagen. De respondent heeft de enquête mogelijk vroegtijdig afgesloten, logica voor overslaan heeft ertoe geleid dat de respondent de vraag heeft overgeslagen of de respondent heeft misschien de enquête ingevuld voordat u de vereiste vraag hebt toegevoegd.

 • Krijgt elke respondent een reactie-ID toegewezen?

  Ons systeem wijst een uniek ID-nummer toe aan elke enquêtereactie.

 • Reacties anoniem maken

  Als u anoniem reacties wilt verzamelen, schakelt u de opties voor het uitschakelen van het bijhouden van IP-adressen en e-mailadressen uit in de verzamelprogrammaopties voordat u uw enquête verzendt. Als u ervoor wilt zorgen dat al uw enquêteresultaten anoniem zijn, moet u elk van de verzamelprogramma's die u voor de enquête hebt, apart bewerken.

 • Reactiekwaliteit

  Reactiekwaliteit gebruikt zelflerende systemen om uw enquêteresultaten te scannen en reacties van een lage kwaliteit te markeren.

 • Diagramtypen

  U kunt kiezen uit verschillende diagramtypen voor elk van uw vragen en het diagram en de gegevenstabel voor een vraag aanpassen. Welke diagramtypen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het vraagtype.

 • Diagrammen en gegevenstabellen aanpassen

  Er kunnen diagrammen, gegevenstabellen en basisstatistieken worden gegenereerd voor alle enquêtevragen met een gesloten einde. Bewerk de weergaveopties om aan te passen hoe uw gegevens worden weergegeven: combineer of verberg antwoordkeuzen of bewerk diagramkleuren of -labels.

 • Diagrammen exporteren

  Maak aangepaste diagrammen van uw gegevens en download deze naar uw computer of deel ze online.

 • Kruistabelrapporten

  Rapporten met kruistabellen bieden u de mogelijkheid vraag- en antwoordkeuzen te selecteren die u wilt weergeven in een tabel om antwoorden gemakkelijk met elkaar te kunnen vergelijken, en deze te delen met anderen.

 • Woordwolk

  Geef met een woordwolk de meestgebruikte woorden en zinsdelen uit uw enquêtereacties visueel weer.

 • Hoe gemiddelden worden berekend

  Vragen van het type classificatievraag, matrixvraag/vraag met beoordelingsschaal, meerkeuzevraag, vraag met meerdere tekstvakken en vraag met schuifregelaar worden berekend op basis van een gemiddelde of gewogen gemiddelde. Zie het artikel over het afzonderlijke vraagtype voor gedetailleerde informatie over hoe de resultaten voor elk vraagtype worden berekend in de sectie Resultaten analyseren.

 • Antwoordkeuzen combineren of verbergen

  U kunt antwoordkeuzen combineren of verbergen in een diagram bij gesloten vraagtypen waarbij hoogstens één antwoordkeuze is toegestaan.

 • Basisstatistieken

  Basisstatistieken laten u minimum, maximum, gemiddelde, mediaan en standaardafwijking voor een gesloten vraag zien. Basisstatistieken worden weergegeven in een aparte gegevenstabel onder het vraagdiagram.

 • Statistische significantie

  Schakel Statistische significantie in tijdens het toevoegen van een vergelijkingsregel aan een vraag in uw enquête. Onderzoek de gegevenstabellen voor de vragen in uw enquête en kijk of er statistisch significante verschillen zijn in de wijze waarop verschillende groepen de enquête hebben beantwoord.

 • Kan ik numerieke waarden aan antwoordkeuzes toewijzen?

  Geef basisstatistieken weer om het minimum, het maximum, het gemiddelde, de mediaan en de standaarddeviatie voor een vraag te zien. U kunt voor bepaalde vraagtypen ook numerieke waarden toewijzen aan antwoordkeuzes.

 • Gegevenstrends

  Gebruik Gegevenstrends om te beoordelen hoe reacties in de loop van de tijd zijn veranderd. Verstuur dezelfde enquête meerdere keren en bekijk hoe de reacties zich tot elkaar verhouden.

 • Optelsom van percentages komt niet uit op 100%

  De som van alle reactiepercentages bedraagt mogelijk niet 100% vanwege afronding. Reactiepercentages kunnen hoger zijn dan 100% als respondenten meerdere antwoorden voor een vraag kunnen selecteren.

 • Tags toevoegen aan reacties

  Maak tags voor het categoriseren van reacties op vragen met een open einde.

 • Enquêteresultaten filteren

  Met filterregels kunt u uw enquêteresultaten opsplitsen en specifieke delen van uw gegevens bekijken.

 • Weergaven maken

  Een weergave is een momentopname van uw enquêtegegevens die is gebaseerd op de regels die u toepast op enquêteresultaten. U kunt een opgeslagen weergave maken om eenvoudig secties van uw gegevens te bekijken zonder dat u deze opnieuw hoeft te maken.

 • Enquêteresultaten vergelijken

  Bij vergelijkingsregels kunt u twee of meer antwoordopties kiezen uit één vraag en deze zij aan zij vergelijken.

 • Weergaveregels

  Gebruik weergaveregels om alleen bepaalde vragen weer te geven in het overzicht met resultaten. U kunt telkens één weergaveregel tegelijk toepassen.

 • Regels gebruiken om enquêteresultaten op te splitsen

  Met filter-, vergelijkings- en weergaveregels kunt u uw enquêteresultaten opsplitsen en u richten op specifieke subsets van uw gegevens, zodat u uw resultaten op een relevante manier kunt analyseren.

 • Filteren op open opmerkingen of tekst

  U kunt filteren op vraag en antwoord om in tekstvakken of commentaarvakken te zoeken naar specifieke woorden of zinnen.

 • Respondenten uitsluiten die vragen hebben overgeslagen

  Sluit respondenten uit van enquêteresultaten die bepaalde vragen hebben overgeslagen. Maak een filter op vraag en antwoord en selecteer elke antwoordkeuze. Hiermee verwijdert u respondenten die de vraag niet hebben beantwoord.

 • Stemmingsanalyse (Nederlands)

  Stemmingsanalyse categoriseert automatisch tekstantwoorden om de emotie achter de mening van mensen aan het licht te brengen.

 • Enquêteresultaten exporteren

  Exporteer enquêtegegevens om een offline exemplaar van uw enquêteresultaten te downloaden. Er zijn verschillende exportindelingen beschikbaar: PDF, PPT, XLS, CSV en SPSS

 • Enquêteresultaten delen

  Leer hoe u uw enquêteresultaten kunt delen, afhankelijk van hoeveel toegang u personen wilt geven en in hoeverre u uw presentatie wilt aanpassen.

 • Voorbeelden van exports

  Wij hebben verschillende exportvoorbeelden beschikbaar als u wilt zien hoe een export er uitziet voordat u gaat downloaden. Op dit moment zijn de voorbeelden uitsluitend beschikbaar in het Engels.

 • XLS-exports (Excel) (Nederlands)

  Exporteer uw enquêteresultaten naar een Excel-spreadsheet. De export van overzichtsgegevens omvat gegevenstabellen met aantallen reacties en percentages per vraag. In de export van reactiegegevens worden resultaten opgesplitst per respondent.

 • PDF-exports (Nederlands)

  Exporteer uw enquêteresultaten als PDF met diagrammen en gegevenstabellen. PDF-exports zijn ideaal voor afdrukken en delen omdat zij geen aanvullende analyse of bewerking vereisen. Exporteer alle resultaten of de resultaten van een individuele vraag of respondent.

 • PPT-exports (PowerPoint) (Nederlands)

  Exporteer uw enquêteresultaten als PowerPoint-presentatie om te delen met vrienden of collega's. De export bevat diagrammen en gegevenstabellen.

 • CSV-exports (Nederlands)

  Exporteer uw enquêteresultaten naar een CSV-spreadsheet. De export van Alle overzichtsgegevens bevat gegevenstabellen met aantallen reacties en percentages per vraag.

 • SPSS-exports (Nederlands)

  Exporteer uw enquêteresultaten naar een SAV-bestand voor gebruik in SPSS, een populair computerprogramma dat wordt gebruikt voor statistische analyse.

 • Problemen met exports oplossen

  Tal van opmaakproblemen kunnen worden opgelost door gebruik te maken van de wizard Tekst importeren om een CSV-bestand te openen. Maak cellen op om de datum- of getalnotatie te wijzigen.

 • Een afzonderlijke vraag exporteren

  U kunt het diagram en de gegevens van een individuele vraag downloaden. Klik op Exporteren in de rechterbovenhoek van de vraag op het tabblad Vragenoverzicht.

 • Kruistabelrapporten

  Rapporten met kruistabellen bieden u de mogelijkheid vraag- en antwoordkeuzen te selecteren die u wilt weergeven in een tabel om antwoorden gemakkelijk met elkaar te kunnen vergelijken, en deze te delen met anderen.

 • Waar vind ik mijn exports nadat ik ze heb gedownload?

  Uw browser slaat exports die u hebt gedownload meestal op in de map Downloads van uw computer.

 • Bestandsuploadvraag

  Met een vraag van het type Bestandsupload kunnen respondenten bestanden aan hun reactie toevoegen.

 • Resultatendashboards

  Presenteer uw enquêteresultaten en inzichten met een dashboard dat u aan kunt passen. Voeg diagrammen en tekst toe, en deel dan uw dashboard met anderen.

 • Pagina's met gedeelde gegevens

  Maak pagina's met gedeelde gegevens om uw enquêteresultaten en diagrammen online te delen. U kunt kiezen wie toegang kan krijgen tot uw pagina met gedeelde gegevens en welke gegevens u wilt opnemen.

 • Het exportbestand wordt niet gedownload of geopend

  Lees het artikel bij problemen met het downloaden of openen van de export. U moet mogelijk pop-upvensters inschakelen, antivirussoftware uitschakelen of SurveyMonkey-domeinen toevoegen aan uw acceptatielijst, zodat deze niet door uw firewall worden geblokkeerd.

 • Google-add-ons (Nederlands)

  Gebruik de add-on SurveyMonkey voor Google Formulieren om formulieren te importeren in een SurveyMonkey-enquête. Gebruik de add-on SurveyMonkey voor Google Spreadsheets om uw enquêteresultaten rechtstreeks in Google Spreadsheets te importeren.

 • Net Promoter® Score (NPS) (Nederlands)

  Als u onze vooraf opgestelde NPS-sjabloon of ons NPS-vraagtype gebruikt, berekenen wij automatisch uw score, zodat u automatisch kunt zien of u meer promotors dan criticasters hebt.

 • Sjablonen en vragen met benchmarks

  U kunt een enquête maken met benchmarks door de vragenbank of onze door experts gecertificeerde sjablonen te gebruiken. Het pictogram voor benchmarks geeft aan of er benchmarks beschikbaar zijn voor een vraag of sjabloon.

 • Benchmarks in enquêteresultaten weergeven

  Benchmarks stellen u in staat uw resultaten te vergelijken met die van andere gebruikers die dezelfde vragen uit de vragenbank hebben gesteld als u. Het menu Benchmarks wordt weergegeven als er ten minste voor één vraag uit de vragenbank die u hebt gebruikt in uw enquête een benchmark beschikbaar is.

 • Buying Benchmarks

  Benchmarks give context to your survey results by allowing you to compare your results to others who used the same Question Bank questions as you. You can buy benchmarks for specific comparison groups in our benchmarks store.

 • Sjablonen voor werknemerbetrokkenheidsenquêtes

  We bieden voor enquêtes over werknemerbetrokkenheid een speciale sjabloon waarvoor benchmarks beschikbaar zijn. U vindt nog meer werknemersenquêtes door in de categorie Human Resources door enquêtesjablonen te bladeren.

 • Benchmarkgegevens

  Benchmarkgegevens zijn afkomstig van SurveyMonkey-klanten die vragen uit de vragenbank hebben gebruikt in hun enquêtes. U kunt afzien van deelname of uw gegevens uitsluiten van benchmarks.